{Nguy?n Chánh Minh Trí

Nguy?n Chánh Minh Trí

Tên khai sinh: Nguy?n Chánh Minh Trí

Tên Khác:

Ngày sinh: 16.1.1974

Nơi sinh: Bình D??ng, Vi?t Nam

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý:

Anh tên th?t là Nguy?n Chánh Minh Trí; sinh ngày 16 tháng 1 n?m 1974 t?i Bình D??ng, nh?ng cùng gia ?ình (b?, m? và anh, ch?) ??n Los Angeles, California, M? khi anh 9 tu?i và l?y tên ti?ng Anh là Johnny Trí Nguy?n. T? nh?, Trí ?ã ???c h?c võ vì gia ?ình anh có truy?n th?ng võ h?c. H?c và nghiên c?u khá nhi?u lo?i võ, nh?ng cho ??n khi làm quen v?i wushu, Trí m?i th?c s? tìm th?y ?am mê. Anh t?ng ???c vào ??i tuy?n wushu c?a M?, ??i di?n cho Hoa K? tranh gi?i wushu toàn th? gi?i. C?ng chính nh? ?ó, Trí có c? h?i m?i ?óng stunt (ng??i ?óng th? thân) cho lo?t phim truy?n hình "Mortal Kombat: Conquest" và sau ?ó còn ???c m?i ?óng m?t vai nh? trong Martial Law, b??c chân ??u tiên ??n Hollywood. Làm stunt ???c vài n?m, Trí ng?ng h?n vi?c ?óng phim, t?p trung cho luy?n võ. C?ng trong th?i gian này, Trí ?i làm ánh sáng và ph? quay cho các ?oàn phim ?? ki?m s?ng và có ti?n ?n h?c. Th? r?i nh?ng l?i m?i l?i ti?p t?c kéo Trí r?i kh?i gh? tr??ng ??i h?c. Làm stunt ? Hollywood ?em ??n cu?c s?ng t?m ?n. Gi?i stunt không nhi?u, ?óng phim này, quen ng??i m?i, l?i ???c gi?i thi?u sang phim khác. Trí Nguy?n l?n l??t ?óng th? các pha hành ??ng trong nhi?u b? phim, t? nh?ng vai nh? cho ??n nh?ng vai l?n, qua các phim We Were Soldiers, Spider-Man (?óng th? cho Green Goblin), Ella Enchanted, Starship Troopers 2: Hero of the Federation, Spider-Man 2 (?óng th? cho Spider-Man trong pha ?ánh nhau trên nóc tàu cao t?c), Collateral, Color Blind (phim ng?n c?a ??o di?n Vi?t Ki?u, do v? ch?ng Trí cùng th? vai chính), Serenity, Jarhead, The Perfect Sleep. C?ng chính nh? ?ó, tên tu?i c?a Trí b?t ??u ???c chú ý. M?t ng??i b?n Trí khi làm phim Tom Gum Yoong ? Thái Lan nghe ?oàn phim này ?ang casting m?t nam di?n viên ng??i Vi?t bi?t võ thu?t ?? vào vai k? thù c?a Tony Jaa ?ã gi?i thi?u Trí. Trí g?i b?ng demo sang, và anh ???c m?i tham gia. Tom Gum Yoong là m?t phim hành ??ng, vì th? ??t di?n c?a Trí Nguy?n c?ng ch? là nh?ng pha ?ánh ??m ngo?n m?c. Trí ?p ? có m?t vai di?n riêng cho mình. V? Vi?t Nam, Trí quy?t ??nh b?t tay vào làm m?t b? phim cho chính mình. Anh b?t ??u nghiên c?u v? l?ch s? Vi?t Nam, ??ng th?i tìm hi?u sách d?y vi?t k?ch b?n c?a Robert McKee ?? chu?n b? cho b? phim The Rebel - Dòng máu anh hùng. ??nh m?i quay phim Trinh Hoan ??m nh?n ph?n hình ?nh, Trí b?t ng? nh?n ???c l?i m?i c?a Trinh Hoan và ??o di?n Nguy?n Quang D?ng ?óng vai chính trong b? phim H?n Tr??ng Ba, da hàng th?t. Trong th?i gian ?i h?c di?n xu?t ? Hollywood, th?y c?a Trí khen anh có kh? n?ng di?n hài t?t.Ngay khi ??c b?n th?o k?ch b?n phim H?n Tr??ng Ba, da hàng th?t, Trí ?ã b? lôi cu?n và nh?n l?i ngay t?c thì. Sau khi hoàn thành vai di?n trong phim H?n Tr??ng Ba, da hàng th?t, Trí l?p t?c b?t tay vào b? phim Dòng máu anh hùng.

Phim Nguy?n Chánh Minh Trí


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ban Thiết Kế Của Thiên Đường

20 view

03/?? Tập
Eromanga-sensei

163 view

12/12 Tập + OVA
Yama No Susume Ss1

30 view

12/12 Tập + Ova
Boku No Hero Academia Ss2

114 view

25/25 Tập
Non Non Biyori Nonstop

79 view

02/12 Tập
Kore Wa Zombie Desu Ka

221 view

13/13 Tập
Radiant

41 view

Quan Zhi Gao Shou

105 view

12/12 Tập
Đế Vương Công Lược

93 view

20/?? Tập
Boku Dake Ga Inai Machi

112 view

12/12 Tập
Rental Magica

109 view

24/24 Tập
Princess Principal

177 view

12/12