{Nguy?n Thùy Trang

Nguy?n Thùy Trang

Tên khai sinh: Nguy?n Thùy Trang

Tên Khác:

Ngày sinh: 10.9.1987

Nơi sinh: Thái Bình, Vi?t Nam

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: N/a

N?m 4 tu?i, cô ???c m? cho tham gia ??i ca Nhà Thi?u nhi Thành ph?. N?m 11 tu?i cha m? chia tay và t? ?ó Thùy Trang ? v?i m? cùng em gái Thùy Linh kém cô 4 tu?i và ti?p t?c sinh ho?t trong ??i ca c?a Nhà Thi?u nhi. ??n n?m l?p 8 thì th?y cô trong ??i có k? ho?ch thành l?p m?t nhóm ca và th? là ba cô gái Nguy?t Anh, Thùy Mi, Thùy Trang ???c ch?n vào nhóm TiMyTi. Nhóm th??ng ?i bi?u di?n cho các tr??ng h?c và nh?ng sân kh?u trong thành ph?. Th?i gian này cô c?ng nh?n ???c nhi?u l?i m?i qu?ng cáo, ch?p hình hay quay clip. Ban ??u khi ?i hát cô l?y tên th?t là Thùy Trang, nh?ng sau m?i bi?t c?ng có m?t ca s? tên Thùy Trang chuyên hát nh?c dân ca. Th? là gia ?ình m?i bói tên ?? ch?n ngh? danh cho cô. Sau khi l?y ngày tháng n?m sinh c?ng l?i, tính toán thì ra ???c hai cái tên: Song Nhi và Thùy Lâm. Cô quy?t ??nh l?y ngh? danh là Thùy Lâm, vì Thùy v?n là tên ??m và có v? n? tính, còn Lâm nghe m?nh m? h?n. Nh?ng ???c g?n 1 n?m thì r?i nhóm TiMyTi, vì ba mu?n Thùy Lâm theo ngh? c?a ba làm kinh doanh và ?ã chu?n b? h? s? cho cô ?i du h?c khi Thùy Lâm ch?a tròn 14 tu?i. Sau ?ó cô sang ??c du h?c vì có ng??i chú ?inh c? t?i thành ph? Halle t? lâu. Trong nh?ng l?n bi?u di?n các bài hát ti?ng Anh và ti?ng ??c, cô ???c ng??i c?a tr??ng ?ào t?o ng??i m?u Lieber Schule phát hi?n và m?i ký h?p ??ng. Và sau ?ó tr? thành ng??i m?u ??c quy?n c?a tr??ng Lieber. Sinh ho?t ? tr??ng ???c h?n 2 tháng thì cô chuy?n lên trung tâm chính ??t t?i Dresden. T?i ?ây Thùy Lâm ???c hu?n luy?n nh?ng ki?n th?c v? ngành th?i trang, ch? ?? ?n u?ng, t?p luy?n th? hình chuyên nghi?p. Hè n?m 2004, h?p ??ng c?a cô v?i tr??ng Lieber k?t thúc. V? Vi?t Nam cô h?c tr??ng THPT Tr?ng V??ng và tham gia cu?c thi Ti?ng hát truy?n hình thành ph? H? Chí Minh, ?o?t gi?i 4. N?m 2005 chuy?n sang THPT Marie Curie và thi ?? tr??ng Cao ??ng v?n hóa ngh? thu?t. Ngày 3 tháng 1 n?m 2010, cô k?t hôn v?i Ti?n s? Kinh t? Nguy?n Anh Tu?n t?t nghi?p ? Hoa K? n?m 2008 và tr? v? Vi?t Nam làm vi?c. Hi?n ch?ng cô công tác t?i Ngân hàng Th? gi?i có tr? s? ? Hà N?i.

Phim Nguy?n Thùy Trang


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ballroom E Youkoso

272 view

24/24 Tập
Urara Meirochou

186 view

12/12 Tập
Saiyuuki Reload Blast

232 view

12/12 Tập
Hibike! Euphonium: Suisougaku-bu No Nichijou

200 view

7/7 Tập
Saenai Heroine No Sodatekata

133 view

12/12 Tập
Fukumenkei Noise

242 view

12/12 Tập
Dragon Ball Z - Movies

287 view

9/9 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo Bd

302 view

10/10 Tập
Sword Art Online Bd

173 view

25/25 Tập
Nobunaga No Shinobi

645 view

26/26 Tập
Rewrite

202 view

13/13 Tập
Ushio To Tora 2nd Season

95 view

13/13 Tập