{Nguy?n Thùy Trang

Nguy?n Thùy Trang

Tên khai sinh: Nguy?n Thùy Trang

Tên Khác:

Ngày sinh: 10.9.1987

Nơi sinh: Thái Bình, Vi?t Nam

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: N/a

N?m 4 tu?i, cô ???c m? cho tham gia ??i ca Nhà Thi?u nhi Thành ph?. N?m 11 tu?i cha m? chia tay và t? ?ó Thùy Trang ? v?i m? cùng em gái Thùy Linh kém cô 4 tu?i và ti?p t?c sinh ho?t trong ??i ca c?a Nhà Thi?u nhi. ??n n?m l?p 8 thì th?y cô trong ??i có k? ho?ch thành l?p m?t nhóm ca và th? là ba cô gái Nguy?t Anh, Thùy Mi, Thùy Trang ???c ch?n vào nhóm TiMyTi. Nhóm th??ng ?i bi?u di?n cho các tr??ng h?c và nh?ng sân kh?u trong thành ph?. Th?i gian này cô c?ng nh?n ???c nhi?u l?i m?i qu?ng cáo, ch?p hình hay quay clip. Ban ??u khi ?i hát cô l?y tên th?t là Thùy Trang, nh?ng sau m?i bi?t c?ng có m?t ca s? tên Thùy Trang chuyên hát nh?c dân ca. Th? là gia ?ình m?i bói tên ?? ch?n ngh? danh cho cô. Sau khi l?y ngày tháng n?m sinh c?ng l?i, tính toán thì ra ???c hai cái tên: Song Nhi và Thùy Lâm. Cô quy?t ??nh l?y ngh? danh là Thùy Lâm, vì Thùy v?n là tên ??m và có v? n? tính, còn Lâm nghe m?nh m? h?n. Nh?ng ???c g?n 1 n?m thì r?i nhóm TiMyTi, vì ba mu?n Thùy Lâm theo ngh? c?a ba làm kinh doanh và ?ã chu?n b? h? s? cho cô ?i du h?c khi Thùy Lâm ch?a tròn 14 tu?i. Sau ?ó cô sang ??c du h?c vì có ng??i chú ?inh c? t?i thành ph? Halle t? lâu. Trong nh?ng l?n bi?u di?n các bài hát ti?ng Anh và ti?ng ??c, cô ???c ng??i c?a tr??ng ?ào t?o ng??i m?u Lieber Schule phát hi?n và m?i ký h?p ??ng. Và sau ?ó tr? thành ng??i m?u ??c quy?n c?a tr??ng Lieber. Sinh ho?t ? tr??ng ???c h?n 2 tháng thì cô chuy?n lên trung tâm chính ??t t?i Dresden. T?i ?ây Thùy Lâm ???c hu?n luy?n nh?ng ki?n th?c v? ngành th?i trang, ch? ?? ?n u?ng, t?p luy?n th? hình chuyên nghi?p. Hè n?m 2004, h?p ??ng c?a cô v?i tr??ng Lieber k?t thúc. V? Vi?t Nam cô h?c tr??ng THPT Tr?ng V??ng và tham gia cu?c thi Ti?ng hát truy?n hình thành ph? H? Chí Minh, ?o?t gi?i 4. N?m 2005 chuy?n sang THPT Marie Curie và thi ?? tr??ng Cao ??ng v?n hóa ngh? thu?t. Ngày 3 tháng 1 n?m 2010, cô k?t hôn v?i Ti?n s? Kinh t? Nguy?n Anh Tu?n t?t nghi?p ? Hoa K? n?m 2008 và tr? v? Vi?t Nam làm vi?c. Hi?n ch?ng cô công tác t?i Ngân hàng Th? gi?i có tr? s? ? Hà N?i.

Phim Nguy?n Thùy Trang


Bạn Đã Xem Chưa ?

Fullmetal Alchemist Live Action

39 view

Full
Bungou Stray Dogs

644 view

12/12 Tập
Full Metal Panic! SS1

39 view

Full 24/24 Tập VietSub
Happy Sugar Life

39 view

Full 12/12 Tập VietSub
Gekijouban Alice In The Garden

46 view

Movie
Gotoubun No Hanayome

302 view

12/12 Tập
Nguyên Mông: Truyền Kỳ Kháng Chiến

273 view

Full 12/12 Tập VietSub
Hibike! Euphonium Movie: Kitauji Koukou Suisougaku-bu E Youkoso

261 view

Movie
Eromanga-sensei Bd

1206 view

12/12 Tập + OVA
Spiritpact

1408 view

22/?? Tập
Beelzebub-jou no Okinimesu mama.

486 view

12/12 Tập
Kuzu No Honkai

958 view

12/12 Tập