{Nguy?n Xuân Trí

Nguy?n Xuân Trí

Tên khai sinh: Nguy?n Xuân Trí

Tên Khác:

Ngày sinh: 17.9.1962

Nơi sinh: Sài Gòn

Chiều cao:

Vai diễn đáng chú ý:

M? c?a Dustin Nguy?n là n? tài t? và di?n viên múa M? L?, cha anh là danh hài Xuân Phát r?t n?i ti?ng trên sân kh?u Sài Gòn tr??c 1975. Tháng 4 n?m 1975, gia ?ình anh r?i Vi?t Nam sau khi chính quy?n Vi?t Nam C?ng hòa th?t th?. Gia ?ình anh ??n ??o Guam, sau ?ó chuy?n ??n tr?i t? n?n ? Fort Chaffee, Arkansas. Sau cùng nh? s? giúp ?? c?a m?t nhà th? Giám Lý h? di chuy?n t?i Kirkwood, Missouri, ngo?i ô c?a St. Louis, Missouri. Sau khi Dustin t?t nghi?p trung h?c, anh chuy?n t?i Nam California và theo h?c t?i ??i h?c Orange Coast. Dustin ??c m? s? tr? thành ??o di?n; tuy nhiên, tình c? anh có quen m?t ng??i b?n t?i ??i h?c Orange Coast v?n là di?n viên Hollywood và qua ng??i b?n này, anh có c? h?i bén duyên v?i ?i?n ?nh Hoa K? khi ???c m?i nh?n m?t vai trong lo?t phim truy?n hình Magnum P.I. vào n?m 1985. G?n 25 n?m g?n bó v?i ?i?n ?nh M?, là m?t trong nh?ng di?n viên g?c Vi?t hi?m hoi còn ??ng v?ng trên th? tr??ng ?i?n ?nh qu?c t?, ??n nay anh ?ã có trên 30 vai di?n l?n nh?. Vai di?n mà Dustin tâm ??c nh?t là vai Jonny trong phim Little Fish; vai này ?ã ?ánh d?u tên tu?i c?a anh v?i ?i?n ?nh th? gi?i bên c?nh n? di?n viên t?ng ?o?t gi?i Oscar Cate Blanchett. Vai S? trong Dòng máu anh hùng (2006) ?ã ?ánh d?u l?n tr? v? Vi?t Nam ??u tiên c?a anh sau 32 n?m xa quê h??ng. V?i d? án phim L?a Ph?t (Monk on Fire, d? ki?n ra m?t vào n?m 2009), Dustin có c? h?i thi th? tài n?ng trong vai trò biên k?ch và ??o di?n. L?a Ph?t là m?t b? phim hành ??ng d?a trên m?t câu chuy?n không có th?t; Dustin th?c hi?n v?i s? h?p tác c?a Jimmy Ph?m Nghiêm (nhà s?n xu?t phim Dòng máu anh hùng), hãng phim Chánh Ph??ng và Johnny Trí Nguy?n. Dustin và v? anh (c?u ng??i m?u, di?n viên Angela Rockwood-Nguy?n) còn ho?t ??ng tích c?c trong Trung tâm Ngu?n nhân l?c khuy?t t?t Christopher và Dana Reeve (The Christopher and Dana Reeve Paralysis Resource Center) nh? nh?ng nhà t? thi?n t? sau tai n?n xe h?i ?ã làm Rockwood-Nguy?n b? li?t hai chân vào tháng 9 n?m 2001. Ngoài ra, v? ch?ng anh còn tham gia ho?t ??ng kinh doanh, h? s? h?u m?t hàng n? trang b?c nhãn hi?u Imperial Rose Collections ? Hoa K? và Nh?t B?n.

Phim Nguy?n Xuân Trí


Bạn Đã Xem Chưa ?

Busou Shoujo Machiavellism

673 view

12/12 Tập
Nhất Nhân Chi Hạ (Phần 4)

44 view

Trailer
Otome Wa Boku Ni Koishiteru: Futari No Elder

31 view

Full 3/3 Tập VietSub
Thủ Lĩnh Thẻ Bài

34 view

Full 70/70 Tập Lồng Tiếng
Monster Strike

794 view

23/51 Tập
Đấu Phá Thương Khung Phần 1

29 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
Atom: The Beginning

433 view

12/12 Tập
Konbini Kareshi

670 view

12/12 Tập
Reikenzan: Hoshikuzu-tachi No Utage

881 view

12/12 Tập
Bách Luyện Bá Vương

262 view

Full 12/12 Tập VietSub
Ballroom E Youkoso

891 view

24/24 Tập
Golden Kamuy 3rd Season

48 view

Full 12/12 Tập VietSub