{Nguy?n Xuân Trí

Nguy?n Xuân Trí

Tên khai sinh: Nguy?n Xuân Trí

Tên Khác:

Ngày sinh: 17.9.1962

Nơi sinh: Sài Gòn

Chiều cao:

Vai diễn đáng chú ý:

M? c?a Dustin Nguy?n là n? tài t? và di?n viên múa M? L?, cha anh là danh hài Xuân Phát r?t n?i ti?ng trên sân kh?u Sài Gòn tr??c 1975. Tháng 4 n?m 1975, gia ?ình anh r?i Vi?t Nam sau khi chính quy?n Vi?t Nam C?ng hòa th?t th?. Gia ?ình anh ??n ??o Guam, sau ?ó chuy?n ??n tr?i t? n?n ? Fort Chaffee, Arkansas. Sau cùng nh? s? giúp ?? c?a m?t nhà th? Giám Lý h? di chuy?n t?i Kirkwood, Missouri, ngo?i ô c?a St. Louis, Missouri. Sau khi Dustin t?t nghi?p trung h?c, anh chuy?n t?i Nam California và theo h?c t?i ??i h?c Orange Coast. Dustin ??c m? s? tr? thành ??o di?n; tuy nhiên, tình c? anh có quen m?t ng??i b?n t?i ??i h?c Orange Coast v?n là di?n viên Hollywood và qua ng??i b?n này, anh có c? h?i bén duyên v?i ?i?n ?nh Hoa K? khi ???c m?i nh?n m?t vai trong lo?t phim truy?n hình Magnum P.I. vào n?m 1985. G?n 25 n?m g?n bó v?i ?i?n ?nh M?, là m?t trong nh?ng di?n viên g?c Vi?t hi?m hoi còn ??ng v?ng trên th? tr??ng ?i?n ?nh qu?c t?, ??n nay anh ?ã có trên 30 vai di?n l?n nh?. Vai di?n mà Dustin tâm ??c nh?t là vai Jonny trong phim Little Fish; vai này ?ã ?ánh d?u tên tu?i c?a anh v?i ?i?n ?nh th? gi?i bên c?nh n? di?n viên t?ng ?o?t gi?i Oscar Cate Blanchett. Vai S? trong Dòng máu anh hùng (2006) ?ã ?ánh d?u l?n tr? v? Vi?t Nam ??u tiên c?a anh sau 32 n?m xa quê h??ng. V?i d? án phim L?a Ph?t (Monk on Fire, d? ki?n ra m?t vào n?m 2009), Dustin có c? h?i thi th? tài n?ng trong vai trò biên k?ch và ??o di?n. L?a Ph?t là m?t b? phim hành ??ng d?a trên m?t câu chuy?n không có th?t; Dustin th?c hi?n v?i s? h?p tác c?a Jimmy Ph?m Nghiêm (nhà s?n xu?t phim Dòng máu anh hùng), hãng phim Chánh Ph??ng và Johnny Trí Nguy?n. Dustin và v? anh (c?u ng??i m?u, di?n viên Angela Rockwood-Nguy?n) còn ho?t ??ng tích c?c trong Trung tâm Ngu?n nhân l?c khuy?t t?t Christopher và Dana Reeve (The Christopher and Dana Reeve Paralysis Resource Center) nh? nh?ng nhà t? thi?n t? sau tai n?n xe h?i ?ã làm Rockwood-Nguy?n b? li?t hai chân vào tháng 9 n?m 2001. Ngoài ra, v? ch?ng anh còn tham gia ho?t ??ng kinh doanh, h? s? h?u m?t hàng n? trang b?c nhãn hi?u Imperial Rose Collections ? Hoa K? và Nh?t B?n.

Phim Nguy?n Xuân Trí


Bạn Đã Xem Chưa ?

Monster Strike

367 view

23/51 Tập
Relife

599 view

13/13 Tập
Nagi No Asukara

314 view

26/26 Tập
Kimi No Na Wa

129 view

Movie
Sword Art Online: Extra Edition

126 view

Movie
Ikemen Sengoku: Toki Wo Kakeru Ga Koi Wa Hajimaranai

271 view

12/12 Tập
Tsuki Ga Kirei

234 view

12/12 Tập
Shin Koihime Musou: Otome Tairan [ss3]

276 view

12/12 Tập
Jigoku Shoujo: Yoi No Togi

194 view

5/12 Tập
School Rumble Ss2

602 view

26/26 Tập + OVA
Shuumatsu Nani Shitemasu Ka? Isogashii Desu Ka? Sukutte Moratte Ii Desu Ka?

248 view

12/12 Tập
Made In Abyss

272 view

13/13 Tập