{Nh?m Hi?n T?

Nh?m Hi?n T?

Tên khai sinh: Nh?m Hi?n T?

Tên Khác: Ti?u T?

Ngày sinh: 23.6.1966

Nơi sinh: ?ài Loan

Chiều cao: 1.77m

Vai diễn đáng chú ý:

Nh?m Hi?n T? sinh ngày 26 tháng 6 n?m 1966 là di?n viên ca s? n?i ti?ng ?ài Loan và Châu Á. Lúc còn ?i h?c Nh?m Hi?n T? ?ã thành l?p m?t ban nh?c và tr? thành DJ n?i ti?ng trong khuôn kh? c?a tr??ng ??i h?c, n?m 90 anh ?ã ký h?p ??ng làm ca s? v?i công ty ??a hát và c?ng ?ã t?ng phát hành album riêng nh?ng không ??t ???c k?t qu? cao sau ?ó anh chuy?n sang ?óng phim và c? trì ti?t m?c tr? thành ti?u sinh ???c yêu thích c?a màn ?nh nh?, nh?ng l?i ?úng lúc ?ó anh ph?i nh?p ng? và ph?i t?m ng?ng s? nghi?p. Sau khi xu?t ng? tr? v? là th?i gian ?m ??m nh?t c?a anh b?i h?p ??ng ca s? c?a anh ?ã chuy?n giao cho cong ty khác và có r?t nhi?u ca s? n?i ti?ng, trong th?i gian ?ó anh v?n làm ng??i ch? trì ti?t m?c ?? ki?m thêm thu nh?p và c?ng ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích. Trong n?m 1996 anh ?ã phát hành 2 album ca nh?c tuy l??ng tiêu th? r?t l?n và r?t ???c yêu thích nh?ng tên tu?i c?a anh c?ng ch? gói g?n ? ?ài Loan. Nh?m Hi?n T? t?ng có suy ngh? b? ngh? ca hát chuy?n sang làm phóng viên ho?c làm di?n viên. Nh?ng ? th?i ?i?m n?m 1997 có r?t nhi?u b?n ? ??i l?c bi?t ??n Nh?m Hi?n T? và anh tr? thành tân Thiên V??ng Châu Á. Nh?m Hi?n T? c?ng ?ã t?ng tham gia ?óng r?t nhi?u phim nh?ng anh luôn ph? nhân tài n?ng di?n xu?t c?a mình b?i anh ch?a t?ng qua tr??ng l?p ?ào t?o di?n viên, anh t? m?t ca s? ???c l?ng xê thành di?n viên, anh nh?n ??nh làm di?n viên r?t v?t v? c?c nh?c h?n so v?i làm ca s?...
Phim Nh?m Hi?n T?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Nekopara: Koneko no Hi no Yakusoku

32 view

Full 1/1 Tập VietSub
Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki

461 view

12/12 Tập
Dragon Ball Super

3679 view

99/?? Tập
Super Lovers

486 view

10/10 Tập
Konbini Kareshi

670 view

12/12 Tập
FAIRY TAIL OVA 6: FAIRY TAIL X RAVE

321 view

1 Tập
Cô Nàng Siêu Năng Lực Và Anh Chàng Yakuza

47 view

Full 12/12 Tập VietSub
Shikioriori

36 view

HD VietSub
Hakumei to Mikochi

42 view

Full 12/12 Tập VietSub
Ao Haru Ride - Live Action

584 view

Full
Motto To Love-ru Trouble - Season 2

637 view

12/12 Tập
Hibike! Euphonium 2 Specials

430 view

4/7 Tập