{Nh?m Hi?n T?

Nh?m Hi?n T?

Tên khai sinh: Nh?m Hi?n T?

Tên Khác: Ti?u T?

Ngày sinh: 23.6.1966

Nơi sinh: ?ài Loan

Chiều cao: 1.77m

Vai diễn đáng chú ý:

Nh?m Hi?n T? sinh ngày 26 tháng 6 n?m 1966 là di?n viên ca s? n?i ti?ng ?ài Loan và Châu Á. Lúc còn ?i h?c Nh?m Hi?n T? ?ã thành l?p m?t ban nh?c và tr? thành DJ n?i ti?ng trong khuôn kh? c?a tr??ng ??i h?c, n?m 90 anh ?ã ký h?p ??ng làm ca s? v?i công ty ??a hát và c?ng ?ã t?ng phát hành album riêng nh?ng không ??t ???c k?t qu? cao sau ?ó anh chuy?n sang ?óng phim và c? trì ti?t m?c tr? thành ti?u sinh ???c yêu thích c?a màn ?nh nh?, nh?ng l?i ?úng lúc ?ó anh ph?i nh?p ng? và ph?i t?m ng?ng s? nghi?p. Sau khi xu?t ng? tr? v? là th?i gian ?m ??m nh?t c?a anh b?i h?p ??ng ca s? c?a anh ?ã chuy?n giao cho cong ty khác và có r?t nhi?u ca s? n?i ti?ng, trong th?i gian ?ó anh v?n làm ng??i ch? trì ti?t m?c ?? ki?m thêm thu nh?p và c?ng ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích. Trong n?m 1996 anh ?ã phát hành 2 album ca nh?c tuy l??ng tiêu th? r?t l?n và r?t ???c yêu thích nh?ng tên tu?i c?a anh c?ng ch? gói g?n ? ?ài Loan. Nh?m Hi?n T? t?ng có suy ngh? b? ngh? ca hát chuy?n sang làm phóng viên ho?c làm di?n viên. Nh?ng ? th?i ?i?m n?m 1997 có r?t nhi?u b?n ? ??i l?c bi?t ??n Nh?m Hi?n T? và anh tr? thành tân Thiên V??ng Châu Á. Nh?m Hi?n T? c?ng ?ã t?ng tham gia ?óng r?t nhi?u phim nh?ng anh luôn ph? nhân tài n?ng di?n xu?t c?a mình b?i anh ch?a t?ng qua tr??ng l?p ?ào t?o di?n viên, anh t? m?t ca s? ???c l?ng xê thành di?n viên, anh nh?n ??nh làm di?n viên r?t v?t v? c?c nh?c h?n so v?i làm ca s?...
Phim Nh?m Hi?n T?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Hibike! Euphonium

106 view

13/13 Tập
Toaru Kagaku No Railgun Ova

62 view

2/2 Tập
Saiyuuki Reload Blast

118 view

12/12 Tập
Ansatsu Kyoushitsu

124 view

22/22 Tập
Hinako Note

228 view

12/12 Tập
Hibike! Euphonium: Suisougaku-bu No Nichijou

109 view

7/7 Tập
Tokimeki Memorial: Only Love

236 view

25/25 Tập
Thần Vô Gia Cư [ss1-bd]

113 view

12/12 Tập + OVA
Sakurada Reset

51 view

24/24 Tập
Rokudenashi Majutsu Koushi To Akashic Records

165 view

12/12 Tập
Dragon Ball Z - Movies

150 view

9/9 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

964 view

12/12 Tập