{Nh?m Hi?n T?

Nh?m Hi?n T?

Tên khai sinh: Nh?m Hi?n T?

Tên Khác: Ti?u T?

Ngày sinh: 23.6.1966

Nơi sinh: ?ài Loan

Chiều cao: 1.77m

Vai diễn đáng chú ý:

Nh?m Hi?n T? sinh ngày 26 tháng 6 n?m 1966 là di?n viên ca s? n?i ti?ng ?ài Loan và Châu Á. Lúc còn ?i h?c Nh?m Hi?n T? ?ã thành l?p m?t ban nh?c và tr? thành DJ n?i ti?ng trong khuôn kh? c?a tr??ng ??i h?c, n?m 90 anh ?ã ký h?p ??ng làm ca s? v?i công ty ??a hát và c?ng ?ã t?ng phát hành album riêng nh?ng không ??t ???c k?t qu? cao sau ?ó anh chuy?n sang ?óng phim và c? trì ti?t m?c tr? thành ti?u sinh ???c yêu thích c?a màn ?nh nh?, nh?ng l?i ?úng lúc ?ó anh ph?i nh?p ng? và ph?i t?m ng?ng s? nghi?p. Sau khi xu?t ng? tr? v? là th?i gian ?m ??m nh?t c?a anh b?i h?p ??ng ca s? c?a anh ?ã chuy?n giao cho cong ty khác và có r?t nhi?u ca s? n?i ti?ng, trong th?i gian ?ó anh v?n làm ng??i ch? trì ti?t m?c ?? ki?m thêm thu nh?p và c?ng ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích. Trong n?m 1996 anh ?ã phát hành 2 album ca nh?c tuy l??ng tiêu th? r?t l?n và r?t ???c yêu thích nh?ng tên tu?i c?a anh c?ng ch? gói g?n ? ?ài Loan. Nh?m Hi?n T? t?ng có suy ngh? b? ngh? ca hát chuy?n sang làm phóng viên ho?c làm di?n viên. Nh?ng ? th?i ?i?m n?m 1997 có r?t nhi?u b?n ? ??i l?c bi?t ??n Nh?m Hi?n T? và anh tr? thành tân Thiên V??ng Châu Á. Nh?m Hi?n T? c?ng ?ã t?ng tham gia ?óng r?t nhi?u phim nh?ng anh luôn ph? nhân tài n?ng di?n xu?t c?a mình b?i anh ch?a t?ng qua tr??ng l?p ?ào t?o di?n viên, anh t? m?t ca s? ???c l?ng xê thành di?n viên, anh nh?n ??nh làm di?n viên r?t v?t v? c?c nh?c h?n so v?i làm ca s?...
Phim Nh?m Hi?n T?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Centaur No Nayami

45 view

12/12 Tập
Enmusubi No Youko-chan

105 view

1/24 Tập
Sword Art Online Ii Bd

143 view

24/24 Tập
Sakura Quest

87 view

25/25 Tập
Maji De Watashi Ni Koi Shinasai Bd

138 view

12/12 Tập
Sakamoto Desu Ga?

80 view

12/12 Tập
Attack On Titan - Shingeki No Kyojin Bd

103 view

25/25 Tập
Working!!

72 view

13/13 Tập
School Rumble Ss2

84 view

26/26 Tập + OVA
Chain Chronicle: Haecceitas No Hikari Part 1

4 view

4/4 Tập
To Love-ru Darkness 2nd Bd - Season 4

43 view

14/14 tập + OVA
Netsuzou Trap

98 view

12/12 Tập