{Nh?m ??t Hoa

Nh?m ??t Hoa

Tên khai sinh: Nh?m ??t Hoa

Tên Khác: Simon Yam

Ngày sinh: 19.3.1955

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.8m

Vai diễn đáng chú ý:

Nh?m ??t Hoa là m?t nam di?n viên ?i?n ?nh H?ng Kông,anh sinh ngày 19 tháng 3 n?m 1955 t?i H?ng Kông. Nh?m ??t Hoa sinh ra và l?n lên trong gia ?ình có truy?n th?ng làm ngh? c?nh sát, vì th? sau này nh?ng b? phim mà anh tham gia thì có r?t nhi?u b? phim thu?c th? lo?i c?nh sát, hình s?. Nh?m ??t Hoa b?t ??u s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình b?ng vai trò c?a m?t ng??i m?u, anh là m?t siêu ng??i m?u lúc b?y gi?. Nh?m ??t Hoa d?n b??c sang còn ???ng ?i?n ?nh c?a mình vào nh?ng n?m 1970, và sau ?ó hãng phim TVB ?ã liên h? v?i anh và cùng anh ??t bút ký h?p ??ng làm di?n viên cho hãng phim n?i ti?ng này. Sau khi tham gia vào TVB, Nh?m ??t Hoa ?ã tham gia m?t s? b? phim truy?n hình và có nh?ng thành công nh?t ??nh, sau ?ó anh a94 d?n chuy?n sang ?óng phim ?i?n ?nh vào n?m 1987 và ít d?n tham gia phim truy?n hình so v?i tr??c kia. Tuy Nh?m ??t Hoa là m?t di?n viên,nh?ng anh luôn có m?t tình yêu chung th?y v?i ng??i yêu c?a mình, c? hai ?ã yêu nhau su?t 11 n?m tr?i và ?ã ti?n hành t? ch?c ?ám c??i v?i nhau vào n?m 1997.
Phim Nh?m ??t Hoa


Bạn Đã Xem Chưa ?

Gegege No Kitarou

378 view

97/97 Tập
Kyoukai No Rinne

304 view

25/25 Tập
Gabriel Dropout

92 view

12/12 Tập +2 OVA
Ranpo Kitan: Game Of Laplace

62 view

11/11 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

954 view

12/12 Tập
Dragon Ball Gt

409 view

64/64 Tập
Shinreigari: Ghost Hound

97 view

22/22 Tập
Seikaisuru Kado

124 view

12/12 Tập
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: Detonation

30 view

Full
Thần Vô Gia Cư [ss1-bd]

89 view

12/12 Tập + OVA
Kobayashi-san Chi No Maid Dragon

184 view

13/13 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

46 view

13/13 Tập