{Nh?m ??t Hoa

Nh?m ??t Hoa

Tên khai sinh: Nh?m ??t Hoa

Tên Khác: Simon Yam

Ngày sinh: 19.3.1955

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.8m

Vai diễn đáng chú ý:

Nh?m ??t Hoa là m?t nam di?n viên ?i?n ?nh H?ng Kông,anh sinh ngày 19 tháng 3 n?m 1955 t?i H?ng Kông. Nh?m ??t Hoa sinh ra và l?n lên trong gia ?ình có truy?n th?ng làm ngh? c?nh sát, vì th? sau này nh?ng b? phim mà anh tham gia thì có r?t nhi?u b? phim thu?c th? lo?i c?nh sát, hình s?. Nh?m ??t Hoa b?t ??u s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình b?ng vai trò c?a m?t ng??i m?u, anh là m?t siêu ng??i m?u lúc b?y gi?. Nh?m ??t Hoa d?n b??c sang còn ???ng ?i?n ?nh c?a mình vào nh?ng n?m 1970, và sau ?ó hãng phim TVB ?ã liên h? v?i anh và cùng anh ??t bút ký h?p ??ng làm di?n viên cho hãng phim n?i ti?ng này. Sau khi tham gia vào TVB, Nh?m ??t Hoa ?ã tham gia m?t s? b? phim truy?n hình và có nh?ng thành công nh?t ??nh, sau ?ó anh a94 d?n chuy?n sang ?óng phim ?i?n ?nh vào n?m 1987 và ít d?n tham gia phim truy?n hình so v?i tr??c kia. Tuy Nh?m ??t Hoa là m?t di?n viên,nh?ng anh luôn có m?t tình yêu chung th?y v?i ng??i yêu c?a mình, c? hai ?ã yêu nhau su?t 11 n?m tr?i và ?ã ti?n hành t? ch?c ?ám c??i v?i nhau vào n?m 1997.
Phim Nh?m ??t Hoa


Bạn Đã Xem Chưa ?

Island

46 view

Full 12/12 Tập VietSub
Sanrio Danshi

8 view

Full 12/12 Tập VietSub
Học Viện Anh Hùng Movie 2: Heroes:Rising

12 view

HD VietSub
Haikara-san ga Tooru Movie 1: Benio, Hana no 17-sai

18 view

Movie
Nobunaga No Shinobi: Ise Kanegasaki-hen

1175 view

26/?? Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

3114 view

12/12 Tập
Tachibanakan Triangle

8 view

Full 12/12 Tập VietSub
Đại Chiến Titan (Đại Chiến Người Khổng Lồ) Movie 1: Hồng Liên Cung Thỉ

9 view

HD VietSub
Học Viện Anh Hùng: Ikinokore! Kesshi no Survival Kunren

9 view

Full 2/2 Tập VietSub
Kyoukai No Rinne

904 view

25/25 Tập
Devilman: Crybaby

12 view

Full 10/10 Tập VietSub
Gin No Guardian

279 view

12/12 Tập