{Nh?m ??t Hoa

Nh?m ??t Hoa

Tên khai sinh: Nh?m ??t Hoa

Tên Khác: Simon Yam

Ngày sinh: 19.3.1955

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.8m

Vai diễn đáng chú ý:

Nh?m ??t Hoa là m?t nam di?n viên ?i?n ?nh H?ng Kông,anh sinh ngày 19 tháng 3 n?m 1955 t?i H?ng Kông. Nh?m ??t Hoa sinh ra và l?n lên trong gia ?ình có truy?n th?ng làm ngh? c?nh sát, vì th? sau này nh?ng b? phim mà anh tham gia thì có r?t nhi?u b? phim thu?c th? lo?i c?nh sát, hình s?. Nh?m ??t Hoa b?t ??u s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình b?ng vai trò c?a m?t ng??i m?u, anh là m?t siêu ng??i m?u lúc b?y gi?. Nh?m ??t Hoa d?n b??c sang còn ???ng ?i?n ?nh c?a mình vào nh?ng n?m 1970, và sau ?ó hãng phim TVB ?ã liên h? v?i anh và cùng anh ??t bút ký h?p ??ng làm di?n viên cho hãng phim n?i ti?ng này. Sau khi tham gia vào TVB, Nh?m ??t Hoa ?ã tham gia m?t s? b? phim truy?n hình và có nh?ng thành công nh?t ??nh, sau ?ó anh a94 d?n chuy?n sang ?óng phim ?i?n ?nh vào n?m 1987 và ít d?n tham gia phim truy?n hình so v?i tr??c kia. Tuy Nh?m ??t Hoa là m?t di?n viên,nh?ng anh luôn có m?t tình yêu chung th?y v?i ng??i yêu c?a mình, c? hai ?ã yêu nhau su?t 11 n?m tr?i và ?ã ti?n hành t? ch?c ?ám c??i v?i nhau vào n?m 1997.
Phim Nh?m ??t Hoa


Bạn Đã Xem Chưa ?

Rental Magica

292 view

24/24 Tập
Kamen Rider Zero-One

210 view

45/45 Tập
Super Lovers Ss2

138 view

10/10 Tập
Tensei Shitara Slime Datta Ken 2nd Season

82 view

02/?? T?p
Re:creators

175 view

22/22 Tập
One Room Third Season

158 view

12/12 Tập
FAIRY TAIL OVA 6: FAIRY TAIL X RAVE

69 view

1 Tập
Reikenzan: Hoshikuzu-tachi No Utage

252 view

12/12 Tập
Kaitou Tenshi Twin Angel

99 view

12/12 Tập
Thiếu Niên Ca Hành

183 view

26/26 Tập
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 1 + 2

503 view

94/94 Tập
To Be Hero

266 view

12/12 Tập