{Nicolas Cage

Nicolas Cage

Tên khai sinh: Nicolas Cage

Tên Khác: Nic Cage

Ngày sinh: 7.1.1964

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý:

Nicolas Cage ngày 7 tháng 1 n?m 1964 là m?t nam di?n viên, nhà s?n xu?t phim và là m?t ??o di?n ng??i M?. Nicolas Cage ?am mê ngh? thu?t t? nh? và Nicolas Cage quy?t theo ?u?i con ???ng ngh? thu?t c?a mình. Nicolas Cage ?ã b? h?c t? r?t s?m, anh ch? l?y ch?ng ch? hoàn t?t trung h?c M?, Nicolas Cage ?ã theo h?c khoa k?ch ngh? nh?ng ?ã b? l? n?m 17 tu?i, Nicolas Cage ?ã s?m ??i tên ?? theo ?u?i ??c m? và s? nghi?p c?a mình. N?m 1982 Nicolas Cage ch? tham gia ?óng nh?ng vai nh? nh?ng ??n n?m 1983 nh?ng vai di?n c?a anh là nh?ng vai di?n gây ?n t??ng ??u tiên c?a anh. Nicolas Cage là m?t trong nh?ng di?n viên ??ng ??u trong danh sách 10 g??ng m?t nam di?n viên n?i ti?ng nh?t ???ng th?i. Vai di?n ?áng nh? nh?t trong s? nghi?p ?i?n ?nh c?a anh là nhân v?t Ben Sanderson, m?t nhà v?n ch?t vì nghi?n r??u, trong b? phim Leaving Las Vegas c?a ??o di?n Mike Figgis. Vai di?n này ?ã ?em l?i vinh quang cho anh v?i gi?i Oscar cho nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t, gi?i Qu? c?u Vàng và gi?i Nam di?n viên xu?t s?c nh?t c?a các Hi?p h?i phê bình phim New York, Los Angeles, Chicago. Anh c?ng là m?t trong nh?ng nam di?n viên phim hành ??ng n?i ti?ng v?i nh?ng nhân v?t mang nhi?u k?ch tính. N?m 2002 Nicolas Cage l?n ??u tiên ??m nh?n vai trò là m?t ??o di?n c?a b? phim Sonny v?i dàn di?n viên n?i ti?ng và ?n t??ng.
Phim Nicolas Cage


Bạn Đã Xem Chưa ?

Quan Zhi Gao Shou

317 view

12/12 Tập
One Room 2nd Season Special

107 view

1 Tập
Hayate No Gotoku 2nd Season Ova [bd]

116 view

03/03 Tập
Tenshi No 3p!

380 view

12/12 Tập
Shingeki No Bahamut: Virgin Soul

232 view

24/24 Tập
Sakura Quest

234 view

25/25 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo! 2

417 view

10/10 Tập + OVA
Gegege No Kitarou

1416 view

97/97 Tập
Haiyore! Nyaruko-san Ss2

320 view

12/12 Tập + OVA
Yuru Yuri Ss2

263 view

12/12 Tập
Dog Days Ss2

166 view

13/13 Tập
Berserk

431 view

25/25 Tập