{Quách Phú Thành

Quách Phú Thành

Tên khai sinh: Quách Phú Thành

Tên Khác: Aaron Kwok

Ngày sinh: 26.10.1965

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.83m

Vai diễn đáng chú ý:

Quách Phú Thành sinh ngày 26 tháng 10 n?m 1965 là ca s?, di?n viên n?i ti?ng c?a H?ng Kông. Anh là m?t trong t? ??i thiên v??ng c?a H?ng Kông, Anh ?ã ???c m?nh danh là "Michael Jackson c?a H?ng Kông" do kh? n?ng v? ??o c?a anh. Kh?i ??u s? nghi?p c?a anh là m?t v? công, ca s?, anh là ng??i có v? ??o r?t t?t. N?m 1990 album ??u tay c?a anh ra ??i và ??t ???c ch? m?c r?t cao ?ánh d?u m?t s? kh?i nghi?p âm nh?c r?t thành công. V?i gi?ng ca thanh và cao, Quách Phú Thành ??u th?p niên 90 chuyên v? nh?ng ca khúc tr? tình. Sau ?ó Quách Phú Thành tr? v? H?ng Kông. Lúc này danh ti?ng c?a anh ?ã n?i nh? c?n. T? ?ó s? nghi?p c?a anh th?ng ti?n nh? pháo hoa và ?o?t vô s? gi?i th??ng âm nh?c. N?m 1980 anh c?ng ?ã l?n sân sang nghi?p di?n nh?ng không ???c nhi?u ng??i bi?t ??n nh? bên âm nh?c vì nh?ng vai anh tham gia toàn là nh?ng vai nh? không ???c chú ý ??n. Quách Phú Thành b?t ??u theo ?u?i và ??t tr?ng tâm vào s? nghi?p di?n xu?t n?m 1989, N?m 2006, anh tr? thành di?n viên th? 2 trong l?ch s? gi?i Kim Mã “rinh” gi?i Nam di?n viên xu?t s?c nh?t 2 n?m liên ti?p v?i vai di?n trong phim After This Our Exile. N?m 2005, anh ?o?t gi?i này v?i phim Divergence. Ngôi sao võ thu?t Thành Long là di?n viên ??u tiên giành ???c vinh quang này khi ?o?t gi?i n?m 1992 và 1993.S? nghi?p ?i?n ?nh c?a Quách Phú Thành phát tri?n v?ng ch?c n?m 2006 anh tha gia ?óng nh?ng vai n?ng ký h?n và g?t hái nhi?u thành công h?n. Quách Phú Thành có ??c m? tr? thành m?t ??o di?n khi có ?? kinh nghi?m và anh s? không b? l? c? h?i khi có k?ch b?n hay nh?ng hi?n t?i anh v?n ph?i tích góp v?n s?ng...
Phim Quách Phú Thành


Bạn Đã Xem Chưa ?

Clannad Afer Story [season 2] Ova

0 view

3/3 Tập
Tsuki Ga Kirei

29 view

12/12 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo!: Kurenai Densetsu (2019)

3 view

Full
Prison School Bd

89 view

12/12 Tập + OVA
Eldlive

45 view

12/12 Tập
Date A Live Ii Bd

92 view

10/10 Tập
Nisekoi Ova

51 view

4 OVA
Bang Dream

42 view

12/25 Tập
Akibas Trip

50 view

13/13 Tập
Rokudenashi Majutsu Koushi To Akashic Records

107 view

12/12 Tập
Boku No Hero Academia

46 view

13/13 Tập
Hiyokoi

119 view

Full