{Quách Phú Thành

Quách Phú Thành

Tên khai sinh: Quách Phú Thành

Tên Khác: Aaron Kwok

Ngày sinh: 26.10.1965

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.83m

Vai diễn đáng chú ý:

Quách Phú Thành sinh ngày 26 tháng 10 n?m 1965 là ca s?, di?n viên n?i ti?ng c?a H?ng Kông. Anh là m?t trong t? ??i thiên v??ng c?a H?ng Kông, Anh ?ã ???c m?nh danh là "Michael Jackson c?a H?ng Kông" do kh? n?ng v? ??o c?a anh. Kh?i ??u s? nghi?p c?a anh là m?t v? công, ca s?, anh là ng??i có v? ??o r?t t?t. N?m 1990 album ??u tay c?a anh ra ??i và ??t ???c ch? m?c r?t cao ?ánh d?u m?t s? kh?i nghi?p âm nh?c r?t thành công. V?i gi?ng ca thanh và cao, Quách Phú Thành ??u th?p niên 90 chuyên v? nh?ng ca khúc tr? tình. Sau ?ó Quách Phú Thành tr? v? H?ng Kông. Lúc này danh ti?ng c?a anh ?ã n?i nh? c?n. T? ?ó s? nghi?p c?a anh th?ng ti?n nh? pháo hoa và ?o?t vô s? gi?i th??ng âm nh?c. N?m 1980 anh c?ng ?ã l?n sân sang nghi?p di?n nh?ng không ???c nhi?u ng??i bi?t ??n nh? bên âm nh?c vì nh?ng vai anh tham gia toàn là nh?ng vai nh? không ???c chú ý ??n. Quách Phú Thành b?t ??u theo ?u?i và ??t tr?ng tâm vào s? nghi?p di?n xu?t n?m 1989, N?m 2006, anh tr? thành di?n viên th? 2 trong l?ch s? gi?i Kim Mã “rinh” gi?i Nam di?n viên xu?t s?c nh?t 2 n?m liên ti?p v?i vai di?n trong phim After This Our Exile. N?m 2005, anh ?o?t gi?i này v?i phim Divergence. Ngôi sao võ thu?t Thành Long là di?n viên ??u tiên giành ???c vinh quang này khi ?o?t gi?i n?m 1992 và 1993.S? nghi?p ?i?n ?nh c?a Quách Phú Thành phát tri?n v?ng ch?c n?m 2006 anh tha gia ?óng nh?ng vai n?ng ký h?n và g?t hái nhi?u thành công h?n. Quách Phú Thành có ??c m? tr? thành m?t ??o di?n khi có ?? kinh nghi?m và anh s? không b? l? c? h?i khi có k?ch b?n hay nh?ng hi?n t?i anh v?n ph?i tích góp v?n s?ng...
Phim Quách Phú Thành


Bạn Đã Xem Chưa ?

Hiyokoi

315 view

Full
Boruto: Naruto Next Generations

4086 view

185/?? Tập
School Rumble

724 view

26/26 Tập + OVA
Bang Dream

606 view

12/25 Tập
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru: Washio Sumi No Shou Movie 1 - Tomodachi

178 view

Movie 2/2
Otome Wa Boku Ni Koishiteru: Futari No Elder

31 view

Full 3/3 Tập VietSub
Sin: Thất Đại Tội

39 view

Full 12/12 Tập VietSub
Onegai Twins

1282 view

12/12 Tập + OVA
Pandora Hearts

825 view

25/25 Tập
Toward The Terra

1681 view

24/24 Tập
K: Seven Stories Movie 5 - Memory Of Red - Burn

44 view

Movie
Yuru Yuri Ss3

1058 view

12/12 Tập