{Quách Phú Thành

Quách Phú Thành

Tên khai sinh: Quách Phú Thành

Tên Khác: Aaron Kwok

Ngày sinh: 26.10.1965

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.83m

Vai diễn đáng chú ý:

Quách Phú Thành sinh ngày 26 tháng 10 n?m 1965 là ca s?, di?n viên n?i ti?ng c?a H?ng Kông. Anh là m?t trong t? ??i thiên v??ng c?a H?ng Kông, Anh ?ã ???c m?nh danh là "Michael Jackson c?a H?ng Kông" do kh? n?ng v? ??o c?a anh. Kh?i ??u s? nghi?p c?a anh là m?t v? công, ca s?, anh là ng??i có v? ??o r?t t?t. N?m 1990 album ??u tay c?a anh ra ??i và ??t ???c ch? m?c r?t cao ?ánh d?u m?t s? kh?i nghi?p âm nh?c r?t thành công. V?i gi?ng ca thanh và cao, Quách Phú Thành ??u th?p niên 90 chuyên v? nh?ng ca khúc tr? tình. Sau ?ó Quách Phú Thành tr? v? H?ng Kông. Lúc này danh ti?ng c?a anh ?ã n?i nh? c?n. T? ?ó s? nghi?p c?a anh th?ng ti?n nh? pháo hoa và ?o?t vô s? gi?i th??ng âm nh?c. N?m 1980 anh c?ng ?ã l?n sân sang nghi?p di?n nh?ng không ???c nhi?u ng??i bi?t ??n nh? bên âm nh?c vì nh?ng vai anh tham gia toàn là nh?ng vai nh? không ???c chú ý ??n. Quách Phú Thành b?t ??u theo ?u?i và ??t tr?ng tâm vào s? nghi?p di?n xu?t n?m 1989, N?m 2006, anh tr? thành di?n viên th? 2 trong l?ch s? gi?i Kim Mã “rinh” gi?i Nam di?n viên xu?t s?c nh?t 2 n?m liên ti?p v?i vai di?n trong phim After This Our Exile. N?m 2005, anh ?o?t gi?i này v?i phim Divergence. Ngôi sao võ thu?t Thành Long là di?n viên ??u tiên giành ???c vinh quang này khi ?o?t gi?i n?m 1992 và 1993.S? nghi?p ?i?n ?nh c?a Quách Phú Thành phát tri?n v?ng ch?c n?m 2006 anh tha gia ?óng nh?ng vai n?ng ký h?n và g?t hái nhi?u thành công h?n. Quách Phú Thành có ??c m? tr? thành m?t ??o di?n khi có ?? kinh nghi?m và anh s? không b? l? c? h?i khi có k?ch b?n hay nh?ng hi?n t?i anh v?n ph?i tích góp v?n s?ng...
Phim Quách Phú Thành


Bạn Đã Xem Chưa ?

Kemono Friends

103 view

12/12 Tập
Urara Meirochou

103 view

12/12 Tập
High School Star Musical Ss2

51 view

8/?? Tập
Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

173 view

26/26 Tập
Kore Wa Zombie Desu Ka

221 view

13/13 Tập
Nisekoi - False Love

235 view

20/20 Tập
Hand Shakers

102 view

12/12 Tập
Fairy Tail Ova 3

36 view

1 Tập
Yuru Yuri Nachuyachumi!

21 view

Full
Vatican Kiseki Chousakan

87 view

12/12 Tập
Dragon Ball Super

590 view

99/?? Tập
Tensei Shitara Slime Datta Ken

46 view

24/24 Tập