{Quách T?n An

Quách T?n An

Tên khai sinh: Quách T?n An

Tên Khác: Roger Kwok

Ngày sinh: 9.10.1964

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý: Chàng V??g trong ?ôi ??a L?ch

Quách T?n An là nam di?n viên n?i ti?ng c?a H?ng Kông sinh ngày 9 tháng 10 n?m 1964. Quách T?n An t?ng là m?t ca s? tr??c khi b??c chân vào s? nghi?p di?n xu?t. Anh tham gia vào làng gi?i trí n?m anh 17 tu?i và khi anh vào ngh? lúc nào c?ng ch?m ch? mi?t mài v?i công vi?c, nh?ng anh không ???c trong d?ng c?a ??o di?n c?ng không ???c s? yêu thích c?a ??ng nghi?p, lúc nào c?ng b? chê trách, b? coi th??ng th?m chí là b? ??ng nghi?p ch?i x?u.B? Ngã nhi?u, b? coi th??ng nh?ng nh? v?y anh ?ã h?c h?i ???c r?t nhi?u kinh nghi?m trong cu?c s?ng, anh h?c cách thay ??i mình, m?c dù không thay ??i ???c nhi?u nh?ng anh c?ng có thay ??i. Không ph? lòng mong m?i c?a anh cu?i cùng anh c?ng có c? h?i phát tri?n b?n thân và ngày m?t phát tri?n ?i lên. N?m 2003 - 2005, anh nh?n vai ?inh Th??ng V??ng trong hai b? phim ?ôi ??a l?ch và Chuy?n Chàng V??ng, Quách T?n An ?ã r?t thành công v?i vai di?n này khi ???c nhi?u khán gi? yêu thích ??ng th?i ?o?t nhi?u gi?i th??ng. Anh hi?n là di?n viên ??c quy?n c?a TVB. Anh ?ã t?ng tham gia ?óng r?t nhi?u phim và ???c r?t nhi?u khán gi? yêu thích ??c bi?t là vai chàng V??ng trong phim ?ôi ??a L?ch ?ã r?t thành công. Tháng 11 n?m 2005, Quách T?n An l?n th? 2 nh?n gi?i "Nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t", v?i thành tích này, anh ?ã tr? thành m?t trong s? nh?ng nam di?n viên ?o?t danh hi?u di?n viên xu?t s?c 2 l?n. Có th? nói Quách T?n An là di?n viên g?n bó v?i TVB lâu n?m nh?t, anh tham gia ?óng r?t nhi?u phim c?a TVB s?n Xu?t....
Phim Quách T?n An


Bạn Đã Xem Chưa ?

Dragon Ball Gt

413 view

64/64 Tập
Masamune-kun No Revenge

123 view

12/12 Tập
Doukyuusei

67 view

Movie
Keppeki Danshi! Aoyama-kun

262 view

12/12 Tập
Kamen Rider Zi-o

207 view

Yuru Yuri Ss2

75 view

12/12 Tập
Souryo To Majiwaru Shikiyoku No Yoru Ni [uncen]

268 view

12/12 Tập
Thần Vô Gia Cư [ss2]

70 view

13/13 Tập + OVA
Ushio To Tora Ss1

268 view

26/26 Tập
Hayate No Gotoku

233 view

52/52 Tập
Tsuki Ga Kirei

60 view

12/12 Tập
Tsurezure Children

133 view

12/12 Tập