{Quách T?n An

Quách T?n An

Tên khai sinh: Quách T?n An

Tên Khác: Roger Kwok

Ngày sinh: 9.10.1964

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý: Chàng V??g trong ?ôi ??a L?ch

Quách T?n An là nam di?n viên n?i ti?ng c?a H?ng Kông sinh ngày 9 tháng 10 n?m 1964. Quách T?n An t?ng là m?t ca s? tr??c khi b??c chân vào s? nghi?p di?n xu?t. Anh tham gia vào làng gi?i trí n?m anh 17 tu?i và khi anh vào ngh? lúc nào c?ng ch?m ch? mi?t mài v?i công vi?c, nh?ng anh không ???c trong d?ng c?a ??o di?n c?ng không ???c s? yêu thích c?a ??ng nghi?p, lúc nào c?ng b? chê trách, b? coi th??ng th?m chí là b? ??ng nghi?p ch?i x?u.B? Ngã nhi?u, b? coi th??ng nh?ng nh? v?y anh ?ã h?c h?i ???c r?t nhi?u kinh nghi?m trong cu?c s?ng, anh h?c cách thay ??i mình, m?c dù không thay ??i ???c nhi?u nh?ng anh c?ng có thay ??i. Không ph? lòng mong m?i c?a anh cu?i cùng anh c?ng có c? h?i phát tri?n b?n thân và ngày m?t phát tri?n ?i lên. N?m 2003 - 2005, anh nh?n vai ?inh Th??ng V??ng trong hai b? phim ?ôi ??a l?ch và Chuy?n Chàng V??ng, Quách T?n An ?ã r?t thành công v?i vai di?n này khi ???c nhi?u khán gi? yêu thích ??ng th?i ?o?t nhi?u gi?i th??ng. Anh hi?n là di?n viên ??c quy?n c?a TVB. Anh ?ã t?ng tham gia ?óng r?t nhi?u phim và ???c r?t nhi?u khán gi? yêu thích ??c bi?t là vai chàng V??ng trong phim ?ôi ??a L?ch ?ã r?t thành công. Tháng 11 n?m 2005, Quách T?n An l?n th? 2 nh?n gi?i "Nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t", v?i thành tích này, anh ?ã tr? thành m?t trong s? nh?ng nam di?n viên ?o?t danh hi?u di?n viên xu?t s?c 2 l?n. Có th? nói Quách T?n An là di?n viên g?n bó v?i TVB lâu n?m nh?t, anh tham gia ?óng r?t nhi?u phim c?a TVB s?n Xu?t....
Phim Quách T?n An


Bạn Đã Xem Chưa ?

Uta No Prince Sama Ss1

808 view

13/13 Tập
Papa no Iukoto wo Kikinasai!

1034 view

12/12 Tập + OVA
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni

591 view

12/12 Tập
Little Witch Academia 2017

816 view

25/25 Tập
Omoide No Marnie

199 view

Movie
Saiki Kusuo No Sainan Live Action

37 view

Full Movie
Sanrio Danshi

41 view

Full 12/12 Tập VietSub
Battle Girl Project

361 view

8/?? Tập
Sakurasou No Pet Na Kanojo

2265 view

24/24 Tập
Mê Vực Hành Giả

38 view

Full 12/12 Tập VietSub
Rokudenashi Majutsu Koushi To Akashic Records

671 view

12/12 Tập
Fate/apocrypha

1138 view

25/25 Tập