{Robin Williams

Robin Williams

Tên khai sinh: Robin Williams

Tên Khác: Robin McLaurim Williams

Ngày sinh: 21.7.1951

Nơi sinh: Chicago

Chiều cao: 1.77m

Vai diễn đáng chú ý:

Robin Williams là m?t di?n viên n?i ti?ng và là ng??i pha trò ng??i M?. Robin Williams sinh ngày 21 tháng 7 n?m 1951 t?i Chicago. Ông xu?t thân trong m?t gia ?ình danh giá, khi ông ???c sinh ra là cha m? ông ?ã ? tu?i trung niên. Robin Williams có r?t nhi?u anh ch? em nh?ng ông v?n s?ng cô ??c t? nh? nên ông có m?t kh? n?ng sáng t?o và m?t trí t??ng t??ng phong phú. Robin Williams nh?n vai di?n ??u tiên n?m 1980 và trong b? phim này ông ???c trau chu?t khá k? l??ng c?a Robert Altman, nh?ng vai di?n này l?i không thành công. N?m 1997 là n?m ?áng nh? trong s? nghi?p c?a Robin khi ông ?o?t Oscar Nam di?n viên ph? xu?t s?c nh?t qua phim Good Will Hunting. N?m 1998 ông ???c khán gi? bi?t ??n nhi?u nh?t thông qua nh?ng b? phim hài. Tài n?ng c?a ông không ch? d?ng l?i ? nh?ng b? phim hài, ch?c h?n n?u ai ?ã t?ng yêu thích di?n viên này s? yêu thích h?n vì nhìn th?y m?t s? thay ??i l?n trong t?ng vai di?n, có th? nói là quay ??u 180 ?? qua ?ó c?ng cho th?y tài n?ng c?a ông là có th?t, ?ó là m?t s? n? l?c l?n ??i v?i m?t di?n viên mu?n ?êm tên tu?i c?a mình ra v?i b?n bè qu?c t?...
Phim Robin Williams


Bạn Đã Xem Chưa ?

Demi-chan Wa Kataritai

84 view

12/12 Tập + Ova
Dog Days Ss2

54 view

13/13 Tập
Inazuma Eleven: Orion No Kokuin

153 view

49/49 Tập
Gotoubun No Hanayome

26 view

12/12 Tập
Date A Live: Encore Ova

55 view

01/01 Tập
Kamen Rider Zero-One

30 view

45/45 Tập
Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

161 view

26/26 Tập
Aho Girl

377 view

12/12 Tập
Pandora Hearts

129 view

25/25 Tập
Kimi No Na Wa

65 view

Movie
To Love-ru Trouble - Season 1

153 view

26/26 Tập
Shinreigari: Ghost Hound

97 view

22/22 Tập