{Rowan Atkinson

Rowan Atkinson

Tên khai sinh: Rowan Atkinson

Tên Khác: Mr Bean

Ngày sinh: 06/01/1955

Nơi sinh: Consett, h?t Durham, Anh

Chiều cao: 1,80 m

Vai diễn đáng chú ý: Blackadder, The Thin Blue Line và Mr. Bean

Rowan Atkinson tên th?t là Rowan Sebastian Atkinson, sinh n?m 1955 t?i Conset - h?t Durham. Cha ông là Eric Atkinson, làm ngh? nông và c?ng là giám ??c m?t công ty cùng m? ông là Ella May (nh? danh Bambridge) k?t hôn ngày 29 tháng 1 n?m 1945. Ông có 2 ng??i anh trai, Rodney Atkinson, m?t nhà kinh t? h?c b?o th?, và Rupert Atkinson.

Rowan là m?t ng??i theo công giáo Anh. Ông ?ã t?ng h?c Tr??ng h?p x??ng Durham, tr??ng ph? thông St Bees và theo h?c ngành k? s? ?i?n t?i ??i h?c Newcastle. Ông h?c lên th?c s? t?i tr??ng The Queen tr?c thu?c ??i h?c Oxford và l?n ??u tiên t?o ???c s? chú ý v?i công chúng t?i H?i di?n Edinburg Fringe n?m 1976. T?i ??i h?c Oxford, ông c?ng th??ng xuyên bi?u di?n các v? k?ch ng?n trong các cu?c thi c?a OUDS (Oxford University Dramatic Society), các ch??ng trình c?a Oxford Revue và Câu l?c b? Sân kh?u Th?c nghi?m (ETC), t?i ?ây ông ?ã g?p ???c nhà biên k?ch Richard Curtis và nh?c s? Howard Goodall, nh?ng ng??i sau này ông ?ã ti?p t?c h?p tác trong su?t s? nghi?p c?a mình.
Phim Rowan Atkinson


Bạn Đã Xem Chưa ?

Renai Boukun

338 view

12/12 Tập
Aho Girl

601 view

12/12 Tập
Monster Strike The Animation

257 view

27/?? Tập
Henkei Shoujo

126 view

3/?? Tập
Bất Lương Nhân Phần 3

187 view

40/40 Tập
Non Non Biyori Movie: Vacation

74 view

Full
Hibike! Euphonium 2 Specials

190 view

4/7 Tập
Vua Hải Tặc

7469 view

957/??? Tập
Naruto Dattebayo

3035 view

220/220 Tập
Dive!!

169 view

05/?? Tập
Kakegurui

240 view

12/12 Tập
Hinako Note

334 view

12/12 Tập