{Sylvester Stallone

Sylvester Stallone

Tên khai sinh: Sylvester Stallone

Tên Khác: Sylvester Gardenzio Stallone

Ngày sinh: 6.7.1946

Nơi sinh: New York

Chiều cao: 1.84m

Vai diễn đáng chú ý: Rambo trong series phim Rambo

Sylvester Stallone là m?t nam di?n viên c? b?p n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh M?, anh sinh ngày 6 tháng 7 n?m 1946 t?i New York . Tên th?t c?a anh là Sylvester Gardenzio Stallone, lúc nh? anh h?c t?i m?t tr??ng trung h?c bình th??ng ? Philadenphia, và s? nghi?p ?i?n ?nh c?a anh b?t ??u t?i quê nhà , nh?ng kh?i ??u không thu?n l?i và ch?u  c?nh th?t b?i trong nh?ng b??c ??u c?a s? nghi?p.Sau ?ó anh ti?p t?c con ???ng ?i?n ?nh c?a mình b?ng cách ??t chân vào Holly wood b?ng cách luôn có m?t t?i các bu?i casting c?a hãng phim và xin tham gia vào nh?ng vai di?n ph? và nh?ng vai qu?n chúng...Cu?i cùng thành công c?ng ??n v?i anh b?ng hình ?nh võ s? Rocky và b? phim ?ã ?o?t gi?i Oscar cho b? phim hay nh?t. Sylvester Stallone hi?n ?ã tr?i qua 2 ??i v? và có cùng v?i nhau 5 ng??i con.Anh hi?n nay ?ã h?n 60 tu?i nh?ng v?n gi? ???c m?t c? th? r?n ch?c ,tuy không còn th?i k? ??nh cao nh?ng v?n còn s?c hút m?nh m? ??i v?i khán gi?.

Phim Sylvester Stallone


Bạn Đã Xem Chưa ?

Clockwork Planet

334 view

12/12 Tập
Gakuen Babysitters

141 view

2018
To Love-ru Trouble - Season 1

356 view

26/26 Tập
Date A Live Bd

384 view

12/12 Tập
OVERLORD MOVIE : FUSHISHA NO OU THE UNDEAD KING

133 view

Full
Trinity Seven: Eternity Library & Alchemic Girl

307 view

Movie
Thiếu Niên Ca Hành

363 view

26/26 Tập
Shingeki No Bahamut: Genesis

259 view

12/12 Tập
Hayate No Gotoku

904 view

52/52 Tập
Toward The Terra

813 view

24/24 Tập
Youjo Senki

241 view

12/12 Tập
Zoku Owarimonogatari

388 view

6/6 Tập