{Thang Tr?n Nghi?p

Thang Tr?n Nghi?p

Tên khai sinh: Thang Tr?n Nghi?p

Tên Khác: Thang Ch?n Nghi?p

Ngày sinh: 29.9.1958

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.78m

Vai diễn đáng chú ý: Y?n Thanh trong phim Lâm Xung, phim Ng? H? T??ng

Thang Tr?n Nghi?p là m?t di?n viên ?i?n ?nh H?ng Kông, anh sinh ngày 29 tháng 9 n?m 1958 t?i H?ng Kông.Thang Tr?n Nghi?p ?ã t?t nghi?p khóa ?ào t?o di?n viên c?a hãng phim truy?n hình TVB vào n?m 1979 và anh ?ã ???c gia vai di?n ??u tiên trong cu?c ??i mình b?ng vai di?n Tr?n Hàn Lâm, anh ta là m?t ng??i chi?n s? c?nh sát trong b? phim B?n Th??ng H?i.Trong s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình thì Trang Tr?n Nghi?p di?n r?t nhi?u vai công t? giàu có nh?ng nham hi?m và r?t gian ác,nh?ng b? phim mà anh ???c khán gi? yêu thích nh?t l?i là m?t vai di?n nam chính trong b? phim Lâm Xung, ?ó là vai Y?n Thanh, m?t chàng ki?m khách lãng t? hào hoa ?ã tr?i qua m?t chuy?n tình ??y ?au kh? và cay ??ng v?i cô này Lý S? S?.Sau ?ó anh ?ã tr?i qua m?t giai ?o?n th?c s? khó kh?n trong cu?c s?ng c?ng nh? trong s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình t? sau cái ch?t ??t ng?t c?a n? di?n viên Ông M? Linh và c?ng là ng??i yêu c?a Thang Tr?n Nghi?p.Anh hi?n nay ?ã hai l?n k?t hôn và ?ã có t?ng c?ng 3 ??a con trai cùng 3 ??a con gái.Thang Tr?n Nghi?p c?ng gi?ng nh? Miêu Ki?u V?, c? hai cùng chú trong v? phát tri?n kinh doanh h?n là ?óng phim.
Phim Thang Tr?n Nghi?p


Bạn Đã Xem Chưa ?

Clannad After Story

2676 view

25/25 Tập
Battle Girl Project

361 view

8/?? Tập
Shin Koihime Musou [ss2]

855 view

12/12 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Ova

3990 view

1 Tập
Skirt No Naka Wa Kedamono Deshita

826 view

12/12 Tập
Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

36 view

Full 12/12 Tập VietSub
Hakumei to Mikochi

42 view

Full 12/12 Tập VietSub
Date A Live: Encore Ova

237 view

01/01 Tập
Gekijouban Alice In The Garden

46 view

Movie
Bang Dream

606 view

12/25 Tập
Working!! Ss4

1085 view

13/13 Tập
Bloodivores

970 view

12/12 Tập