{Thích Ti?u Long

Thích Ti?u Long

Tên khai sinh: Thích Ti?u Long

Tên Khác: Thích Ti?u Long

Ngày sinh: 6.1.1988

Nơi sinh: Hà Nam, Trung Qu?c

Chiều cao:

Vai diễn đáng chú ý: Ti?u Lâm Ti?u T?, R?ng Trung Hoa

Thích Ti?u Long tên th?t là Tr?nTi?u Long sinh ngày 6 tháng 1 n?m 1988 là di?n viên võ thu?t tr? tu?i n?i ti?ng c?a Trung Qu?c. Thích Ti?u Long gia nh?p thi?u lâm t? n?m c?u m?i 2 tu?i. C?u l?nh h?i võ thu?t r?t nhanh ???c truy?n th? võ thu?t c?a thi?u lâm và c?a cha là võ s? Tr?n ??ng S?n. N?m lên 4 c?u ?ã bi?u di?n xu?t s?c màn trình di?n t?i ??i h?i công phu thi?u lâm qu?c t? và c? mai c?u ?ã tham gia di?n ?nh t? ?ó. S? nghi?p phát tri?n t? r?t bé, N?m lên 6 tu?i c?u ?ã r?t thành công qua các vai di?n c?a mình. N?m 1992 Thích Ti?u Long tham gia Liên hoan võ thu?t thi?u lâm qu?c t? ???c t? ch?c t?i Tr?nh châu,t?i cu?c thi này m?c dù m?i ch? 4 tu?i nh?ng c?u ?ã ??t hai gi?i v? thi?u lâm hán quy?n và la hán côn pháp....Sau thành công c?a Toàn phong ti?u s?,n?m 1994 TTL ti?p t?c phát huy s? tr??ng c?a mình qua 4 b? phim g?m ?i?n ?nh và truy?n hình. Phim di?n ?nh Tân Ô long vi?n, R?ng trung qu?c.Cu?i n?m 1994 TTL ???c TVB m?i ?óng phim Lò võ thi?u lâm. N?m 2002 TTL 14 tu?i, v?i 10 tu?i ngh? ???c ghi nh?n là di?n viên nh? tu?i c?a TQ có thành tích ?áng n?. Không nh?ng th?,TTL còn là ni?m t? hào c?a võ thu?t TQ, là th?n ??ng có công ??a công phu ngàn n?m c?a môn phái thi?u lâm gi?i thi?u v?i th? gi?i. Ngoài vi?c tham gia di?n xu?t Thích Ti?u Long còn tham gia nhi?u ho?t ??ng và ch??ng trình khác. Tuy còn nh? tu?i nh?ng anh tham gia r?t nhi?u ho?t ??ng t? thi?n. Hi?n nay Thích Ti?u Long ?ang tr? thành di?n viên xu?t s?c c?a Tung qu?c và d? ??nh c?a anh s? tham gia và phát tri?n ? c? làng ?i?n ?nh th? gi?i....

Phim Thích Ti?u Long


Bạn Đã Xem Chưa ?

Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

173 view

26/26 Tập
Sword Art Online Movie: Ordinal Scale

60 view

Movie
Gin No Guardian

113 view

12/12 Tập
Working!!

124 view

13/13 Tập
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

143 view

26/26 Tập
Onegai Twins

665 view

12/12 Tập + OVA
Violet Evergarden Gaiden: Eien To Jidou Shuki Ningyou

33 view

Full
Yuru Yuri Nachuyachumi!

21 view

Full
Hitorijime My Hero

117 view

12/12 Tập
Non Non Biyori Movie: Vacation

29 view

Full
Ballroom E Youkoso

137 view

24/24 Tập
Masamune-kun No Revenge

123 view

12/12 Tập