{Tiêu Ân Tu?n

Tiêu Ân Tu?n

Tên khai sinh: Tiêu Ân Tu?n

Tên Khác: Tiêu Ân Tu?n

Ngày sinh:

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý: Lý T?m Hoan trong phim Ti?u Lý Phi ?ao, Tri?n Chiêu trong Th?t hi?p ng? ngh?a

Tiêu Ân Tu?n là m?t nam di?n viên n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh ?ài Loan, anh ???c khán gi? bi?t ??n v?i m?t khuôn m?t ?i?n trai ??y v? th? sinh ?a tình và lãng t?.Cu?c ??i ?i?n ?nh c?a anh b?t ngu?n t? huy?n tho?i võ thu?t Lý Ti?u Long,vì ?am mê võ thu?t nên anh tham gia vào ?i?n ?nh.?? thành danh trong l?nh v?c này thì ph?i v??t qua nhi?u chông gai và không ít b?n bè c?a anh ?ã b? cu?c gi?a ch?ng,nh?ng anh v?n c? g?ng ti?p t?c con ???ng ?i?n ?nh c?a mình.Ban ?âu anh ph?i ??m nh?n nh?ng vai ph? trong phim, c?ng nh? bao nhiêu ngôi sao ?i?n ?nh khác, vì th?i gian mà các ??o di?n yêu c?u ? anh là không nhi?u trong nh?ng vai ph?,vì th? anh ph?i làm nhi?u công vi?c khác ?? m?u sinh nh? th? u?n tóc, và làm nh?ng vi?c liên quan ??n l?nh v?c m? thu?t.D?n d?n th?y ???c tài n?ng di?n xu?t c?a anh nên ??o di?n ?ã giao phó cho anh làm nam di?n viên chính trong phim Th?t Hi?p Ng? Ngh?a,?ây là m?t ?i?u may m?n và không t??ng b?i vì Tiêu Ân Tu?n ?ã lên ???ng nh?p ng? tr??c ?ó,và sau khi anh gi?i ng? thì t??ng ch?ng nh? gi?c m? ?i?n ?nh c?a anh ?ã tan thành mây khói.Tiêu Ân Tu?n ti?p t?c thành công r?c r? v?i nh?ng b? phim truy?n hình c? trang nh? Ti?u Lý Phi ?ao, N?i Lòng Th?u Tr?i Xanh, Bao Công K? Án....Sau 15 n?m thành công trong l?nh v?c ?i?n ?nh,anh ?ã xây d?ng cho mình m?t th??ng hi?u.? ngoài ??i th?c thì Tiêu An Tu?n s?ng r?t ?àng hoàng và là m?t ng??i m?u m?c, là m?t ng??i ch?ng,ng??i cha tuy?t v?i.Sau ?ó vì s? yêu c?u và ái m? c?a khán gi?,anh ?ã ra m?t m?t album nh?c vào n?m 2009 và ???c khán gi? nhi?t tình ?ng h?.
Phim Tiêu Ân Tu?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Sword Art Online: Extra Edition

24 view

Movie
Dragon Ball Kai (remake)

267 view

97/97 Tập
One Room 2nd Season

14 view

12/?? Tập
Tsuki Ga Kirei

29 view

12/12 Tập
Tales Of Zestiria The X

208 view

12/12 Tập
Ani Ni Tsukeru Kusuri Wa Nai!

23 view

12/12 Tập
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru: Washio Sumi No Shou

5 view

3/? Tập
Kyoukai No Rinne 2nd Season

75 view

25/25 Tập
Mahouka Koukou No Rettousei Movie: Hoshi Wo Yobu Shoujo

30 view

Trailer ( Lina )
Hayate No Gotoku Ss2

6 view

25/25 Tập
Hinako Note

80 view

12/12 Tập
Kakegurui××

5 view

24 phut