{Tiêu Ân Tu?n

Tiêu Ân Tu?n

Tên khai sinh: Tiêu Ân Tu?n

Tên Khác: Tiêu Ân Tu?n

Ngày sinh:

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý: Lý T?m Hoan trong phim Ti?u Lý Phi ?ao, Tri?n Chiêu trong Th?t hi?p ng? ngh?a

Tiêu Ân Tu?n là m?t nam di?n viên n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh ?ài Loan, anh ???c khán gi? bi?t ??n v?i m?t khuôn m?t ?i?n trai ??y v? th? sinh ?a tình và lãng t?.Cu?c ??i ?i?n ?nh c?a anh b?t ngu?n t? huy?n tho?i võ thu?t Lý Ti?u Long,vì ?am mê võ thu?t nên anh tham gia vào ?i?n ?nh.?? thành danh trong l?nh v?c này thì ph?i v??t qua nhi?u chông gai và không ít b?n bè c?a anh ?ã b? cu?c gi?a ch?ng,nh?ng anh v?n c? g?ng ti?p t?c con ???ng ?i?n ?nh c?a mình.Ban ?âu anh ph?i ??m nh?n nh?ng vai ph? trong phim, c?ng nh? bao nhiêu ngôi sao ?i?n ?nh khác, vì th?i gian mà các ??o di?n yêu c?u ? anh là không nhi?u trong nh?ng vai ph?,vì th? anh ph?i làm nhi?u công vi?c khác ?? m?u sinh nh? th? u?n tóc, và làm nh?ng vi?c liên quan ??n l?nh v?c m? thu?t.D?n d?n th?y ???c tài n?ng di?n xu?t c?a anh nên ??o di?n ?ã giao phó cho anh làm nam di?n viên chính trong phim Th?t Hi?p Ng? Ngh?a,?ây là m?t ?i?u may m?n và không t??ng b?i vì Tiêu Ân Tu?n ?ã lên ???ng nh?p ng? tr??c ?ó,và sau khi anh gi?i ng? thì t??ng ch?ng nh? gi?c m? ?i?n ?nh c?a anh ?ã tan thành mây khói.Tiêu Ân Tu?n ti?p t?c thành công r?c r? v?i nh?ng b? phim truy?n hình c? trang nh? Ti?u Lý Phi ?ao, N?i Lòng Th?u Tr?i Xanh, Bao Công K? Án....Sau 15 n?m thành công trong l?nh v?c ?i?n ?nh,anh ?ã xây d?ng cho mình m?t th??ng hi?u.? ngoài ??i th?c thì Tiêu An Tu?n s?ng r?t ?àng hoàng và là m?t ng??i m?u m?c, là m?t ng??i ch?ng,ng??i cha tuy?t v?i.Sau ?ó vì s? yêu c?u và ái m? c?a khán gi?,anh ?ã ra m?t m?t album nh?c vào n?m 2009 và ???c khán gi? nhi?t tình ?ng h?.
Phim Tiêu Ân Tu?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Nanatsu no Bitoku

70 view

Full 10/10 Tập VietSub
Chain Chronicle: Short Animation

227 view

8/8 OVA
HISONE TO MASO-TAN

216 view

Full 12/12 Tập VietSub
Đấu Phá Thương Khung Phần 3

67 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
Thám Tử Sherlock Holmes Tại Kyoto

331 view

Full 12/12 Tập VietSub
Hayate No Gotoku Ss4

491 view

12/12 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo Bd

1252 view

10/10 Tập
Youkai Watch

314 view

Full 26/26 Tập VietSub
Sword Art Online: Extra Edition

215 view

Movie
Ngạ Quỷ Vùng Tokyo Phần 4

28 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
High School DxD Special

37 view

Full 6/6 Tập VietSub
Toàn Chức Cao Thủ 2

241 view

12/12 Tập