{Tô H?u B?ng

Tô H?u B?ng

Tên khai sinh: Tô H?u B?ng

Tên Khác: Alec Su

Ngày sinh: 11.9.1973

Nơi sinh: ?ài Loan

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý: Ng? A Ca trong Hoàn Châu Công Chúa

Tô H?u B?ng là m?t nam di?n viên n?i ti?ng c?a Trung Qu?c, anh ?nh là m?t ca s? nh?c pop. Anh sinh ngày 11 tháng 9 n?m 1973, m? Tô H?u B?ng là m?t nhà giáo. Ba anh thì không thích anh tham gia vào làng gi?i trí. Nh?ng v?i quy?t tâm và lòng ?am mê âm nh?c t? nh? Tô H?u B?ng sang Trung Qu?c ?óng phim và kh?i nghi?p c?a anh v?i vai trò là thành viên c?a ban nh?c Ti?u H? ??i. Ban nh?c c?a Tô H?u B?ng ???c s? quan tâm ?ng h? c?a r?t nhi?u khán gi? xem ?ài trong l?nh v?c âm nhac. Tr? l?i v?i s? nghi?p di?n viên c?a Tô H?u B?ng, b??c ??u tr? l?i anh g?p không ít r?c r?i vì còn thi?u kinh nghi?m di?n xu?t nh?ng anh không h? n?n chí, anh ch?p nh?n làm l?i t? ??u, t? m?t con s? 0. Và anh ?ã t?ng b??c h?c h?i nh?ng b?n di?n c?a mình. Tô H?u B?ng ?ã không phí công s?c c?a mình và ?ã không ph? lòng khán gi? m? ??u là vai Ng? A Ca và ti?p sau ?ó là r?t nhi?u vai di?n Hoa Vô Khuy?t, ?? Phi, Kính ?ào, Hàng Thi?t Sinh, Tr??ng Vô K?, D??ng T? Lang, và s? còn nhi?u, nhi?u n?a... anh ?ã t?ng tham gia r?t nhi?u phim và ??t ???c vô s? gi?i th??ng nh? n?m 2009 ??t gi?i di?n viên có b??c v?t nh?y nh?t, n?m 2010 Nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t LHP Qu?c t? Macau l?n th? 2 cho vai di?n Lý Tô Ki?t... Nh?ng phim anh ?ã t?ng tham gia Thi?u niên Tr??ng Tam Phong, ? thiên ?? long ký, D??ng môn h? t??ng...
Phim Tô H?u B?ng


Bạn Đã Xem Chưa ?

Yuru Yuri Ss2

181 view

12/12 Tập
Knight's & Magic

216 view

13/13 Tập
FAIRY TAIL MOVIE 2: DRAGON CRY

70 view

Full Movie 2
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru Bd

84 view

12/12 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo!: Kurenai Densetsu (2019)

46 view

Full
Konbini Kareshi

261 view

12/12 Tập
Dragon Ball Gt

585 view

64/64 Tập
Action Heroine Cheer Fruits

121 view

12/12 Tập
Maji De Watashi Ni Koi Shinasai Bd

324 view

12/12 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Ss2

106 view

12/12 Tập
Tamako Market

237 view

12/12 Tập
Working!!! Lord Of The Takanashi

84 view

1/1 Tập