{Tô H?u B?ng

Tô H?u B?ng

Tên khai sinh: Tô H?u B?ng

Tên Khác: Alec Su

Ngày sinh: 11.9.1973

Nơi sinh: ?ài Loan

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý: Ng? A Ca trong Hoàn Châu Công Chúa

Tô H?u B?ng là m?t nam di?n viên n?i ti?ng c?a Trung Qu?c, anh ?nh là m?t ca s? nh?c pop. Anh sinh ngày 11 tháng 9 n?m 1973, m? Tô H?u B?ng là m?t nhà giáo. Ba anh thì không thích anh tham gia vào làng gi?i trí. Nh?ng v?i quy?t tâm và lòng ?am mê âm nh?c t? nh? Tô H?u B?ng sang Trung Qu?c ?óng phim và kh?i nghi?p c?a anh v?i vai trò là thành viên c?a ban nh?c Ti?u H? ??i. Ban nh?c c?a Tô H?u B?ng ???c s? quan tâm ?ng h? c?a r?t nhi?u khán gi? xem ?ài trong l?nh v?c âm nhac. Tr? l?i v?i s? nghi?p di?n viên c?a Tô H?u B?ng, b??c ??u tr? l?i anh g?p không ít r?c r?i vì còn thi?u kinh nghi?m di?n xu?t nh?ng anh không h? n?n chí, anh ch?p nh?n làm l?i t? ??u, t? m?t con s? 0. Và anh ?ã t?ng b??c h?c h?i nh?ng b?n di?n c?a mình. Tô H?u B?ng ?ã không phí công s?c c?a mình và ?ã không ph? lòng khán gi? m? ??u là vai Ng? A Ca và ti?p sau ?ó là r?t nhi?u vai di?n Hoa Vô Khuy?t, ?? Phi, Kính ?ào, Hàng Thi?t Sinh, Tr??ng Vô K?, D??ng T? Lang, và s? còn nhi?u, nhi?u n?a... anh ?ã t?ng tham gia r?t nhi?u phim và ??t ???c vô s? gi?i th??ng nh? n?m 2009 ??t gi?i di?n viên có b??c v?t nh?y nh?t, n?m 2010 Nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t LHP Qu?c t? Macau l?n th? 2 cho vai di?n Lý Tô Ki?t... Nh?ng phim anh ?ã t?ng tham gia Thi?u niên Tr??ng Tam Phong, ? thiên ?? long ký, D??ng môn h? t??ng...
Phim Tô H?u B?ng


Bạn Đã Xem Chưa ?

Eromanga-sensei

155 view

12/12 Tập + OVA
Tsuki Ga Kirei

57 view

12/12 Tập
Working!!! Lord Of The Takanashi

40 view

1/1 Tập
Fairy Tail Movie Houou No Miko

25 view

Full Movie 1
Working!! Ss2

132 view

13/13 Tập
Tensei Shitara Slime Datta Ken 2nd Season

34 view

02/?? T?p
Princess Principal

171 view

12/12
Eldlive

100 view

12/12 Tập
Berserk

78 view

25/25 Tập
Nora To Oujo To Noraneko Heart

185 view

12/12 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Ss2

59 view

12/12 Tập
Inazuma Eleven: Orion No Kokuin

153 view

49/49 Tập