{Tô H?u B?ng

Tô H?u B?ng

Tên khai sinh: Tô H?u B?ng

Tên Khác: Alec Su

Ngày sinh: 11.9.1973

Nơi sinh: ?ài Loan

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý: Ng? A Ca trong Hoàn Châu Công Chúa

Tô H?u B?ng là m?t nam di?n viên n?i ti?ng c?a Trung Qu?c, anh ?nh là m?t ca s? nh?c pop. Anh sinh ngày 11 tháng 9 n?m 1973, m? Tô H?u B?ng là m?t nhà giáo. Ba anh thì không thích anh tham gia vào làng gi?i trí. Nh?ng v?i quy?t tâm và lòng ?am mê âm nh?c t? nh? Tô H?u B?ng sang Trung Qu?c ?óng phim và kh?i nghi?p c?a anh v?i vai trò là thành viên c?a ban nh?c Ti?u H? ??i. Ban nh?c c?a Tô H?u B?ng ???c s? quan tâm ?ng h? c?a r?t nhi?u khán gi? xem ?ài trong l?nh v?c âm nhac. Tr? l?i v?i s? nghi?p di?n viên c?a Tô H?u B?ng, b??c ??u tr? l?i anh g?p không ít r?c r?i vì còn thi?u kinh nghi?m di?n xu?t nh?ng anh không h? n?n chí, anh ch?p nh?n làm l?i t? ??u, t? m?t con s? 0. Và anh ?ã t?ng b??c h?c h?i nh?ng b?n di?n c?a mình. Tô H?u B?ng ?ã không phí công s?c c?a mình và ?ã không ph? lòng khán gi? m? ??u là vai Ng? A Ca và ti?p sau ?ó là r?t nhi?u vai di?n Hoa Vô Khuy?t, ?? Phi, Kính ?ào, Hàng Thi?t Sinh, Tr??ng Vô K?, D??ng T? Lang, và s? còn nhi?u, nhi?u n?a... anh ?ã t?ng tham gia r?t nhi?u phim và ??t ???c vô s? gi?i th??ng nh? n?m 2009 ??t gi?i di?n viên có b??c v?t nh?y nh?t, n?m 2010 Nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t LHP Qu?c t? Macau l?n th? 2 cho vai di?n Lý Tô Ki?t... Nh?ng phim anh ?ã t?ng tham gia Thi?u niên Tr??ng Tam Phong, ? thiên ?? long ký, D??ng môn h? t??ng...
Phim Tô H?u B?ng


Bạn Đã Xem Chưa ?

Mê Vực Hành Giả

9 view

Full 12/12 Tập VietSub
Kuzu No Honkai: Ước Nguyện Của Kẻ Cặn Bã

353 view

12/12 Tập
Quán Cà Phê Thỏ (BLOOM) (Phần 3)

8 view

Full 12/12 Tập VietSub
Quan Zhi Gao Shou

388 view

12/12 Tập
Gintama 2017

536 view

12/12 Tập
Prison School Bd

949 view

12/12 Tập + OVA
Tay Đua Siêu Đẳng Phần 3

7 view

Full 25/25 Tập VietSub
Koi To Uso

365 view

12/12 Tập + ED
Rental Magica

853 view

24/24 Tập
Saiki Kusuo No Ψ-nan (tv)

12 view

24/24 Tập
To Be Hero

598 view

12/12 Tập
Jigoku Shoujo: Yoi No Togi

234 view

5/12 Tập