{Tom Cruise

Tom Cruise

Tên khai sinh: Tom Cruise

Tên Khác: Tom Cruise

Ngày sinh: 3.7.1962

Nơi sinh: New York

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Tom Cruise sinh ngày 3 tháng 7 n?m 1962 là nam di?n viên, ??o di?n ng??i M?. Tom Cruise ???c x?p vào top m?t trong nh?ng nhân v?t có ?nh h??ng nh?t trên th? gi?i trong n?m 2006. M? ??u s? nghi?p c?a anh là nh?ng tháng ngày c? c?c, tr??c ?ó anh r?t say mê th? thao nh?ng vì b? ch?n th??ng nên anh ?ã chuy?n sang t?p k?ch cùng nh? v?y mà cu?c ??i anh chuy?n sang m?t h??ng khác. Nh?ng ngày ??u ? phim tr??ng anh tham gia s?n xu?t Godspell t?i Newyork và anh c?ng làm vi?c b?i bàn ?? ki?m thêm thu nh?p trang tr?i và ch? ??i các cu?c th? vai. Tom Cruise hay b? nh?ng chuyên gia s?n tìm g??ng m?t m?i chê bai vóc dáng c?a anh không phù h?p. Th? nh?ng anh ?ã tham gia m?t s? vai di?n ?? ch?ng t? kh? n?ng di?n xu?t c?a mình mà ch?ng t? m?t ?i?u r?ng mu?n tr? thành m?t di?n viên n?i ti?ng và ?n kh1ch thì không ph?i ch? có ng??i có ngo?i hình ??p m?i làm ???c. Anh ???c nh?n vai di?n ??u tiên n?m 83, và ti?p theo sau ?ó là r?t nhi?u phim ?n khách, anh ???c nhi?u ng??i bi?t ??n và tr? thành m?t trong nh?ng di?n viên n?i ti?ng và ?n khách c?a Hollywood. Tom Cruise là m?t di?n viên có t?m ?nh h??ng l?n nh?t t?i Hollywood và là nam di?n viên ??t show nh?t, anh chi?m ?a s? fan hâm m? v? mình. Hi?n t?i s? nghi?p c?a Tom Cruise ?ang ? m?t ??nh cao, m?t gia ?ình h?nh phúc và còn r?t nhi?u gi?i th??ng. An ?úng la m?t di?n viên c?a m?i th?i ??i nhi?u fan hâm m? có l? không bao gi? quên ???c Tom Cruise.

Phim Tom Cruise


Bạn Đã Xem Chưa ?

Schoolgirl Strikers: Animation Channel

95 view

4/13 Tập
Haikyuu!!

574 view

25/25 Tập
Netsuzou Trap

339 view

12/12 Tập
Sword Art Online: Alicization

167 view

24/24 Tập
Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

313 view

26/26 Tập
Little Witch Academia 2017

133 view

25/25 Tập
Non Non Biyori Movie: Vacation

74 view

Full
Uta No Prince Sama Ss2

181 view

13/13 Tập
Clockwork Planet

252 view

12/12 Tập
Chou Yuu Sekai: Being The Reality

178 view

12/20 Tập
Thiếu Niên Ca Hành

183 view

26/26 Tập
Boku Dake Ga Inai Machi

196 view

12/12 Tập