{Tom Cruise

Tom Cruise

Tên khai sinh: Tom Cruise

Tên Khác: Tom Cruise

Ngày sinh: 3.7.1962

Nơi sinh: New York

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Tom Cruise sinh ngày 3 tháng 7 n?m 1962 là nam di?n viên, ??o di?n ng??i M?. Tom Cruise ???c x?p vào top m?t trong nh?ng nhân v?t có ?nh h??ng nh?t trên th? gi?i trong n?m 2006. M? ??u s? nghi?p c?a anh là nh?ng tháng ngày c? c?c, tr??c ?ó anh r?t say mê th? thao nh?ng vì b? ch?n th??ng nên anh ?ã chuy?n sang t?p k?ch cùng nh? v?y mà cu?c ??i anh chuy?n sang m?t h??ng khác. Nh?ng ngày ??u ? phim tr??ng anh tham gia s?n xu?t Godspell t?i Newyork và anh c?ng làm vi?c b?i bàn ?? ki?m thêm thu nh?p trang tr?i và ch? ??i các cu?c th? vai. Tom Cruise hay b? nh?ng chuyên gia s?n tìm g??ng m?t m?i chê bai vóc dáng c?a anh không phù h?p. Th? nh?ng anh ?ã tham gia m?t s? vai di?n ?? ch?ng t? kh? n?ng di?n xu?t c?a mình mà ch?ng t? m?t ?i?u r?ng mu?n tr? thành m?t di?n viên n?i ti?ng và ?n kh1ch thì không ph?i ch? có ng??i có ngo?i hình ??p m?i làm ???c. Anh ???c nh?n vai di?n ??u tiên n?m 83, và ti?p theo sau ?ó là r?t nhi?u phim ?n khách, anh ???c nhi?u ng??i bi?t ??n và tr? thành m?t trong nh?ng di?n viên n?i ti?ng và ?n khách c?a Hollywood. Tom Cruise là m?t di?n viên có t?m ?nh h??ng l?n nh?t t?i Hollywood và là nam di?n viên ??t show nh?t, anh chi?m ?a s? fan hâm m? v? mình. Hi?n t?i s? nghi?p c?a Tom Cruise ?ang ? m?t ??nh cao, m?t gia ?ình h?nh phúc và còn r?t nhi?u gi?i th??ng. An ?úng la m?t di?n viên c?a m?i th?i ??i nhi?u fan hâm m? có l? không bao gi? quên ???c Tom Cruise.

Phim Tom Cruise


Bạn Đã Xem Chưa ?

Monster Strike: An Encore And Continuance – Pandora’s Box

151 view

ONA
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

3115 view

12/12 Tập
B: The Beginning

10 view

Full 12/12 Tập VietSub
Ma Vương Đi Làm

8 view

Full 13/13 Tập VietSub
Relife

741 view

13/13 Tập
Butlers: Chitose Momotose Monogatari

9 view

Full 12/12 Tập VietSub
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru: Washio Sumi No Shou Movie 1 - Tomodachi

127 view

Movie 2/2
Saenai Heroine No Sodatekata

259 view

12/12 Tập
Iya na Kao sare nagara Opantsu Misete Moraitai 2

22 view

Full 6/6 Tập VietSub
Clannad After Story

1791 view

25/25 Tập
Toaru Majutsu No Index Ii

622 view

24/24 Tập
Kyoukai No Rinne 2nd Season

482 view

25/25 Tập