{Tom Cruise

Tom Cruise

Tên khai sinh: Tom Cruise

Tên Khác: Tom Cruise

Ngày sinh: 3.7.1962

Nơi sinh: New York

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Tom Cruise sinh ngày 3 tháng 7 n?m 1962 là nam di?n viên, ??o di?n ng??i M?. Tom Cruise ???c x?p vào top m?t trong nh?ng nhân v?t có ?nh h??ng nh?t trên th? gi?i trong n?m 2006. M? ??u s? nghi?p c?a anh là nh?ng tháng ngày c? c?c, tr??c ?ó anh r?t say mê th? thao nh?ng vì b? ch?n th??ng nên anh ?ã chuy?n sang t?p k?ch cùng nh? v?y mà cu?c ??i anh chuy?n sang m?t h??ng khác. Nh?ng ngày ??u ? phim tr??ng anh tham gia s?n xu?t Godspell t?i Newyork và anh c?ng làm vi?c b?i bàn ?? ki?m thêm thu nh?p trang tr?i và ch? ??i các cu?c th? vai. Tom Cruise hay b? nh?ng chuyên gia s?n tìm g??ng m?t m?i chê bai vóc dáng c?a anh không phù h?p. Th? nh?ng anh ?ã tham gia m?t s? vai di?n ?? ch?ng t? kh? n?ng di?n xu?t c?a mình mà ch?ng t? m?t ?i?u r?ng mu?n tr? thành m?t di?n viên n?i ti?ng và ?n kh1ch thì không ph?i ch? có ng??i có ngo?i hình ??p m?i làm ???c. Anh ???c nh?n vai di?n ??u tiên n?m 83, và ti?p theo sau ?ó là r?t nhi?u phim ?n khách, anh ???c nhi?u ng??i bi?t ??n và tr? thành m?t trong nh?ng di?n viên n?i ti?ng và ?n khách c?a Hollywood. Tom Cruise là m?t di?n viên có t?m ?nh h??ng l?n nh?t t?i Hollywood và là nam di?n viên ??t show nh?t, anh chi?m ?a s? fan hâm m? v? mình. Hi?n t?i s? nghi?p c?a Tom Cruise ?ang ? m?t ??nh cao, m?t gia ?ình h?nh phúc và còn r?t nhi?u gi?i th??ng. An ?úng la m?t di?n viên c?a m?i th?i ??i nhi?u fan hâm m? có l? không bao gi? quên ???c Tom Cruise.

Phim Tom Cruise


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ao Haru Ride - Live Action

41 view

Full
ISEKAI MAOU TO SHOUKAN SHOUJO NO DOREI MAJUTSU

49 view

12/12 Tập
Monster Strike

83 view

23/51 Tập
New Game Ss2

98 view

12/12 Tập
OVERLORD SPECIALS

37 view

09/?? Tập
Yuru Yuri Ss2

70 view

12/12 Tập
Saenai Heroine No Sodatekata Bd

49 view

12/12 tập + Special
Akame Ga Kill BD

232 view

24/24 Tập
Bang Dream

82 view

12/25 Tập
Ao Haru Ride

156 view

12/12 Tập
Vatican Kiseki Chousakan

74 view

12/12 Tập
Clannad After Story

591 view

25/25 Tập