{Tom Hanks

Tom Hanks

Tên khai sinh: Tom Hanks

Tên Khác: Tom Hanks

Ngày sinh: 9.7.1956

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Tom Hanks sinh ngày 9 tháng 7 n?m 1956  ông v?a là di?n viên, là ??o di?n và là nhà s?n xu?t phim ng??i M? n?i ti?ng. Tom Hanks là m?t trong nh?ng di?n viên có thu nh?p cao nh?t trong l?ch s? ?i?n ?nh. Lúc ?i h?c anh ?ã t?ng tham gia nh?ng v? k?ch c?a tr??ng m?c dù lúc nh? anh s?ng l?p d? và nhút nhát. Tom Hanks ?ã tham gia h?c di?n xu?t hai n?m, ông là m?t ng??i không thích ?n ào chi thích ?i xem k?ch m?t mình. Tr??c khi là m?t di?n viên chuyên nghi?p anh ?ã t?ng ph? trách t?t c? nh?ng công vi?c nh? ph? trách ánh sáng ??n vi?c dàn d?ng qu?n lý san kh?u k?ch. Anh ph?i b? h?c s?m xong bù ??p l?i là anh có m?t t??ng lai t??i sáng trong s? nghi?p ?i?n ?nh. N?m 1979 anh tham gia b? phim ??u tay ? New York và tham gia th? vai cho r?t nhi?u phim và anh ?ã nh?n ???c vai chính trong phim c?a hãng truy?n hình ABC. Tho?t ??u nghi?p di?n anh c?ng không ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n và c?ng không ???c ?ánh giá cao sao ?ó anh tham gia ?óng r?t nhi?u phim ? r?t nhi?u th? lo?i và n?m 88 Tom Hanks ?ã ???c công chúng công nh?n tài n?ng c?a mình và là tài n?ng c?a Hollywood v?i r?t nhi?u phim ?n khách ???c gi?i ?i?n ?nh khen ng?i. Nh?ng c?ng ?ã c? g?ng r?t nhi?u v?i k? n?ng di?n xu?t ?? x?ng ?áng là ngôi sao hàng ??u c?a ?i?n ?nh nh? hi?n nay,

Phim Tom Hanks


Bạn Đã Xem Chưa ?

Thất Hình Đại Tội (Phần 1)

10 view

Full 24/24 Tập VietSub
Bộ Ba Diễn Sâu - Asobi Asobase

57 view

Full 12/12 + Special
Mộng Tháp – Tuyết Mê Thành

11 view

Full 12/12 Tập VietSub
Dog Days Ss2

226 view

13/13 Tập
Doukyuusei

261 view

Movie
Granblue Fantasy The Animation

327 view

13/13 Tập
Yami Shibai

6 view

Full 13/13 Tập VietSub
FAIRY TAIL OVA 1

179 view

1 Tập
Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki

294 view

12/12 Tập
Tales Of Zestiria The X Ss2

567 view

13/13 Tập
Sword Art Online Ii Bd

1004 view

24/24 Tập
One Room Third Season

325 view

12/12 Tập