{Tom Hanks

Tom Hanks

Tên khai sinh: Tom Hanks

Tên Khác: Tom Hanks

Ngày sinh: 9.7.1956

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Tom Hanks sinh ngày 9 tháng 7 n?m 1956  ông v?a là di?n viên, là ??o di?n và là nhà s?n xu?t phim ng??i M? n?i ti?ng. Tom Hanks là m?t trong nh?ng di?n viên có thu nh?p cao nh?t trong l?ch s? ?i?n ?nh. Lúc ?i h?c anh ?ã t?ng tham gia nh?ng v? k?ch c?a tr??ng m?c dù lúc nh? anh s?ng l?p d? và nhút nhát. Tom Hanks ?ã tham gia h?c di?n xu?t hai n?m, ông là m?t ng??i không thích ?n ào chi thích ?i xem k?ch m?t mình. Tr??c khi là m?t di?n viên chuyên nghi?p anh ?ã t?ng ph? trách t?t c? nh?ng công vi?c nh? ph? trách ánh sáng ??n vi?c dàn d?ng qu?n lý san kh?u k?ch. Anh ph?i b? h?c s?m xong bù ??p l?i là anh có m?t t??ng lai t??i sáng trong s? nghi?p ?i?n ?nh. N?m 1979 anh tham gia b? phim ??u tay ? New York và tham gia th? vai cho r?t nhi?u phim và anh ?ã nh?n ???c vai chính trong phim c?a hãng truy?n hình ABC. Tho?t ??u nghi?p di?n anh c?ng không ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n và c?ng không ???c ?ánh giá cao sao ?ó anh tham gia ?óng r?t nhi?u phim ? r?t nhi?u th? lo?i và n?m 88 Tom Hanks ?ã ???c công chúng công nh?n tài n?ng c?a mình và là tài n?ng c?a Hollywood v?i r?t nhi?u phim ?n khách ???c gi?i ?i?n ?nh khen ng?i. Nh?ng c?ng ?ã c? g?ng r?t nhi?u v?i k? n?ng di?n xu?t ?? x?ng ?áng là ngôi sao hàng ??u c?a ?i?n ?nh nh? hi?n nay,

Phim Tom Hanks


Bạn Đã Xem Chưa ?

Chou Yuu Sekai: Being The Reality

79 view

12/20 Tập
Senran Kagura

167 view

12/12 tập
Gegege No Kitarou

378 view

97/97 Tập
Yuru Yuri Nachuyachumi! Plus

51 view

2/2 Tập
Prism Ark

134 view

12/12 Tập + Special
Fairy Tail

319 view

277/277 Tập
FAIRY TAIL OVA 5

42 view

1 Tập
Jikan No Shihaisha

116 view

13/13 Tập
Saenai Heroine No Sodatekata Flat

96 view

11/11 Tập
Sekai No Yami Zukan

75 view

13/13 Tập
FAIRY TAIL OVA 6: FAIRY TAIL X RAVE

27 view

1 Tập
Shin Koihime Musou: Otome Tairan [ss3]

78 view

12/12 Tập