{Tom Hanks

Tom Hanks

Tên khai sinh: Tom Hanks

Tên Khác: Tom Hanks

Ngày sinh: 9.7.1956

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Tom Hanks sinh ngày 9 tháng 7 n?m 1956  ông v?a là di?n viên, là ??o di?n và là nhà s?n xu?t phim ng??i M? n?i ti?ng. Tom Hanks là m?t trong nh?ng di?n viên có thu nh?p cao nh?t trong l?ch s? ?i?n ?nh. Lúc ?i h?c anh ?ã t?ng tham gia nh?ng v? k?ch c?a tr??ng m?c dù lúc nh? anh s?ng l?p d? và nhút nhát. Tom Hanks ?ã tham gia h?c di?n xu?t hai n?m, ông là m?t ng??i không thích ?n ào chi thích ?i xem k?ch m?t mình. Tr??c khi là m?t di?n viên chuyên nghi?p anh ?ã t?ng ph? trách t?t c? nh?ng công vi?c nh? ph? trách ánh sáng ??n vi?c dàn d?ng qu?n lý san kh?u k?ch. Anh ph?i b? h?c s?m xong bù ??p l?i là anh có m?t t??ng lai t??i sáng trong s? nghi?p ?i?n ?nh. N?m 1979 anh tham gia b? phim ??u tay ? New York và tham gia th? vai cho r?t nhi?u phim và anh ?ã nh?n ???c vai chính trong phim c?a hãng truy?n hình ABC. Tho?t ??u nghi?p di?n anh c?ng không ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n và c?ng không ???c ?ánh giá cao sao ?ó anh tham gia ?óng r?t nhi?u phim ? r?t nhi?u th? lo?i và n?m 88 Tom Hanks ?ã ???c công chúng công nh?n tài n?ng c?a mình và là tài n?ng c?a Hollywood v?i r?t nhi?u phim ?n khách ???c gi?i ?i?n ?nh khen ng?i. Nh?ng c?ng ?ã c? g?ng r?t nhi?u v?i k? n?ng di?n xu?t ?? x?ng ?áng là ngôi sao hàng ??u c?a ?i?n ?nh nh? hi?n nay,

Phim Tom Hanks


Bạn Đã Xem Chưa ?

Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai

179 view

12/12 Tập
Bungou Stray Dogs Ss2

405 view

12/12 Tập
Isshuukan Friends Specials

109 view

05/12 Tập
Hibike! Euphonium: Suisougaku-bu No Nichijou

200 view

7/7 Tập
Ranpo Kitan: Game Of Laplace

92 view

11/11 Tập
Dragon Ball Z - Movies

287 view

9/9 Tập
Katsugeki/touken Ranbu

187 view

13/13 Tập
Yuru Yuri Nachuyachumi! Plus

110 view

2/2 Tập
Chaos Child

146 view

12/12 Tập
Hayate No Gotoku Ss2

333 view

25/25 Tập
Akame Ga Kill BD

308 view

24/24 Tập
Dog Days Ss2

123 view

13/13 Tập