{Tr?n Khôn

Tr?n Khôn

Tên khai sinh: Tr?n Khôn

Tên Khác: Chen Kun

Ngày sinh: 4/2/1976

Nơi sinh: Tr?ng Khánh - Trung Qu?c

Chiều cao: 1m76

Vai diễn đáng chú ý: Ko Có

T? nh? anh ?ã b? t?n th??ng vì s? chia tay c?a cha m?, l?n lên l?i ch?ng ki?n s? ra ?i c?a ng??i ch? gái duy nh?t trong m?t tai n?n giao trông ngay tr??c ngày c??i. Chính nh?ng bi k?ch ?au lòng này ?ã khi?n ngôi sao c?a phim "Không th? không yêu em" th? hi?n xu?t s?c các vai mang n?ng suy t?.

M?c dù, h?nh phúc ch? dành cho Tr?n Khôn nh?ng n? c??i hi?m hoi trong cu?c s?ng, con ???ng ngh? thu?t c?a anh g?p nhi?u may m?n. N?m 2000, ngay sau khi hoàn thành lu?n v?n t?t nghi?p H?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh, anh ???c m?i vào vai Tr?n T? Khôn trong b? phim truy?n hình Nh? s??ng, nh? m?a, l?i nh? gió. M?c dù di?n chung v?i hai g??ng m?t ?ang n?i ti?ng lúc b?y gi? là L?c Ngh? và Châu T?n, Tr?n Khôn gây ???c nhi?u chú ý h?n và nh?n ???c không ít l?i nh?n xét tích c?c c?a gi?i chuyên môn. Chàng trai tâm s?: “Tôi ch? là m?t di?n viên m?i ra tr??ng. S? ?ng h? c?a khán gi? làm tôi r?t h?nh phúc, nh?ng ?ôi lúc c?ng th?y ho?ng. Tuy nhiên, tôi s? c? g?ng di?n t? chính trái tim mình ?? không ph? lòng khán gi?".

Ch? m?t th?i gian sau, Tr?n Khôn ?ã th?c hi?n ?úng l?i h?a c?a mình. Báo chí liên t?c nh?c ??n tên anh v?i vai chàng Kha L?i trong Không th? không yêu em và chàng công t? Kim Y?n Tây trong Kim ph?n th? gia. Gi? ?ây, Tr?n Khôn tr? thành g??ng m?t quen thu?c c?a màn ?nh nh? Trung Qu?c.
Phim Tr?n Khôn


Bạn Đã Xem Chưa ?

Senran Kagura

167 view

12/12 tập
Relife: Kanketsu-hen

37 view

4/4 Tập
Monster Strike

83 view

23/51 Tập
One Room 2nd Season

45 view

12/?? Tập
Haiyore! Nyaruko-san Bd

154 view

12/12 Tập + OVA
Hayate No Gotoku 2nd Season Ova [bd]

33 view

03/03 Tập
Ano Natsu De Matteru

21 view

12/12 Tập + Special
Thịnh Thế Trang Nương

144 view

20/20 Tập
Shin Koihime Musou [ss2]

79 view

12/12 Tập
Ansatsu Kyoushitsu Ss2

134 view

25/25 Tập
Hibike! Euphonium Ss2

78 view

13/13 Tập
Yuru Yuri Nachuyachumi!

20 view

Full