{Tr?n Khôn

Tr?n Khôn

Tên khai sinh: Tr?n Khôn

Tên Khác: Chen Kun

Ngày sinh: 4/2/1976

Nơi sinh: Tr?ng Khánh - Trung Qu?c

Chiều cao: 1m76

Vai diễn đáng chú ý: Ko Có

T? nh? anh ?ã b? t?n th??ng vì s? chia tay c?a cha m?, l?n lên l?i ch?ng ki?n s? ra ?i c?a ng??i ch? gái duy nh?t trong m?t tai n?n giao trông ngay tr??c ngày c??i. Chính nh?ng bi k?ch ?au lòng này ?ã khi?n ngôi sao c?a phim "Không th? không yêu em" th? hi?n xu?t s?c các vai mang n?ng suy t?.

M?c dù, h?nh phúc ch? dành cho Tr?n Khôn nh?ng n? c??i hi?m hoi trong cu?c s?ng, con ???ng ngh? thu?t c?a anh g?p nhi?u may m?n. N?m 2000, ngay sau khi hoàn thành lu?n v?n t?t nghi?p H?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh, anh ???c m?i vào vai Tr?n T? Khôn trong b? phim truy?n hình Nh? s??ng, nh? m?a, l?i nh? gió. M?c dù di?n chung v?i hai g??ng m?t ?ang n?i ti?ng lúc b?y gi? là L?c Ngh? và Châu T?n, Tr?n Khôn gây ???c nhi?u chú ý h?n và nh?n ???c không ít l?i nh?n xét tích c?c c?a gi?i chuyên môn. Chàng trai tâm s?: “Tôi ch? là m?t di?n viên m?i ra tr??ng. S? ?ng h? c?a khán gi? làm tôi r?t h?nh phúc, nh?ng ?ôi lúc c?ng th?y ho?ng. Tuy nhiên, tôi s? c? g?ng di?n t? chính trái tim mình ?? không ph? lòng khán gi?".

Ch? m?t th?i gian sau, Tr?n Khôn ?ã th?c hi?n ?úng l?i h?a c?a mình. Báo chí liên t?c nh?c ??n tên anh v?i vai chàng Kha L?i trong Không th? không yêu em và chàng công t? Kim Y?n Tây trong Kim ph?n th? gia. Gi? ?ây, Tr?n Khôn tr? thành g??ng m?t quen thu?c c?a màn ?nh nh? Trung Qu?c.
Phim Tr?n Khôn


Bạn Đã Xem Chưa ?

Battle Girl Project

362 view

8/?? Tập
Vua Bếp Soma Phần 6

40 view

Full 13/13 Tập VietSub
School Rumble Ss2

1137 view

26/26 Tập + OVA
Ao Haru Ride

1126 view

12/12 Tập
Jojos Bizarre Adventure: Stardust Crusaders

1874 view

48 Tập SS3
Thần Vô Gia Cư [ss1-bd]

896 view

12/12 Tập + OVA
Búp Bê Ký Ức

511 view

13/13 Tập
Poputepipikku

32 view

Full 12/12 Tập VietSub
Ushio To Tora Ss1

1466 view

26/26 Tập
Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

1089 view

26/26 Tập
Isshuukan Friends Specials

386 view

05/12 Tập
Yami Shibai

33 view

Full 13/13 Tập VietSub