{Tri?u V?n Trác

Tri?u V?n Trác

Tên khai sinh: Tri?u V?n Trác

Tên Khác: Vincent Zhao

Ngày sinh: 10.4.1972

Nơi sinh: Cáp Nh? Tân

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý: Hoàng Phi H?ng trong seires Hoàng Phi H?ng

Tri?u V?n Trác sinh ngày 10 tháng 4 n?m 1972 ? Cáp Nh? Tân, m?t thành ph? c?a Trung Hoa. Tri?u V?n Trác sinh ra và l?n lên trong m?t gia ?ình có truy?n th?ng võ h?c, cha c?a anh là m?t võ s? tài n?ng, vì v?y mà Tri?u V?n Trác t? nh? ?ã h??ng ??n con ???ng võ h?c.

Tri?u V?n Trác ?ã t?ng ??n h?c võ ? trong lò võ thi?u lâm t? ?? h?c võ công trong m?t th?i gian dài, sau ?ó anh c?ng t?ng h?c võ công v?i s? ph? Ngô Bâng, anh c?ng là su huynh ?? ??ng môn v?i Lý Liên Ki?t, Chung T? ??n và Ngô Kinh. N?m Tri?u V?n Trác lên 17 tu?i, con ???ng ?i?n ?nh c?a anh b?t ??u khi nhà làm phim m?i anh tham gia ?óng b? phim Hoàng Phi H?ng,và c? 4 ph?n Hoàng Phi H?ng anh ??u th? hi?n nhân v?t h?t s?c xu?t s?c qua các bài võ công ??p m?t và th? hi?n ???c tình c?m c?a nhân v?t.Sau ?ó anh ti?p t?c tham gia và g?t hái thành công v?i các vai di?n trong phim Thanh Xà B?ch Xà, Tô Kh?t Nhi,Ho?c Nguyên Giáp,Th?t Ki?m H? Thiên S?n...Nh?ng vai di?n ?ó ?ã ?em l?i cho Tri?u V?n Trác danh hi?u ngôi sao võ thu?t, sánh ngang v?i nh?ng di?n viên n?i ti?ng nh? Thành Long, Chung T? ??n, Lý Liê Ki?t...Vào tháng 6 n?m 2006, Tri?u V?n Trác cùng Tr??ng ?an L? t? ch?c hôn l? k?t thành v? ch?ng, sau ?ó vào tháng 9 n?m 2007, v? c?a anh h? sinh ??a con ??u lòng,?ó là m?t cô công chúa,???c ??t tên là Tri?u T? D??ng. Ngoài ra anh c?ng có m?t ng??i con trai v?i m?t ng??i ph? n? khác,c?u bé tên là Tri?u Nguyên ??t sinh n?m 2002.

Tri?u V?n Trác tr??c ?ây c?ng có ý ??nh n?i nghi?p cha c?a anh khi quy?t ??nh làm m?t võ s?, nh?ng vì l?ch trình ?óng phim quá b?n r?n nên anh ?ã không ti?p t?c con ???ng d?y võ n?a, ba tháng sau khi làm m?t võ s?, anh ?ã giã t? công vi?c này và g?n k?t v?i n?n ?i?n ?nh cho ??n hôm nay.
Phim Tri?u V?n Trác


Bạn Đã Xem Chưa ?

Working!! Ss4

72 view

13/13 Tập
Kaitou Tenshi Twin Angel

13 view

12/12 Tập
Dragon Ball Super

280 view

99/?? Tập
Ani Ni Tsukeru Kusuri Wa Nai!

23 view

12/12 Tập
Reikenzan: Hoshikuzu-tachi No Utage

48 view

12/12 Tập
Saenai Heroine No Sodatekata Bd

34 view

12/12 tập + Special
Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

80 view

26/26 Tập
Madan no Ou to Vanadis BD

242 view

13/13 Tập
Re:zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu

83 view

25/25 Tập
Action Heroine Cheer Fruits

54 view

12/12 Tập
Working!! Ss2

69 view

13/13 Tập
One Room Third Season

1 view

12/12 Tập