{Tri?u V?n Trác

Tri?u V?n Trác

Tên khai sinh: Tri?u V?n Trác

Tên Khác: Vincent Zhao

Ngày sinh: 10.4.1972

Nơi sinh: Cáp Nh? Tân

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý: Hoàng Phi H?ng trong seires Hoàng Phi H?ng

Tri?u V?n Trác sinh ngày 10 tháng 4 n?m 1972 ? Cáp Nh? Tân, m?t thành ph? c?a Trung Hoa. Tri?u V?n Trác sinh ra và l?n lên trong m?t gia ?ình có truy?n th?ng võ h?c, cha c?a anh là m?t võ s? tài n?ng, vì v?y mà Tri?u V?n Trác t? nh? ?ã h??ng ??n con ???ng võ h?c.

Tri?u V?n Trác ?ã t?ng ??n h?c võ ? trong lò võ thi?u lâm t? ?? h?c võ công trong m?t th?i gian dài, sau ?ó anh c?ng t?ng h?c võ công v?i s? ph? Ngô Bâng, anh c?ng là su huynh ?? ??ng môn v?i Lý Liên Ki?t, Chung T? ??n và Ngô Kinh. N?m Tri?u V?n Trác lên 17 tu?i, con ???ng ?i?n ?nh c?a anh b?t ??u khi nhà làm phim m?i anh tham gia ?óng b? phim Hoàng Phi H?ng,và c? 4 ph?n Hoàng Phi H?ng anh ??u th? hi?n nhân v?t h?t s?c xu?t s?c qua các bài võ công ??p m?t và th? hi?n ???c tình c?m c?a nhân v?t.Sau ?ó anh ti?p t?c tham gia và g?t hái thành công v?i các vai di?n trong phim Thanh Xà B?ch Xà, Tô Kh?t Nhi,Ho?c Nguyên Giáp,Th?t Ki?m H? Thiên S?n...Nh?ng vai di?n ?ó ?ã ?em l?i cho Tri?u V?n Trác danh hi?u ngôi sao võ thu?t, sánh ngang v?i nh?ng di?n viên n?i ti?ng nh? Thành Long, Chung T? ??n, Lý Liê Ki?t...Vào tháng 6 n?m 2006, Tri?u V?n Trác cùng Tr??ng ?an L? t? ch?c hôn l? k?t thành v? ch?ng, sau ?ó vào tháng 9 n?m 2007, v? c?a anh h? sinh ??a con ??u lòng,?ó là m?t cô công chúa,???c ??t tên là Tri?u T? D??ng. Ngoài ra anh c?ng có m?t ng??i con trai v?i m?t ng??i ph? n? khác,c?u bé tên là Tri?u Nguyên ??t sinh n?m 2002.

Tri?u V?n Trác tr??c ?ây c?ng có ý ??nh n?i nghi?p cha c?a anh khi quy?t ??nh làm m?t võ s?, nh?ng vì l?ch trình ?óng phim quá b?n r?n nên anh ?ã không ti?p t?c con ???ng d?y võ n?a, ba tháng sau khi làm m?t võ s?, anh ?ã giã t? công vi?c này và g?n k?t v?i n?n ?i?n ?nh cho ??n hôm nay.
Phim Tri?u V?n Trác


Bạn Đã Xem Chưa ?

Haiyore! Nyaruko-san Ss2

120 view

12/12 Tập + OVA
Haikyuu!! 2nd Season

173 view

25/25 Tập
Demi-chan Wa Kataritai

84 view

12/12 Tập + Ova
Shinreigari: Ghost Hound

97 view

22/22 Tập
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni

106 view

12/12 Tập
Ushio To Tora (2015)

82 view

26/26 Tập
Kemono Friends

101 view

12/12 Tập
Monster Strike: An Encore And Continuance – Pandora’s Box

31 view

ONA
Radiant

3 view

Tales Of Zestiria The X Ss2

159 view

13/13 Tập
Enmusubi No Youko-chan

172 view

1/24 Tập
Dive!!

122 view

05/?? Tập