{Tri?u V?n Trác

Tri?u V?n Trác

Tên khai sinh: Tri?u V?n Trác

Tên Khác: Vincent Zhao

Ngày sinh: 10.4.1972

Nơi sinh: Cáp Nh? Tân

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý: Hoàng Phi H?ng trong seires Hoàng Phi H?ng

Tri?u V?n Trác sinh ngày 10 tháng 4 n?m 1972 ? Cáp Nh? Tân, m?t thành ph? c?a Trung Hoa. Tri?u V?n Trác sinh ra và l?n lên trong m?t gia ?ình có truy?n th?ng võ h?c, cha c?a anh là m?t võ s? tài n?ng, vì v?y mà Tri?u V?n Trác t? nh? ?ã h??ng ??n con ???ng võ h?c.

Tri?u V?n Trác ?ã t?ng ??n h?c võ ? trong lò võ thi?u lâm t? ?? h?c võ công trong m?t th?i gian dài, sau ?ó anh c?ng t?ng h?c võ công v?i s? ph? Ngô Bâng, anh c?ng là su huynh ?? ??ng môn v?i Lý Liên Ki?t, Chung T? ??n và Ngô Kinh. N?m Tri?u V?n Trác lên 17 tu?i, con ???ng ?i?n ?nh c?a anh b?t ??u khi nhà làm phim m?i anh tham gia ?óng b? phim Hoàng Phi H?ng,và c? 4 ph?n Hoàng Phi H?ng anh ??u th? hi?n nhân v?t h?t s?c xu?t s?c qua các bài võ công ??p m?t và th? hi?n ???c tình c?m c?a nhân v?t.Sau ?ó anh ti?p t?c tham gia và g?t hái thành công v?i các vai di?n trong phim Thanh Xà B?ch Xà, Tô Kh?t Nhi,Ho?c Nguyên Giáp,Th?t Ki?m H? Thiên S?n...Nh?ng vai di?n ?ó ?ã ?em l?i cho Tri?u V?n Trác danh hi?u ngôi sao võ thu?t, sánh ngang v?i nh?ng di?n viên n?i ti?ng nh? Thành Long, Chung T? ??n, Lý Liê Ki?t...Vào tháng 6 n?m 2006, Tri?u V?n Trác cùng Tr??ng ?an L? t? ch?c hôn l? k?t thành v? ch?ng, sau ?ó vào tháng 9 n?m 2007, v? c?a anh h? sinh ??a con ??u lòng,?ó là m?t cô công chúa,???c ??t tên là Tri?u T? D??ng. Ngoài ra anh c?ng có m?t ng??i con trai v?i m?t ng??i ph? n? khác,c?u bé tên là Tri?u Nguyên ??t sinh n?m 2002.

Tri?u V?n Trác tr??c ?ây c?ng có ý ??nh n?i nghi?p cha c?a anh khi quy?t ??nh làm m?t võ s?, nh?ng vì l?ch trình ?óng phim quá b?n r?n nên anh ?ã không ti?p t?c con ???ng d?y võ n?a, ba tháng sau khi làm m?t võ s?, anh ?ã giã t? công vi?c này và g?n k?t v?i n?n ?i?n ?nh cho ??n hôm nay.
Phim Tri?u V?n Trác


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ban Thiết Kế Của Thiên Đường

51 view

03/?? Tập
Elsword: El Lady

218 view

12/12 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

77 view

13/13 Tập
Hayate No Gotoku

460 view

52/52 Tập
Gakuen Babysitters

101 view

2018
Zutto Mae Kara Suki Deshita. Kokuhaku Jikkou Iinkai

103 view

Movie
ISEKAI MAOU TO SHOUKAN SHOUJO NO DOREI MAJUTSU BD

344 view

12/12 Tập
Koi To Uso

193 view

12/12 Tập + ED
One Room

200 view

12/12 Tập
To Be Hero

266 view

12/12 Tập
Fairy Tail Ova 3

275 view

1 Tập
MIRAI: EM GÁI ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI

58 view

Full