{Tri?u Vy

Tri?u Vy

Tên khai sinh: Tri?u Vy

Tên Khác: Vicki Zhao

Ngày sinh: 12.03.1976

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.65m

Vai diễn đáng chú ý: Ti?u Y?n T? trong phim Hoàn Châu Cách Cách

Tri?u Vi v?a là m?t di?n viên v?a là m?t ca s? nh?c Pop c?a Trung Qu?c. Cô ???c bi?t ??n nhi?u nh?t trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Cô sinh ngày 12 tháng 3 n?m 1976.Tri?u Vi v?n d?n d? không m?c c? t? nh?. Tri?u Vi ?ã tham gia và thi ?? vào tr??ng h?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh và t?t nghi?p n?m 2000. N?m 1995 khi còn h?c c?p 3 cô ?ã tham gia b? phim truy?n hình ?? tiên m?c dù ch? là m?t vai ph? nh?ng cô v?n c? g?ng. ??n n?m 1998 Tri?u Vi ?ã ???c n? v?n s? Qu?nh Dao ?? m?t t?i. Nh?n th?y Tri?u Vi là m?t cô gái thông minh và bà ?ã giao vai chính trong phim Hoàn Châu Cách Cach cho Tri?u Vi. Và ?ó c?ng là b??c ngo?c l?n trong ??i Tri?u Vi, nh? b? phim ?ó ?ã ??a tên tu?i c?a cô n?i ti?ng cùng nh?ng di?n viên khác nh? Lâm Tâm Nh?, Tô H?u B?ng....N?m 1999 Tri?u Vi tr? thành n? di?n vi?n tr? tu?i nh?t ???c nh?n gi?i Kim Kê cho di?n viên chính xu?t s?c nh?t và cô c?ng xu?t b?n nh?ng album cho riêng mình. N?m 2001 cô ?ã có nh?ng b??c ti?n v??t b?t, thay vì ?óng nh?ng vai vui v? ho?t bát cô ?ã b?c pha thay ??i tính cách b?ng nh?ng vai di?n ?m ??m, c?c kh?. Không d?ng l?i ? ?ó Tri?u Vi còn có nh?ng b??c ti?n xa h?n ?? l?i ?n t??ng sâu s?c h?n trong lòng khán gi?.N?m 2005, Tri?u Vi tham gia kì thi tuy?n nghiên c?u sinh cho hai chuyên ngành ??o di?n và di?n viên t?i H?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh và cô d?t ???c ?i?m s? r?t ?n t??ng. M?c dù r?t b?n r?n v?i ngành di?n viên nh?ng Tr?u Vi c?ng không quên lãng nghi?p ca hát c?a mình.Tri?u Vi ?ã ??t ???c r?t nhi?u gi?i th??ng âm nh?c. N?m 1999, Tri?u Vi gia nh?p làng âm nh?c và cho ra album d?u tiên mang tên Ti?u Y?n T?, trong ?ó bao g?m nhi?u bài hát trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Cùng n?m, album th? hai Ái Tình ??i Ma Chú ???c xu?t b?n. N?m 2001, và còn r?t nhi?u album khác. Tri?u Vi t?ng b??c ti?n lên kh?ng ??nh tên tu?i c?a mình, không thua kém ?àn anh ?àn ch? n?i ti?ng khác. N?m 2007, Tri?u Vi l?i có d?p th?c hi?n gi?c m? võ hi?p, m?t th? lo?i mà cô ?ã khá thành công. N?m 2007, cô tham gia phim ?i?n ?nh Xích Bích v?i ngu?n kinh phí l?n nh?t l?ch s? Hoa Ng? h?n 80 tri?u USD, do tr? s? ?i?n ?nh Hollywood liên th? v?i T?p ?oàn ?i?n ?nh Trung Qu?c, t?p ?oàn Anh hoàng H?ng Kông và xí nghi?p phim T? C?m Thành B?c Kinh, t?p ?oàn truy?n thông Thành ?ô cùng b? v?n ??u t?. Phim quy t? hàng lo?t ngôi sao tên tu?i nh?: Tri?u Vi, L??ng Tri?u V?. Lâm Chí Linh,... Phim hi?n ?ang gây xôn xao t?i Trung Qu?c...
Phim Tri?u Vy


Bạn Đã Xem Chưa ?

OVERLORD: PLE PLE PLEIADES (OVA)

143 view

04/?? Tập
Bất Lương Nhân Phần 3

341 view

40/40 Tập
Koe No Katachi

465 view

Movie
Jojo No Kimyou Na Bouken: Ougon No Kaze

441 view

39/39 Tập
Tsurezure Children

381 view

12/12 Tập
Motto To Love-ru Trouble - Season 2

265 view

12/12 Tập
Zutto Mae Kara Suki Deshita. Kokuhaku Jikkou Iinkai

146 view

Movie
Deadman Wonderland

236 view

12/12 Tập + OVA
Shinreigari: Ghost Hound

525 view

22/22 Tập
Super Lovers Ss2

276 view

10/10 Tập
Little Witch Academia

69 view

1 Tập
Sword Art Online Bd

314 view

25/25 Tập