{Tr?nh Gia D?nh

Tr?nh Gia D?nh

Tên khai sinh: Tr?nh Gia D?nh

Tên Khác: Kevin Cheng

Ngày sinh: 15.8.1969

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.78m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr?nh Gia D?nh sinh ngày 15 tháng 8 n?m 1969 t?i Hoa K?, anh là di?n viên ca s? n?i ti?ng c?a làng gi?i trí Trung Qu?c, hi?n anh là di?n viên c?a TVB. Tuy sinh t?i Hoa K? nh?ng Tr?nh Gia D?nh chuy?n ??n H?ng Kông s?ng t? nh?, nh7ng cu?c s?ng c?a anh c?ng không ?n ??nh th??ng chuy?n ?i nhi?u n?i sinh s?ng, có lúc s?ng v?i c?u có lúc s?ng v?i m?, th?i gian sau khi cha anh m?t anh m?i chuy?n h?n v? s?ng v?i m? và b?t ??u phát tri?n s? nghi?p ca hát, tr??c ?ó anh c?ng ?ã t?ng ??ng ký tham gia thi tuy?n nh?ng vì anh ch?a s?n sàng nên ?ã b? l? c? h?i t? r?t s?m khi ?y anh m?i 16 tu?i. M?i ??u vào làng gi?i trí s? nghi?p c?a anh không ???c thành công cho l?m v? th?i gian sau này khi anh c?ng tác v?i ?ài TVB anh b?t ??u tham gia ?óng phim v?i nh?ng vai nh? và anh chính th?c nh?n vai nam chính c?a hãng TVB n?m 2004. T? ?ó tên tu?i c?a anh ngày m?t phát tri?n ?i lên không nh?ng trong l?nh v?c ?i?n ?nh mà còn trong l?nh v?c âm nh?c. N?m 2006 Tr?nh Gia D?nh dành gi?i th??ng ??u tiên c?a mình, gi?i nam di?n viên chính ???c yêu thích nh?t, anh r?t xúc ??ng vì cu?i cùng khán gi? c?ng dành cho anh m?t v? trí trong lòng, và anh c?ng m?ng vì có m?t ch? ??ng v?ng ch?c trong ngành gi?i trí. Th?i gian tr??c tuy Tr?nh Gia D?nh ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n nh?ng không ???c may m?n cho l?m, tuy nh?n nh?ng vai chính nh?ng l?i không b?ng nh?ng di?n viên ?óng vai ph?, th?i gian g?n ?ây anh may m?n nh?n ???c r?t nhi?u s? yêu thích c?a khán thính gi?. Anh còn m? r?ng s? nghi?p c?a mình không ch? ? H?ng Kông anh còn chuy?n sang ??i l?c và Trung Qu?c, Tr?nh Gia D?nh ngày càng l?y ???c lòng nhi?u khán gi? không ch? ? k? n?ng di?n xu?t mà cò ? v? ngoài l?ch lãm ? tu?i 43...

Phim Tr?nh Gia D?nh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Sword Art Online Movie: Ordinal Scale

60 view

Movie
Nisekoi Ova

96 view

4 OVA
Yama No Susume Ss3

22 view

13/13 Tập
Shoukoku No Altair

105 view

24/24
Hibike! Euphonium: Suisougaku-bu No Nichijou

109 view

7/7 Tập
Tây Hành Kỷ

92 view

38/38 Tập
Shinreigari: Ghost Hound

106 view

22/22 Tập
Piano no Mori (2018)

25 view

12/12 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo!: Kurenai Densetsu (2019)

22 view

Full
To Be Hero

130 view

12/12 Tập
Tsuki Ga Kirei

60 view

12/12 Tập
Yuru Yuri Ss3

70 view

12/12 Tập