{Tr?nh Gia D?nh

Tr?nh Gia D?nh

Tên khai sinh: Tr?nh Gia D?nh

Tên Khác: Kevin Cheng

Ngày sinh: 15.8.1969

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.78m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr?nh Gia D?nh sinh ngày 15 tháng 8 n?m 1969 t?i Hoa K?, anh là di?n viên ca s? n?i ti?ng c?a làng gi?i trí Trung Qu?c, hi?n anh là di?n viên c?a TVB. Tuy sinh t?i Hoa K? nh?ng Tr?nh Gia D?nh chuy?n ??n H?ng Kông s?ng t? nh?, nh7ng cu?c s?ng c?a anh c?ng không ?n ??nh th??ng chuy?n ?i nhi?u n?i sinh s?ng, có lúc s?ng v?i c?u có lúc s?ng v?i m?, th?i gian sau khi cha anh m?t anh m?i chuy?n h?n v? s?ng v?i m? và b?t ??u phát tri?n s? nghi?p ca hát, tr??c ?ó anh c?ng ?ã t?ng ??ng ký tham gia thi tuy?n nh?ng vì anh ch?a s?n sàng nên ?ã b? l? c? h?i t? r?t s?m khi ?y anh m?i 16 tu?i. M?i ??u vào làng gi?i trí s? nghi?p c?a anh không ???c thành công cho l?m v? th?i gian sau này khi anh c?ng tác v?i ?ài TVB anh b?t ??u tham gia ?óng phim v?i nh?ng vai nh? và anh chính th?c nh?n vai nam chính c?a hãng TVB n?m 2004. T? ?ó tên tu?i c?a anh ngày m?t phát tri?n ?i lên không nh?ng trong l?nh v?c ?i?n ?nh mà còn trong l?nh v?c âm nh?c. N?m 2006 Tr?nh Gia D?nh dành gi?i th??ng ??u tiên c?a mình, gi?i nam di?n viên chính ???c yêu thích nh?t, anh r?t xúc ??ng vì cu?i cùng khán gi? c?ng dành cho anh m?t v? trí trong lòng, và anh c?ng m?ng vì có m?t ch? ??ng v?ng ch?c trong ngành gi?i trí. Th?i gian tr??c tuy Tr?nh Gia D?nh ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n nh?ng không ???c may m?n cho l?m, tuy nh?n nh?ng vai chính nh?ng l?i không b?ng nh?ng di?n viên ?óng vai ph?, th?i gian g?n ?ây anh may m?n nh?n ???c r?t nhi?u s? yêu thích c?a khán thính gi?. Anh còn m? r?ng s? nghi?p c?a mình không ch? ? H?ng Kông anh còn chuy?n sang ??i l?c và Trung Qu?c, Tr?nh Gia D?nh ngày càng l?y ???c lòng nhi?u khán gi? không ch? ? k? n?ng di?n xu?t mà cò ? v? ngoài l?ch lãm ? tu?i 43...

Phim Tr?nh Gia D?nh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Hibike! Euphonium 2 Specials

80 view

4/7 Tập
Jaku-chara Tomozaki-kun

11 view

02/?? Tập
Jikan No Shihaisha

57 view

13/13 Tập
Tales Of Zestiria The X Ss2

83 view

13/13 Tập
Clannad

549 view

24/24 Tập
Clockwork Planet

82 view

12/12 Tập
Ansatsu Kyoushitsu Ss2

99 view

25/25 Tập
Kore Wa Zombie Desu Ka Ss2

143 view

10/10 Tập
Denpa Onna To Seishun Otoko

119 view

13/13 Tập
Naruto Dattebayo

768 view

220/220 Tập
Hitorijime My Hero

60 view

12/12 Tập
Sora No Method: Mou Hitotsu No Negai

5 view

1 Tập