{Tr?nh Thi?u Thu

Tr?nh Thi?u Thu

Tên khai sinh: Tr?nh Thi?u Thu

Tên Khác: Adam Cheng

Ngày sinh: 24.2.1947

Nơi sinh: Qu?ng ?ông

Chiều cao: 1.82m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr?nh Thi?u Thu là m?t nam di?n viên c?a ?i?n ?nh H?ng Kông, anh sinh ngày 24 tháng 2 n?m 1947 t?i thành ph? Qu?ng ?ông c?a Trung Qu?c.T? thu? nh? thì anh ?ã b?c l? r?t nhi?u n?ng khi?u v? ngh? thu?t k?ch nói, b?ng ch?ng là anh ?ã ?o?t ???c gi?i th??ng nam di?n viên k?ch xu?t s?c nh?t qua m?t v? k?ch do chính anh biên so?n và di?n xu?t có tên là Th? Túc Tình Thâm.Sau s? thành công trên thì anh ti?p t?c con ???ng ngh? thu?t c?a mình b?ng cách ??u quân cho t?p ?oàn phim Tri?u Th? ( là tên g?i tr??c c?a hãng TVB) và tham gia m?t s? b? phim cho hãng phim này.Sau ?ó anh r?i hãng Tri?u th? và tham gia vào hãng phim có tên là Kiên Thành và ???c sánh vài cùng n? minh tinh n?i danh trên màn b?c lúc b?y gi? là Tr?n B?o Châu.Nh?ng s? nghi?p c?a anh nhanh chóng ?i vào ngõ c?t khi anh g?p m?t tr? ng?i h?t s?c to l?n vì gi?ng nói c?a mình thu?n mang gi?ng Qu?ng ?ông trong khi khán gi? xem truy?n hình ?a s? nghe và thích ti?ng ph? thông h?n,c?ng chính vì ?i?u này mà anh b? th?t nghi?p và ph?i tr?i qua nhi?u ngh? nghi?p khác nhau ?? m?u sinh nh? ?i hát karaoke, bán qu?n áo....Sau ?ó m?t th?i gian, anh g?p m?t cô b?n n?m x?a c?a mình và c?ng chính nh? cô gái này mà anh?ã tr? l?i con ???ng ?i?n ?nh b?ng cách làm di?n viên cho hãng phim truy?n hình TVB b?ng l?i di?n xu?t h?t s?c tài tình c?a mình.
Phim Tr?nh Thi?u Thu


Bạn Đã Xem Chưa ?

Học Viện Anh Hùng (Phần 4)

15 view

Full 25/25 Tập VietSub
Bungou Stray Dogs: Dead Apple

8 view

Full Tập/Tập Tập VietSub
School Rumble Ss2

781 view

26/26 Tập + OVA
Hina Logi: From Luck & Logic

479 view

5/12 Tập
Action Heroine Cheer Fruits

238 view

12/12 Tập
Sanrio Danshi

8 view

Full 12/12 Tập VietSub
Bungou Stray Dogs: Hitori Ayumu

9 view

Full Tập/Tập Tập VietSub
18if

319 view

13/13 Tập
OVERLORD MOVIE : FUSHISHA NO OU THE UNDEAD KING

183 view

Full
One Piece Film: Gold

141 view

Movie
OVERLORD MOVIE 2: SHIKKOKU NO EIYUU

141 view

Full
Ingress The Animation

293 view

11/11 Tập