{Tr?nh Y Ki?n

Tr?nh Y Ki?n

Tên khai sinh: Tr?nh Y Ki?n

Tên Khác: Ekin Cheng

Ngày sinh: 4/10/1967

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.79 m

Vai diễn đáng chú ý: Tr?n H?o Nam trong lo?t phim Ng??i Trong Giang H?

Tr?nh Y Ki?n là m?t di?n vien n?i ti?ng c?a làng ?i?n ?nh H?ng Kông,anh sinh ngày 4 tháng 10 n?m 1967 t?i H?ng Kông.Tên Y Ki?n là do cha c?a anh ??t cho anh v?i ý ngh?a r?ng anh s? luôn luôn là ng??i kh?e m?nh,không ?au y?u và b?nh t?t.Gia ?ình anh có 3 ng??i anh em,Y Ki?n có m?t anh trai và m?t cô em gái,cha c?a Y Ki?n ph?i làm vi?c r?t v?t v? ?? nuôi n?ng 3 anh em l?n khôn.Khi còn ?ang là m?t nam sinh,Y Ki?n ?ã b?t ??u ?óng phim qu?ng cáo,cho ??n khi t?t nghi?p trung h?c,anh b?t ??u tham gia nh?ng cu?c thi v? âm nh?c nh?ng anh ??u không giành ???c chi?n th?ng,nh?ng không có ngh?a là vô ích,m?i ng??i b?t ??u bi?t ??n tên anh.Sau ?ó,Y Ki?n ghi danh vào tr??ng d?y võ thu?t cho di?n viên c?a hãng TVB,nh?ng sau ?ó anh th?y mình hoàn toàn không thích h?p nên ?ã chuy?n sang phim hành ??ng c?a TVB,nh? ?ó mà anh ?ã g?t hái ???c m?t s? thành công b??c ??u v?i b? phim The Girl Without Tomorrow vào n?m 1992,?ây c?ng là b? phim ??u tiên trong s? nghi?p ?i?n ?nh c?a Tr?nh Y Ki?n.Sau ?ó anh tham gia series phim Ng??i Trong Giang H? v?i tên ti?ng anh là Young and Dangerous,?ây là b? phim ?ánh d?u m?t b??c nh?y v?t trong s? nghi?p c?a Tr?nh Y Ki?n và nâng anh lên t?m ngôi sao ?i?n ?nh H?ng Kông.S? nghi?p c?a Y Ki?n t? ?ó ?ã phát tri?n không ng?ng cho ??n nay,anh ?ã kh?ng ??nh ???c v? trí c?a mình trong lòng khán gi?.Bên c?nh s? thành công v? ?i?n ?nh,Tr?nh Y Ki?n c?ng???c bi?t ??n nh? m?t ngôi sao có nhi?u scandal,??c bi?t là chuy?n tình ái khi các phóng viên g?n nh? b?m nát cu?c s?ng riêng t? c?a anh ?? tìm tài li?u cho các bài báo c?a h?.Chuy?n tình c?m c?a anh c?ng g?p ph?i không it gian nan.Ngoài công vi?c ?óng phim,Y Ki?n c?ng tham gia các ho?t ??ng c?a ?ài phát thanh,tr? thành ??i s? môi tr??ng và c?ng là m?t g??ng m?t quen thu?c trong các clip qu?ng cáo c?a nh?ng th??ng hi?u hàng ??u th? gi?i.
Phim Tr?nh Y Ki?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Shinreigari: Ghost Hound

97 view

22/22 Tập
Mahouka Koukou No Rettousei Movie: Hoshi Wo Yobu Shoujo

63 view

Trailer ( Lina )
Fairy Tail (2018)

147 view

51/51 Tập
Seto No Hanayome

52 view

26 Tập + 2 OVA
Pandora Hearts

129 view

25/25 Tập
To Love-ru Darkness Bd - Season 3

113 view

12/12 Tập
Hige Wo Soru. Soshite Joshikousei Wo Hirou.

11 view

01/?? Tập
Tales Of Zestiria The X Ss2

159 view

13/13 Tập
Tsugumomo

108 view

12/12 Tập
Working!! Ss4

116 view

13/13 Tập
Elsword: El Lady

96 view

12/12 Tập
Kyoukai No Rinne 2nd Season

102 view

25/25 Tập