{Tr?nh Y Ki?n

Tr?nh Y Ki?n

Tên khai sinh: Tr?nh Y Ki?n

Tên Khác: Ekin Cheng

Ngày sinh: 4/10/1967

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.79 m

Vai diễn đáng chú ý: Tr?n H?o Nam trong lo?t phim Ng??i Trong Giang H?

Tr?nh Y Ki?n là m?t di?n vien n?i ti?ng c?a làng ?i?n ?nh H?ng Kông,anh sinh ngày 4 tháng 10 n?m 1967 t?i H?ng Kông.Tên Y Ki?n là do cha c?a anh ??t cho anh v?i ý ngh?a r?ng anh s? luôn luôn là ng??i kh?e m?nh,không ?au y?u và b?nh t?t.Gia ?ình anh có 3 ng??i anh em,Y Ki?n có m?t anh trai và m?t cô em gái,cha c?a Y Ki?n ph?i làm vi?c r?t v?t v? ?? nuôi n?ng 3 anh em l?n khôn.Khi còn ?ang là m?t nam sinh,Y Ki?n ?ã b?t ??u ?óng phim qu?ng cáo,cho ??n khi t?t nghi?p trung h?c,anh b?t ??u tham gia nh?ng cu?c thi v? âm nh?c nh?ng anh ??u không giành ???c chi?n th?ng,nh?ng không có ngh?a là vô ích,m?i ng??i b?t ??u bi?t ??n tên anh.Sau ?ó,Y Ki?n ghi danh vào tr??ng d?y võ thu?t cho di?n viên c?a hãng TVB,nh?ng sau ?ó anh th?y mình hoàn toàn không thích h?p nên ?ã chuy?n sang phim hành ??ng c?a TVB,nh? ?ó mà anh ?ã g?t hái ???c m?t s? thành công b??c ??u v?i b? phim The Girl Without Tomorrow vào n?m 1992,?ây c?ng là b? phim ??u tiên trong s? nghi?p ?i?n ?nh c?a Tr?nh Y Ki?n.Sau ?ó anh tham gia series phim Ng??i Trong Giang H? v?i tên ti?ng anh là Young and Dangerous,?ây là b? phim ?ánh d?u m?t b??c nh?y v?t trong s? nghi?p c?a Tr?nh Y Ki?n và nâng anh lên t?m ngôi sao ?i?n ?nh H?ng Kông.S? nghi?p c?a Y Ki?n t? ?ó ?ã phát tri?n không ng?ng cho ??n nay,anh ?ã kh?ng ??nh ???c v? trí c?a mình trong lòng khán gi?.Bên c?nh s? thành công v? ?i?n ?nh,Tr?nh Y Ki?n c?ng???c bi?t ??n nh? m?t ngôi sao có nhi?u scandal,??c bi?t là chuy?n tình ái khi các phóng viên g?n nh? b?m nát cu?c s?ng riêng t? c?a anh ?? tìm tài li?u cho các bài báo c?a h?.Chuy?n tình c?m c?a anh c?ng g?p ph?i không it gian nan.Ngoài công vi?c ?óng phim,Y Ki?n c?ng tham gia các ho?t ??ng c?a ?ài phát thanh,tr? thành ??i s? môi tr??ng và c?ng là m?t g??ng m?t quen thu?c trong các clip qu?ng cáo c?a nh?ng th??ng hi?u hàng ??u th? gi?i.
Phim Tr?nh Y Ki?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Fights Break Sphere

89 view

7/?? Tập
Yuru Yuri Ss3

430 view

12/12 Tập
Kobayashi-san Chi No Maid Dragon

498 view

13/13 Tập
7 Viên Ngọc Rồng

1616 view

153/153 Tập
Kuzu No Honkai: Ước Nguyện Của Kẻ Cặn Bã

115 view

12/12 Tập
Kyoukai No Rinne 2nd Season

224 view

25/25 Tập
Chain Chronicle: Short Animation

85 view

8/8 OVA
Blue Dragon

577 view

51/51 Tập
Omoide No Marnie

98 view

Movie
Gintama 2017

263 view

12/12 Tập
Schoolgirl Strikers: Animation Channel

91 view

4/13 Tập
Saenai Heroine No Sodatekata

133 view

12/12 Tập