{Tr?nh Y Ki?n

Tr?nh Y Ki?n

Tên khai sinh: Tr?nh Y Ki?n

Tên Khác: Ekin Cheng

Ngày sinh: 4/10/1967

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.79 m

Vai diễn đáng chú ý: Tr?n H?o Nam trong lo?t phim Ng??i Trong Giang H?

Tr?nh Y Ki?n là m?t di?n vien n?i ti?ng c?a làng ?i?n ?nh H?ng Kông,anh sinh ngày 4 tháng 10 n?m 1967 t?i H?ng Kông.Tên Y Ki?n là do cha c?a anh ??t cho anh v?i ý ngh?a r?ng anh s? luôn luôn là ng??i kh?e m?nh,không ?au y?u và b?nh t?t.Gia ?ình anh có 3 ng??i anh em,Y Ki?n có m?t anh trai và m?t cô em gái,cha c?a Y Ki?n ph?i làm vi?c r?t v?t v? ?? nuôi n?ng 3 anh em l?n khôn.Khi còn ?ang là m?t nam sinh,Y Ki?n ?ã b?t ??u ?óng phim qu?ng cáo,cho ??n khi t?t nghi?p trung h?c,anh b?t ??u tham gia nh?ng cu?c thi v? âm nh?c nh?ng anh ??u không giành ???c chi?n th?ng,nh?ng không có ngh?a là vô ích,m?i ng??i b?t ??u bi?t ??n tên anh.Sau ?ó,Y Ki?n ghi danh vào tr??ng d?y võ thu?t cho di?n viên c?a hãng TVB,nh?ng sau ?ó anh th?y mình hoàn toàn không thích h?p nên ?ã chuy?n sang phim hành ??ng c?a TVB,nh? ?ó mà anh ?ã g?t hái ???c m?t s? thành công b??c ??u v?i b? phim The Girl Without Tomorrow vào n?m 1992,?ây c?ng là b? phim ??u tiên trong s? nghi?p ?i?n ?nh c?a Tr?nh Y Ki?n.Sau ?ó anh tham gia series phim Ng??i Trong Giang H? v?i tên ti?ng anh là Young and Dangerous,?ây là b? phim ?ánh d?u m?t b??c nh?y v?t trong s? nghi?p c?a Tr?nh Y Ki?n và nâng anh lên t?m ngôi sao ?i?n ?nh H?ng Kông.S? nghi?p c?a Y Ki?n t? ?ó ?ã phát tri?n không ng?ng cho ??n nay,anh ?ã kh?ng ??nh ???c v? trí c?a mình trong lòng khán gi?.Bên c?nh s? thành công v? ?i?n ?nh,Tr?nh Y Ki?n c?ng???c bi?t ??n nh? m?t ngôi sao có nhi?u scandal,??c bi?t là chuy?n tình ái khi các phóng viên g?n nh? b?m nát cu?c s?ng riêng t? c?a anh ?? tìm tài li?u cho các bài báo c?a h?.Chuy?n tình c?m c?a anh c?ng g?p ph?i không it gian nan.Ngoài công vi?c ?óng phim,Y Ki?n c?ng tham gia các ho?t ??ng c?a ?ài phát thanh,tr? thành ??i s? môi tr??ng và c?ng là m?t g??ng m?t quen thu?c trong các clip qu?ng cáo c?a nh?ng th??ng hi?u hàng ??u th? gi?i.
Phim Tr?nh Y Ki?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Yami Shibai 2nd Season

7 view

Full 13/13 Tập VietSub
Shikioriori

8 view

HD VietSub
Saiki Kusuo No Ψ-nan (tv)

12 view

24/24 Tập
Học Viện Anh Hùng (Phần 3)

9 view

Full 25/25 Tập VietSub
Sakurasou No Pet Na Kanojo

1346 view

24/24 Tập
OVERLORD

401 view

13/13 Tập
Nisekoi Ss2

367 view

12/12 Tập
Boruto: Naruto Next Generations

2176 view

185/?? Tập
Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki

294 view

12/12 Tập
Chain Chronicle: Haecceitas No Hikari

683 view

12/12 Tập
Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These – Seiran 2

12 view

Tập 3 VietSub
Đấu Phá Thương Khung Phần 4

9 view

24/24