{Tr??ng Bá Chi

Tr??ng Bá Chi

Tên khai sinh: Tr??ng Bá Chi

Tên Khác: Tr??ng Bá Chi

Ngày sinh: 24.5.1980

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr??ng Bá Chi sinh ngày 24 tháng 5 n?m 1980, cô là ca s? di?n viên c?a H?ng Kông. Lúc nh? Tr??ng Bá Chi th??ng b? xã h?i ?en hâm d?a do dính líu t?i cha cô. N?m 1998 trong m?t l?n ?óng qu?ng cáo trên truy?n hình Tr??ng Bá Chi ?ã ?? l?i m?t ?n t??ng t?t cho ??o di?n, di?n viên Châu Tinh Trì. Cô ???c vua hài Châu Tinh Trì phát hi?n và m?i cô v? ?óng vai Li?u Phiêu Phiêu trong phim Vua Hài K?ch, vai di?n ??u tiên cô ???c r?t nhi?u s? khen ng?i, và ti?p theo ?ó cô tham gia r?t nhi?u phim và ??t ???c r?t nhi?u thành công trong s? nghi?p ?i?n ?nh, Tr??ng Bá Chi còn dành ???c gi? th??ng cho vai n? di?n viên chính xu?t s?c nh?t n?m 2003. ngoài ra Tr??ng Bá Chi c?ng r?t n?i ti?ng trong vai trò là m?t ca s? và là ng??i m?u qu?ng cáo. N?m 2008 cô dính m?t v? bê b?i nên ?ã t?m ng?ng ho?t ??ng trong ngành gi?i trí. Ch?ng Tr??ng Bá Chi là T? ?ình Phong hai ng??i ?ã có hai con nh?ng tháng 8 n?m 2011 v?a qua h? ?ã chính th?c ly d? nhau và Tr??ng Bá Chi cho bi?t cô s? dành quy?n nuôi con và s? tr? l?i làng giãi trí. Và cô s? c? g?ng ph?n ??u không b? l? s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình....
Phim Tr??ng Bá Chi


Bạn Đã Xem Chưa ?

Clannad Afer Story [season 2] Ova

41 view

3/3 Tập
Sin: Nanatsu No Taizai

141 view

12/12 Tập
Blue Dragon

280 view

51/51 Tập
Konbini Kareshi

138 view

12/12 Tập
Thần Vô Gia Cư [ss1-bd]

89 view

12/12 Tập + OVA
Ingress The Animation

4 view

11/11 Tập
Re:zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu

134 view

25/25 Tập
Kimi No Suizou Wo Tabetai

24 view

Full
OVERLORD III

26 view

13/13 Tập
Date A Live Bd

190 view

12/12 Tập
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai

108 view

12/12 Tập
Vua Hải Tặc

3318 view

957/??? Tập