{Tr??ng Bá Chi

Tr??ng Bá Chi

Tên khai sinh: Tr??ng Bá Chi

Tên Khác: Tr??ng Bá Chi

Ngày sinh: 24.5.1980

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr??ng Bá Chi sinh ngày 24 tháng 5 n?m 1980, cô là ca s? di?n viên c?a H?ng Kông. Lúc nh? Tr??ng Bá Chi th??ng b? xã h?i ?en hâm d?a do dính líu t?i cha cô. N?m 1998 trong m?t l?n ?óng qu?ng cáo trên truy?n hình Tr??ng Bá Chi ?ã ?? l?i m?t ?n t??ng t?t cho ??o di?n, di?n viên Châu Tinh Trì. Cô ???c vua hài Châu Tinh Trì phát hi?n và m?i cô v? ?óng vai Li?u Phiêu Phiêu trong phim Vua Hài K?ch, vai di?n ??u tiên cô ???c r?t nhi?u s? khen ng?i, và ti?p theo ?ó cô tham gia r?t nhi?u phim và ??t ???c r?t nhi?u thành công trong s? nghi?p ?i?n ?nh, Tr??ng Bá Chi còn dành ???c gi? th??ng cho vai n? di?n viên chính xu?t s?c nh?t n?m 2003. ngoài ra Tr??ng Bá Chi c?ng r?t n?i ti?ng trong vai trò là m?t ca s? và là ng??i m?u qu?ng cáo. N?m 2008 cô dính m?t v? bê b?i nên ?ã t?m ng?ng ho?t ??ng trong ngành gi?i trí. Ch?ng Tr??ng Bá Chi là T? ?ình Phong hai ng??i ?ã có hai con nh?ng tháng 8 n?m 2011 v?a qua h? ?ã chính th?c ly d? nhau và Tr??ng Bá Chi cho bi?t cô s? dành quy?n nuôi con và s? tr? l?i làng giãi trí. Và cô s? c? g?ng ph?n ??u không b? l? s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình....
Phim Tr??ng Bá Chi


Bạn Đã Xem Chưa ?

Shingeki No Bahamut: Virgin Soul

158 view

24/24 Tập
New Game Ss2

174 view

12/12 Tập
Saenai Heroine No Sodatekata

133 view

12/12 Tập
Konbini Kareshi

261 view

12/12 Tập
Chou Yuu Sekai: Being The Reality

164 view

12/20 Tập
Violet Evergarden Gaiden: Eien To Jidou Shuki Ningyou

66 view

Full
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 1 + 2

503 view

94/94 Tập
Schoolgirl Strikers: Animation Channel

91 view

4/13 Tập
Tsugumomo

170 view

12/12 Tập
OVERLORD III

111 view

13/13 Tập
Deadman Wonderland

130 view

12/12 Tập + OVA
Yuru Yuri Nachuyachumi!

61 view

Full