{Tr??ng Gia Huy

Tr??ng Gia Huy

Tên khai sinh: Tr??ng Gia Huy

Tên Khác: Nick Cheung

Ngày sinh: 2.12.1967

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý: Vua B?p ??i Chi?n Las Vegas, Thiên Nhai Hi?p Y

Tr??ng Gia Huy là m?t di?n viên ?i?n ?nh c?a H?ng Kông, anh sinh ngày 2 tháng 12 n?m 1967 t?i H?ng Kông.Tr??ng Gia Huy tr??c khi anh b??c vào con ???ng ?i?n ?nh thì lúc ?ó anh là m?t thành viên c?a l?c l??ng c?nh sát hoàng gia H?ng Kông.Sau ?ó 5 n?m hành ngh? c?nh sát, anh chuy?n sang con ???ng tr? thành di?n viên ?i?n ?nh, và n?i kh?i nghi?p c?a anh là hãng phim ATV.Sau ?ó vì b?t ??ng v?i ATV nên Tr??ng Gia Huy ?ã chuy?n sang làm thành viên c?a hãng phim TVB và ?ây c?ng là hãng phim c?nh tranh m?nh m? nh?t v?i ATV.Tr??ng Gia Huy ?a s? ch? y?u ?óng vai ph? cho các b? phim , và th??ng xuyên xu?t hi?n trong các vai di?n mang tính ch?t hài h??c.Tr??ng Gia Huy hi?n ?ã l?p gia ?ình, v? c?a anh c?ng là m?t di?n viên ?i?n ?nh, ng??i ?ó là n? di?n viên Quan V?nh Hà.Hai ng??i k?t hôn vào n?m 2003 và hi?n ?ã có m?t ??a con gái và ??t tên cho cô bé là Brittany Cheung.Ngoài s? nghi?p di?n viên ra, anh còn là m?t ng??i l?ng ti?ng cho các b? phim truy?n hình c?ng nh? ?i?n ?nh.

Phim Tr??ng Gia Huy


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ani Ni Tsukeru Kusuri Wa Nai!

25 view

12/12 Tập
Vatican Kiseki Chousakan

44 view

12/12 Tập
Senki Zesshou Symphogear Axz

35 view

13/13 Tập
Shinreigari: Ghost Hound

36 view

22/22 Tập
Nora To Oujo To Noraneko Heart

104 view

12/12 Tập
Demi-chan Wa Kataritai

33 view

12/12 Tập + Ova
Henkei Shoujo

39 view

3/?? Tập
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru Bd

13 view

12/12 Tập
Another

144 view

13/13 Tập
Koi To Uso

97 view

12/12 Tập + ED
Boku Dake Ga Inai Machi

57 view

12/12 Tập
Ano Natsu De Matteru

9 view

12/12 Tập + Special