{Tr??ng Gia Huy

Tr??ng Gia Huy

Tên khai sinh: Tr??ng Gia Huy

Tên Khác: Nick Cheung

Ngày sinh: 2.12.1967

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý: Vua B?p ??i Chi?n Las Vegas, Thiên Nhai Hi?p Y

Tr??ng Gia Huy là m?t di?n viên ?i?n ?nh c?a H?ng Kông, anh sinh ngày 2 tháng 12 n?m 1967 t?i H?ng Kông.Tr??ng Gia Huy tr??c khi anh b??c vào con ???ng ?i?n ?nh thì lúc ?ó anh là m?t thành viên c?a l?c l??ng c?nh sát hoàng gia H?ng Kông.Sau ?ó 5 n?m hành ngh? c?nh sát, anh chuy?n sang con ???ng tr? thành di?n viên ?i?n ?nh, và n?i kh?i nghi?p c?a anh là hãng phim ATV.Sau ?ó vì b?t ??ng v?i ATV nên Tr??ng Gia Huy ?ã chuy?n sang làm thành viên c?a hãng phim TVB và ?ây c?ng là hãng phim c?nh tranh m?nh m? nh?t v?i ATV.Tr??ng Gia Huy ?a s? ch? y?u ?óng vai ph? cho các b? phim , và th??ng xuyên xu?t hi?n trong các vai di?n mang tính ch?t hài h??c.Tr??ng Gia Huy hi?n ?ã l?p gia ?ình, v? c?a anh c?ng là m?t di?n viên ?i?n ?nh, ng??i ?ó là n? di?n viên Quan V?nh Hà.Hai ng??i k?t hôn vào n?m 2003 và hi?n ?ã có m?t ??a con gái và ??t tên cho cô bé là Brittany Cheung.Ngoài s? nghi?p di?n viên ra, anh còn là m?t ng??i l?ng ti?ng cho các b? phim truy?n hình c?ng nh? ?i?n ?nh.

Phim Tr??ng Gia Huy


Bạn Đã Xem Chưa ?

Oushitsu Kyoushi Haine

133 view

12/12 Tập
Ano Natsu De Matteru

35 view

12/12 Tập + Special
Toaru Majutsu no Index III

48 view

26/26 Tập
New Game Ss2

101 view

12/12 Tập
Shin Koihime Musou [ss2]

81 view

12/12 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

964 view

12/12 Tập
Tenshi No 3p!

187 view

12/12 Tập
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 1 + 2

120 view

94/94 Tập
DEATH MARCH KARA HAJIMARU ISEKAI KYOUSOUKYOKU

57 view

12/12 Tập
Kobayashi-san Chi No Maid Dragon

202 view

13/13 Tập
Sword Art Online: Extra Edition

53 view

Movie
Kuzu No Honkai

113 view

12/12 Tập