{Tr??ng Gia Huy

Tr??ng Gia Huy

Tên khai sinh: Tr??ng Gia Huy

Tên Khác: Nick Cheung

Ngày sinh: 2.12.1967

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý: Vua B?p ??i Chi?n Las Vegas, Thiên Nhai Hi?p Y

Tr??ng Gia Huy là m?t di?n viên ?i?n ?nh c?a H?ng Kông, anh sinh ngày 2 tháng 12 n?m 1967 t?i H?ng Kông.Tr??ng Gia Huy tr??c khi anh b??c vào con ???ng ?i?n ?nh thì lúc ?ó anh là m?t thành viên c?a l?c l??ng c?nh sát hoàng gia H?ng Kông.Sau ?ó 5 n?m hành ngh? c?nh sát, anh chuy?n sang con ???ng tr? thành di?n viên ?i?n ?nh, và n?i kh?i nghi?p c?a anh là hãng phim ATV.Sau ?ó vì b?t ??ng v?i ATV nên Tr??ng Gia Huy ?ã chuy?n sang làm thành viên c?a hãng phim TVB và ?ây c?ng là hãng phim c?nh tranh m?nh m? nh?t v?i ATV.Tr??ng Gia Huy ?a s? ch? y?u ?óng vai ph? cho các b? phim , và th??ng xuyên xu?t hi?n trong các vai di?n mang tính ch?t hài h??c.Tr??ng Gia Huy hi?n ?ã l?p gia ?ình, v? c?a anh c?ng là m?t di?n viên ?i?n ?nh, ng??i ?ó là n? di?n viên Quan V?nh Hà.Hai ng??i k?t hôn vào n?m 2003 và hi?n ?ã có m?t ??a con gái và ??t tên cho cô bé là Brittany Cheung.Ngoài s? nghi?p di?n viên ra, anh còn là m?t ng??i l?ng ti?ng cho các b? phim truy?n hình c?ng nh? ?i?n ?nh.

Phim Tr??ng Gia Huy


Bạn Đã Xem Chưa ?

Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki

461 view

12/12 Tập
Mobile Suit Gundam: Twilight Axis

266 view

6/6 Tập
Thần Vô Gia Cư [ss2]

852 view

13/13 Tập + OVA
High School DxD New OVA

38 view

Full 1/1 Tập VietSub
Dragon Ball Kai 2014

2294 view

61/61 Tập
Attack On Titan - Shingeki No Kyojin Bd

1734 view

25/25 Tập
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai

542 view

12/12 Tập
7 Viên Ngọc Rồng

4794 view

153/153 Tập
Netsuzou Trap

793 view

12/12 Tập
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi No Kyoushitsu E

888 view

12/12 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo! 2

652 view

10/10 Tập + OVA
Sin: Thất Đại Tội

39 view

Full 12/12 Tập VietSub