{Tr??ng M?n Ng?c

Tr??ng M?n Ng?c

Tên khai sinh: Tr??ng M?n Ng?c

Tên Khác: Maggie Cheung

Ngày sinh: 20.9.1964

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr??ng M?n Ng?c sinh ngày 20 tháng 6 n?m 1964 t?i H?ng Kông, nh?ng cô sinh s?ng ? anh t? nh?. Cô tr? v? H?ng Kông n?m 1983 và tham gia cu?c thi hoa h?u H?ng Kông dành ???c ngôi Á H?u, sau khi ??t ???c danh hi?u Á H?u cô tham gia vào làng gi?i trí, c?ng t? ?ó con ???ng ho?t ??ng ngh? thu?t c?a cô b?t ??u. Tr??ng M?n Ng?c ký h?p ??ng v?i TVB và tham gia ?óng phim TVB. Tham gia ?óng phim ?i?n ?nh n?m 1984 và có ???c nh?ng vai r?t ?n t??ng. Trong giai ?o?n ??u c?a s? nghi?p ?i?n ?nh, vai di?n c?a Tr??ng trong các b? phim th??ng ch? là các cô gái xinh ??p và không ?òi h?i cao v? k? n?ng di?n xu?t. Tr??ng M?n Ng?c không nh?ng là m?t ng??i có nhan s?c mà còn là m?t di?n viên có kh? n?ng di?n xu?t r?t ??c bi?t v?i nh?ng phim ?n t??ng, m?c dù v?y cô c?ng không tham gai b?t k? cu?c thi tuy?n ch?n vai nào. Cô là m?t di?n viên ??t ???c thành công r?t nhanh ch?ng, do v?y cô m?c ph?i m?t s? sai l?m trong khi di?n xu?t là c? r?p khuôn vai di?n làm cho khán gi? c?m th?y nhàm chán, không ???c s? ?g h? nhi?u l?m. Nh?ng không vì v?y mà cô b? cu?c, cô có g?ng n? l?c khúc ph?c nh??c ?i?m c?a mình và ngày càng thành công ? nh?ng vai di?n sau này h?n. Gi?i th??ng danh giá ??u tiên ??n v?i Tr??ng M?n Ng?c là danh hi?u n? di?n viên chính xu?t s?c nh?t liên hoan phim kim mã dài loan n?m 1990. Sau nh?ng thành công phim ?i?n ?nh ? H?ng Kông cô còn m?nh d?ng tham gia ?óng phim n??c ngoài và ??t ???c r?t nhi?u thành công. Tên tu?i c?a cô ngày càng n?i ti?ng h?n. N?m 2004, Tr??ng M?n Ng?c và Assayas l?i h?p tác tr? l?i trong b? phim Clean, tác ph?m này giúp Tr??ng M?n Ng?c tr? thành n? di?n viên ng??i Châu Á ??u tiên giành gi?i N? di?n viên xu?t s?c.....
Phim Tr??ng M?n Ng?c


Bạn Đã Xem Chưa ?

Denpa Onna To Seishun Otoko

83 view

13/13 Tập
School Rumble Ss2

84 view

26/26 Tập + OVA
Hayate No Gotoku 2nd Season Ova [bd]

13 view

03/03 Tập
Tasogare Otome X Amnesia

34 view

12/12 Tập
Toward The Terra

11 view

24/24 Tập
Boruto: Naruto Next Generations

217 view

181/?? Tập
Atom: The Beginning

38 view

12/12 Tập
The Idolmaster Cinderella Girls Gekijou

16 view

09/?? Tập
Seto No Hanayome

5 view

26 Tập + 2 OVA
Tales Of Zestiria The X Ss2

79 view

13/13 Tập
Kakegurui××

4 view

24 phut
Haikyuu!! 2nd Season

90 view

25/25 Tập