{Tr??ng M?n Ng?c

Tr??ng M?n Ng?c

Tên khai sinh: Tr??ng M?n Ng?c

Tên Khác: Maggie Cheung

Ngày sinh: 20.9.1964

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr??ng M?n Ng?c sinh ngày 20 tháng 6 n?m 1964 t?i H?ng Kông, nh?ng cô sinh s?ng ? anh t? nh?. Cô tr? v? H?ng Kông n?m 1983 và tham gia cu?c thi hoa h?u H?ng Kông dành ???c ngôi Á H?u, sau khi ??t ???c danh hi?u Á H?u cô tham gia vào làng gi?i trí, c?ng t? ?ó con ???ng ho?t ??ng ngh? thu?t c?a cô b?t ??u. Tr??ng M?n Ng?c ký h?p ??ng v?i TVB và tham gia ?óng phim TVB. Tham gia ?óng phim ?i?n ?nh n?m 1984 và có ???c nh?ng vai r?t ?n t??ng. Trong giai ?o?n ??u c?a s? nghi?p ?i?n ?nh, vai di?n c?a Tr??ng trong các b? phim th??ng ch? là các cô gái xinh ??p và không ?òi h?i cao v? k? n?ng di?n xu?t. Tr??ng M?n Ng?c không nh?ng là m?t ng??i có nhan s?c mà còn là m?t di?n viên có kh? n?ng di?n xu?t r?t ??c bi?t v?i nh?ng phim ?n t??ng, m?c dù v?y cô c?ng không tham gai b?t k? cu?c thi tuy?n ch?n vai nào. Cô là m?t di?n viên ??t ???c thành công r?t nhanh ch?ng, do v?y cô m?c ph?i m?t s? sai l?m trong khi di?n xu?t là c? r?p khuôn vai di?n làm cho khán gi? c?m th?y nhàm chán, không ???c s? ?g h? nhi?u l?m. Nh?ng không vì v?y mà cô b? cu?c, cô có g?ng n? l?c khúc ph?c nh??c ?i?m c?a mình và ngày càng thành công ? nh?ng vai di?n sau này h?n. Gi?i th??ng danh giá ??u tiên ??n v?i Tr??ng M?n Ng?c là danh hi?u n? di?n viên chính xu?t s?c nh?t liên hoan phim kim mã dài loan n?m 1990. Sau nh?ng thành công phim ?i?n ?nh ? H?ng Kông cô còn m?nh d?ng tham gia ?óng phim n??c ngoài và ??t ???c r?t nhi?u thành công. Tên tu?i c?a cô ngày càng n?i ti?ng h?n. N?m 2004, Tr??ng M?n Ng?c và Assayas l?i h?p tác tr? l?i trong b? phim Clean, tác ph?m này giúp Tr??ng M?n Ng?c tr? thành n? di?n viên ng??i Châu Á ??u tiên giành gi?i N? di?n viên xu?t s?c.....
Phim Tr??ng M?n Ng?c


Bạn Đã Xem Chưa ?

Sword Art Online Ii Bd

1004 view

24/24 Tập
Haikyu!! 3rd Season

274 view

10/10 Tập
Kyoukai No Rinne

904 view

25/25 Tập
Relife: Kanketsu-hen

177 view

4/4 Tập
Aho Girl

942 view

12/12 Tập
Fights Break Sphere

147 view

7/?? Tập
Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These – Seiran 3

9 view

Tập 1 VietSub
Fate/stay night Movie: Unlimited Blade Works Movie [BD]

7 view

HD VietSub
Tay Đua Siêu Đẳng Phần 1

10 view

Full 38/38 Tập VietSub
Kore Wa Zombie Desu Ka Ss2

1298 view

10/10 Tập
Dive!!

238 view

05/?? Tập
Jigoku Shoujo: Yoi No Togi

234 view

5/12 Tập