{Tr??ng M?n Ng?c

Tr??ng M?n Ng?c

Tên khai sinh: Tr??ng M?n Ng?c

Tên Khác: Maggie Cheung

Ngày sinh: 20.9.1964

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr??ng M?n Ng?c sinh ngày 20 tháng 6 n?m 1964 t?i H?ng Kông, nh?ng cô sinh s?ng ? anh t? nh?. Cô tr? v? H?ng Kông n?m 1983 và tham gia cu?c thi hoa h?u H?ng Kông dành ???c ngôi Á H?u, sau khi ??t ???c danh hi?u Á H?u cô tham gia vào làng gi?i trí, c?ng t? ?ó con ???ng ho?t ??ng ngh? thu?t c?a cô b?t ??u. Tr??ng M?n Ng?c ký h?p ??ng v?i TVB và tham gia ?óng phim TVB. Tham gia ?óng phim ?i?n ?nh n?m 1984 và có ???c nh?ng vai r?t ?n t??ng. Trong giai ?o?n ??u c?a s? nghi?p ?i?n ?nh, vai di?n c?a Tr??ng trong các b? phim th??ng ch? là các cô gái xinh ??p và không ?òi h?i cao v? k? n?ng di?n xu?t. Tr??ng M?n Ng?c không nh?ng là m?t ng??i có nhan s?c mà còn là m?t di?n viên có kh? n?ng di?n xu?t r?t ??c bi?t v?i nh?ng phim ?n t??ng, m?c dù v?y cô c?ng không tham gai b?t k? cu?c thi tuy?n ch?n vai nào. Cô là m?t di?n viên ??t ???c thành công r?t nhanh ch?ng, do v?y cô m?c ph?i m?t s? sai l?m trong khi di?n xu?t là c? r?p khuôn vai di?n làm cho khán gi? c?m th?y nhàm chán, không ???c s? ?g h? nhi?u l?m. Nh?ng không vì v?y mà cô b? cu?c, cô có g?ng n? l?c khúc ph?c nh??c ?i?m c?a mình và ngày càng thành công ? nh?ng vai di?n sau này h?n. Gi?i th??ng danh giá ??u tiên ??n v?i Tr??ng M?n Ng?c là danh hi?u n? di?n viên chính xu?t s?c nh?t liên hoan phim kim mã dài loan n?m 1990. Sau nh?ng thành công phim ?i?n ?nh ? H?ng Kông cô còn m?nh d?ng tham gia ?óng phim n??c ngoài và ??t ???c r?t nhi?u thành công. Tên tu?i c?a cô ngày càng n?i ti?ng h?n. N?m 2004, Tr??ng M?n Ng?c và Assayas l?i h?p tác tr? l?i trong b? phim Clean, tác ph?m này giúp Tr??ng M?n Ng?c tr? thành n? di?n viên ng??i Châu Á ??u tiên giành gi?i N? di?n viên xu?t s?c.....
Phim Tr??ng M?n Ng?c


Bạn Đã Xem Chưa ?

Naruto Dattebayo

3035 view

220/220 Tập
Hayate No Gotoku Ss4

147 view

12/12 Tập
Búp Bê Ký Ức

135 view

13/13 Tập
One Room 2nd Season

99 view

12/?? Tập
Nyanko Days

156 view

12/12 Tập
Hayate No Gotoku

460 view

52/52 Tập
Gamers!

142 view

2/12 Tập
Fairy Tail Ova 2

191 view

1 Tập
Saiyuuki Reload Blast

233 view

12/12 Tập
Fukumenkei Noise

242 view

12/12 Tập
Non Non Biyori Nonstop

136 view

02/12 Tập
Souryo To Majiwaru Shikiyoku No Yoru Ni [uncen]

568 view

12/12 Tập