{Tr??ng M?n

Tr??ng M?n

Tên khai sinh: Tr??ng M?n

Tên Khác: Sharla Cheung Man

Ngày sinh: 7.2.1976

Nơi sinh: Th??ng H?i

Chiều cao: 1.66m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr??ng M?n sinh ngày 7 tháng 2 n?m 1967 là di?n viên c?a H?ng Kông. Cô ???c bi?t ??n nhi?u nh?t trong nh?ng phim cô ?óng cùng v?i nam di?n viên hài Châu Tinh trì. Tr??ng M?n c?ng tham gia r?t nhi?u b? phim c?a ??o di?n V??ng Tinh. Sau khi tham gia r?t nhi?u phim Tr??ng M?n chuy?n sang làm ??o di?n kinh doanh v? phim ?nh. Nh?ng sau khi tham gia s?n xu?t hai b? phim không thành công vào n?m 1995, Tr??ng M?n ?ã rút kh?i làng ?i?n ?nh ?? t?p trung vào các công vi?c kinh doanh khác. ti?p theo nh?ng n?m sau ?ó Tr??ng M?n ít tham gia ?óng phim. Tr??ng M?n ?ã chính th?c tr? l?i v?i làng gi?i trí n?m 2002. N?m 2003 cô tham gia b? phim truy?n hình B?n trai tôi là ngôi sao do ?ài Loan s?n xu?t. N?m 2004 v?i b? phim Ph?m ph? ??i vi?n và 2005 v?i b? phim Phong mãn l?u. N?m 2008 cô xu?t hi?n trong bu?i h?p báo Tân th?y h? v?i t? cách là nhà s?n xu?t c?a b? phim. Tuy ho?t ??ng di?n xu?t c?a Tr??ng M?n không nhi?u nh? nh?ng di?n viên khác nh?ng tên tu?i c?a cô c?ng ???c r?t nhi?u ng??i bi?t ??n.....
Phim Tr??ng M?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Relife

351 view

13/13 Tập
Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

160 view

26/26 Tập
Jojo No Kimyou Na Bouken: Diamond Wa Kudakenai

127 view

39 Tập Phần 4
Hayate No Gotoku! Ova

23 view

03/03 Tập
Hayate No Gotoku Ss3

44 view

12/12 Tập
Akagami No Shirayukihime

104 view

12/12 Tập
Ranpo Kitan: Game Of Laplace

62 view

11/11 Tập
Naruto Shippuuden

2670 view

500/500 Tập
Attack On Titan - Shingeki No Kyojin Bd

156 view

25/25 Tập
Fairy Tail Ova 2

26 view

1 Tập
Tsugumomo

109 view

12/12 Tập
Bất Lương Nhân Phần 3

61 view

40/40 Tập