{Tr??ng M?n

Tr??ng M?n

Tên khai sinh: Tr??ng M?n

Tên Khác: Sharla Cheung Man

Ngày sinh: 7.2.1976

Nơi sinh: Th??ng H?i

Chiều cao: 1.66m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr??ng M?n sinh ngày 7 tháng 2 n?m 1967 là di?n viên c?a H?ng Kông. Cô ???c bi?t ??n nhi?u nh?t trong nh?ng phim cô ?óng cùng v?i nam di?n viên hài Châu Tinh trì. Tr??ng M?n c?ng tham gia r?t nhi?u b? phim c?a ??o di?n V??ng Tinh. Sau khi tham gia r?t nhi?u phim Tr??ng M?n chuy?n sang làm ??o di?n kinh doanh v? phim ?nh. Nh?ng sau khi tham gia s?n xu?t hai b? phim không thành công vào n?m 1995, Tr??ng M?n ?ã rút kh?i làng ?i?n ?nh ?? t?p trung vào các công vi?c kinh doanh khác. ti?p theo nh?ng n?m sau ?ó Tr??ng M?n ít tham gia ?óng phim. Tr??ng M?n ?ã chính th?c tr? l?i v?i làng gi?i trí n?m 2002. N?m 2003 cô tham gia b? phim truy?n hình B?n trai tôi là ngôi sao do ?ài Loan s?n xu?t. N?m 2004 v?i b? phim Ph?m ph? ??i vi?n và 2005 v?i b? phim Phong mãn l?u. N?m 2008 cô xu?t hi?n trong bu?i h?p báo Tân th?y h? v?i t? cách là nhà s?n xu?t c?a b? phim. Tuy ho?t ??ng di?n xu?t c?a Tr??ng M?n không nhi?u nh? nh?ng di?n viên khác nh?ng tên tu?i c?a cô c?ng ???c r?t nhi?u ng??i bi?t ??n.....
Phim Tr??ng M?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Aho Girl

942 view

12/12 Tập
Ito Junji: Collection

10 view

Full 12/12 Tập VietSub
Shingeki no Kyojin: Lost Girls

12 view

2/3
Đấu Phá Thương Khung Phần 1

8 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru: Washio Sumi No Shou

102 view

3/? Tập
Tay Đua Siêu Đẳng Phần 1

10 view

Full 38/38 Tập VietSub
Thở Giữa Lưng Chừng Núi Phú Sĩ (Phần 2)

6 view

Full 13/13 Tập VietSub
Gintama 2017

536 view

12/12 Tập
Relife: Kanketsu-hen

177 view

4/4 Tập
Thất Hình Đại Tội (Phần 1)

10 view

Full 24/24 Tập VietSub
Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These – Seiran 1

9 view

Full 4/4 Tập VietSub
Haikara-san ga Tooru Movie 2: Hana no Tokyo Dai Roman

21 view

Movie