{Tr??ng M?n

Tr??ng M?n

Tên khai sinh: Tr??ng M?n

Tên Khác: Sharla Cheung Man

Ngày sinh: 7.2.1976

Nơi sinh: Th??ng H?i

Chiều cao: 1.66m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr??ng M?n sinh ngày 7 tháng 2 n?m 1967 là di?n viên c?a H?ng Kông. Cô ???c bi?t ??n nhi?u nh?t trong nh?ng phim cô ?óng cùng v?i nam di?n viên hài Châu Tinh trì. Tr??ng M?n c?ng tham gia r?t nhi?u b? phim c?a ??o di?n V??ng Tinh. Sau khi tham gia r?t nhi?u phim Tr??ng M?n chuy?n sang làm ??o di?n kinh doanh v? phim ?nh. Nh?ng sau khi tham gia s?n xu?t hai b? phim không thành công vào n?m 1995, Tr??ng M?n ?ã rút kh?i làng ?i?n ?nh ?? t?p trung vào các công vi?c kinh doanh khác. ti?p theo nh?ng n?m sau ?ó Tr??ng M?n ít tham gia ?óng phim. Tr??ng M?n ?ã chính th?c tr? l?i v?i làng gi?i trí n?m 2002. N?m 2003 cô tham gia b? phim truy?n hình B?n trai tôi là ngôi sao do ?ài Loan s?n xu?t. N?m 2004 v?i b? phim Ph?m ph? ??i vi?n và 2005 v?i b? phim Phong mãn l?u. N?m 2008 cô xu?t hi?n trong bu?i h?p báo Tân th?y h? v?i t? cách là nhà s?n xu?t c?a b? phim. Tuy ho?t ??ng di?n xu?t c?a Tr??ng M?n không nhi?u nh? nh?ng di?n viên khác nh?ng tên tu?i c?a cô c?ng ???c r?t nhi?u ng??i bi?t ??n.....
Phim Tr??ng M?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Sword Art Online Bd

173 view

25/25 Tập
Piano no Mori (2018)

76 view

12/12 Tập
Fairy Tail

936 view

277/277 Tập
Clockwork Planet

252 view

12/12 Tập
Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho

216 view

12/12 Tập
Bất Lương Nhân Phần 3

187 view

40/40 Tập
One Room 2nd Season

99 view

12/?? Tập
FAIRY TAIL OVA 4

102 view

1 Tập
Monster Strike: An Encore And Continuance – Pandora’s Box

78 view

ONA
Tây Hành Kỷ

341 view

38/38 Tập
Hibike! Euphonium 2 Specials

190 view

4/7 Tập
Boku No Pico Vietsub 18+

982 view

1/3 Tập