{Tr??ng Qu?c Vinh

Tr??ng Qu?c Vinh

Tên khai sinh: Tr??ng Qu?c Vinh

Tên Khác: Tr??ng Qu?c Vinh

Ngày sinh: 12.9.1965

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr??ng Qu?c Vinh sinh ngày 12 tháng 9 n?m 1956, m?t ngày 1 tháng 4 n?m 2003. Ông là m?t di?n viên, ca s?, nh?c s? n?i ti?ng H?ng Kông, ông có m?t s? nghi?p ?i?n ?nh thành công và v?ng ch?c. Ông là ngôi sao ???c yêu thích nh?t Châu Á. Nh?ng vì áp l? ông ?ã tìm cách gi?i thoát b?ng cách t? sát. N?m 1977 Tr??ng Qu?c Vinh tham gia và dành gi?i nhì cu?c thi âm nh?c Châu Á. Ông ?ã ký h?p ??ng v?i hãng ATV và chính th?c b??c vào làng gi? trí. Nh?ng ngày ??u nghi?p di?n c?a ông không thu?n l?i cho l?m, ông t?ng b? ?u?i kh?i sân kh?u, album phát hành thì không ???c công chúng hoan nghênh. T? n?m 1970 tr? ?i ông tham gia ?óng m?t s? phim và nh?ng phim này c?ng giúp ông tr? thành di?n viên quen thu?c t?i ?ông Nam Á. N?m 1982 Tr?n Th?c Phân ng??i qu?n lý và theo chân Tr??ng Qu?c Vinh ??n t?n gi?. ?i?n ?nh ??n v?i ông khá mu?n nh?ng kh? n?ng di?n xu?t c?a ông c?ng nhanh chóng ???c công nh?n v?i gi?i th??ng nam di?n viên xu?t s?c nh?t, nh?ng n?m 80 phim Tr??ng Qu?c Vinh ?óng r?t phù h?p v?i gi?i tr? và ???c r?t nhi?u s? ?ng h?. N?m 1986 tr? ?i c? s? nghi?p âm nh?c và di6e5n ?nh c?a ông ??u phát tri?n thu?n l?i ông tr? thành m?t ngôi sao l?n trong làng gi?i trí H?ng Kông.....
Phim Tr??ng Qu?c Vinh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Date A Live Bd

101 view

12/12 Tập
Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha-bu

28 view

12/12 Tập
The Idolmaster Cinderella Girls Gekijou

16 view

09/?? Tập
Hayate No Gotoku Ss3

16 view

12/12 Tập
Dive!!

75 view

05/?? Tập
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni

67 view

12/12 Tập
Kuusen Madoushi Kouhosei No Kyoukan

83 view

12/12 Tập
Gabriel Dropout

54 view

12/12 Tập +2 OVA
To Love-ru Darkness Bd - Season 3

45 view

12/12 Tập
Chaos Child

43 view

12/12 Tập
Dragon Ball Kai (remake)

267 view

97/97 Tập
One Piece Film: Gold

29 view

Movie