{Tr??ng V? Ki?n

Tr??ng V? Ki?n

Tên khai sinh: Tr??ng V? Ki?n

Tên Khác: Cheung Wai Kin

Ngày sinh: 8.2.1965

Nơi sinh: Th??ng H?i

Chiều cao: 1.72m

Vai diễn đáng chú ý: Vi Ti?u B?o trong Ti?u B?o và Khang Hy, Ph??ng Th? Ng?c trong Thi?u Niên Ph??ng Th? Ng?c

Tr??ng V? Ki?n là m?t di?n viên n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh H?ng Kông v? th? lo?i phim hài h??c. Tr??ng V? Ki?n sinh ngày 8 tháng 2 n?m 1965 t?i thành ph? Th??ng H?i, anh ta t? nh? ?ã tr?i qua m?t tu?i th? không h? êm ??m và h?nh phúc nh? b?o ??a tr? cùng l?a khác, anh sinh ra trong m?t gia ?ình nghèo khó, cha anh sau khi có m?t vài ng??i con v?i m? anh thì b? gia ?ình,b? con cái ?i theo hình bóng c?a m?t ng??i ph? n? khác, vì th? mà Tr??ng V? Ki?n ?ã ph?i t? ki?m s?ng t? khi còn r?t nh?,va anh ta hi?u ra m?t ?i?u là không m?t ai lo cho mình b?ng t? lo l?ng cho b?n thân, anh ph?i ?i làm t? sáng cho t?i g?n khuya m?i v? nhà, anh c? g?ng làm vi?c th?t nhi?u ?? có ti?n trang tr?i cu?c s?ng và nuôi n?ng ng??i m? c?a mình.V? Ki?n tuy nghèo khó nh?ng anh l?i có n?ng khi?u ca hát b?m sinh, ?? v??n lên trong cu?c s?ng anh ?ã làm li?u m?t phen ?? ghi danh vào cu?c thi tìm ki?m ca s? không chuyên tri?n v?ng và anh ?ã xu?t s?c giành gi?i th??ng c?a ch??ng trình.
C?ng t? ?ây,cu?c ??i c?a V? Ki?n ?ã b??c sang m?t trang khác, m?t cu?c s?ng c?a ngh? s?, giã bi?t nh?ng ngày lao ??ng chân tay m?t nh?c. Nh?ng v?n s? kh?i ??u nan, V? Ki?n ?ã có b??c kh?i ??u không m?y hoàn h?o khi trong 6 n?m tr?i s? nghi?p ca hát c?a anh không tiên tri?n là bao, cho t?i m?t ngày anh giã t? quê nhà và sang ?ài Loan t? nh?ng l?i m?i ?óng phim c?a nh?ng ??o di?n ? ?ây, và danh hi?u ngôi sao ?i?n ?nh c?a V? Ki?n ???c kh?i ??u t? vùng ??t x? ?ài này.
V? Ki?n r?t thành công trong ngh? nghi?p nh?ng anh l?n ??n trong tình duyên khi trong quá kh? anh ?ã dang d? cu?c tình v?i hai ng??i ph? n?,có l? vì th?i gian anh dành cho công vi?c là quá nhi?u. Tuy nhiên m?t n?a c?a anh ?ã xu?t hi?n,?ó là Tr??ng Tây m?t n? di?n viên ?i?n ?nh c?ng khá n?i ti?ng.Hai ng??i ?ã t? ch?c ?ám c??i vào n?m 2009.
Phim Tr??ng V? Ki?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Haikyuu!! 2nd Season

173 view

25/25 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo! 2

126 view

10/10 Tập + OVA
Brothers Conflict

164 view

12/12 Tập
Prison School Bd

174 view

12/12 Tập + OVA
Ano Natsu De Matteru

21 view

12/12 Tập + Special
One Punch Man

119 view

12/12 Tập
Shingeki No Bahamut: Genesis

50 view

12/12 Tập
Oushitsu Kyoushi Haine

130 view

12/12 Tập
Naruto Dattebayo

1575 view

220/220 Tập
Relife: Kanketsu-hen

37 view

4/4 Tập
Boruto: Naruto Next Generations

336 view

185/?? Tập
Doukyuusei

64 view

Movie