{Tr??ng V? Ki?n

Tr??ng V? Ki?n

Tên khai sinh: Tr??ng V? Ki?n

Tên Khác: Cheung Wai Kin

Ngày sinh: 8.2.1965

Nơi sinh: Th??ng H?i

Chiều cao: 1.72m

Vai diễn đáng chú ý: Vi Ti?u B?o trong Ti?u B?o và Khang Hy, Ph??ng Th? Ng?c trong Thi?u Niên Ph??ng Th? Ng?c

Tr??ng V? Ki?n là m?t di?n viên n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh H?ng Kông v? th? lo?i phim hài h??c. Tr??ng V? Ki?n sinh ngày 8 tháng 2 n?m 1965 t?i thành ph? Th??ng H?i, anh ta t? nh? ?ã tr?i qua m?t tu?i th? không h? êm ??m và h?nh phúc nh? b?o ??a tr? cùng l?a khác, anh sinh ra trong m?t gia ?ình nghèo khó, cha anh sau khi có m?t vài ng??i con v?i m? anh thì b? gia ?ình,b? con cái ?i theo hình bóng c?a m?t ng??i ph? n? khác, vì th? mà Tr??ng V? Ki?n ?ã ph?i t? ki?m s?ng t? khi còn r?t nh?,va anh ta hi?u ra m?t ?i?u là không m?t ai lo cho mình b?ng t? lo l?ng cho b?n thân, anh ph?i ?i làm t? sáng cho t?i g?n khuya m?i v? nhà, anh c? g?ng làm vi?c th?t nhi?u ?? có ti?n trang tr?i cu?c s?ng và nuôi n?ng ng??i m? c?a mình.V? Ki?n tuy nghèo khó nh?ng anh l?i có n?ng khi?u ca hát b?m sinh, ?? v??n lên trong cu?c s?ng anh ?ã làm li?u m?t phen ?? ghi danh vào cu?c thi tìm ki?m ca s? không chuyên tri?n v?ng và anh ?ã xu?t s?c giành gi?i th??ng c?a ch??ng trình.
C?ng t? ?ây,cu?c ??i c?a V? Ki?n ?ã b??c sang m?t trang khác, m?t cu?c s?ng c?a ngh? s?, giã bi?t nh?ng ngày lao ??ng chân tay m?t nh?c. Nh?ng v?n s? kh?i ??u nan, V? Ki?n ?ã có b??c kh?i ??u không m?y hoàn h?o khi trong 6 n?m tr?i s? nghi?p ca hát c?a anh không tiên tri?n là bao, cho t?i m?t ngày anh giã t? quê nhà và sang ?ài Loan t? nh?ng l?i m?i ?óng phim c?a nh?ng ??o di?n ? ?ây, và danh hi?u ngôi sao ?i?n ?nh c?a V? Ki?n ???c kh?i ??u t? vùng ??t x? ?ài này.
V? Ki?n r?t thành công trong ngh? nghi?p nh?ng anh l?n ??n trong tình duyên khi trong quá kh? anh ?ã dang d? cu?c tình v?i hai ng??i ph? n?,có l? vì th?i gian anh dành cho công vi?c là quá nhi?u. Tuy nhiên m?t n?a c?a anh ?ã xu?t hi?n,?ó là Tr??ng Tây m?t n? di?n viên ?i?n ?nh c?ng khá n?i ti?ng.Hai ng??i ?ã t? ch?c ?ám c??i vào n?m 2009.
Phim Tr??ng V? Ki?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Trò Đùa Đáng Yêu (Phần 1)

13 view

Full 12/12 Tập VietSub
Isshuukan Friends

362 view

12/12 Tập
Schoolgirl Strikers: Animation Channel

206 view

4/13 Tập
Butlers: Chitose Momotose Monogatari

9 view

Full 12/12 Tập VietSub
18if

319 view

13/13 Tập
Toaru Majutsu no Index III

235 view

26/26 Tập
Donten ni Warau

20 view

12/12 Tập
Haikyuu!!

1241 view

25/25 Tập
Isshuukan Friends Specials

236 view

05/12 Tập
Little Witch Academia 2017

474 view

25/25 Tập
Sword Art Online: Extra Edition

158 view

Movie
Akagami No Shirayuki-hime Ss2

453 view

12/12 Tập