{T? T? San

T? T? San

Tên khai sinh: T? T? San

Tên Khác: Kate Tsui

Ngày sinh: 19.6.1979

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

T? T? San sinh ngày 19 tháng 6 n?m 1979 là di?n vi6n n? c?a H?ng Kông. T? T? San là m?t hoa h?u H?ng Kông và nhi?u gi?i ph? khác, cô ch?a qua b?t k? l?p di?n xu?t nào tr??c khi nào ngh?. Nh? v?y cô ???c TVB m?i v? giao cho nhi?u vai di?n, nh?ng v?n ch?a qua l?p ?ào t?o nên T? T? San không có chút kinh nghi?p di?n nào và th??ng hay b? khán gi? t?y chay. Sau r?t nhi?u vai di?n nh?ng tên tu?i c?a T? T? San v?n m? nh?t không ???c khán gi? chú ý ??n. C6 có ý chí kiên c??ng nên cô không g?t ngã quy?t tâm theo ngh?. N?m 2006 cô tham gia trong phim ?áng M?t N? Nhi m?i ?? l?i chút ?n t??ng v?i khán gi?. N?m 2007 cô nh?n ???c gi?i th??ng di?n viên ti?n b? nh?t c?a TVB và gi?i di?n viên ?n t??ng. N?m 2008 cô có b??c ??t phá ngo?n m?c cô nh?n r?t nhi?u l?i m?i ?óng phim t? nh?ng hãng phim l?n. N?m 2009 cô gác l?i s? nghi?p ?i?n ?nh cô chuy?n sang l?nh v?c âm nh?c. Chính nh? nh?ng b??c nh?y ?iêu luy?n khi ph? h?a thêm cho các bài hát thu?c th? lo?i dance mà mình ?ã ch?n nên T? T? San ?ã có thêm l?i th? khi ???c các fans ?? c? vào vai n? sát th? máu l?nh quy?n r? ch?t ng??i Thoát Thoát trong C?m Y V? c?a ??o di?n Lý Nhân C?ng. Tuy là m?t vai di?n nh? nh?ng cô ???c ?ánh giá là di?n r?t ??t và gây ?n t??ng v?i nhi?u khán g?a. T? T? San không nh?ng là m?t ng??i xinh ??p, h?c v?n cao, và hi?n t?i cô c?ng là m?t trong nh?ng di?n viên có s? nghi?p ?i lên v??t b?t, cô còn là m?t ngôi sao trong làng khiêu v?, là ??ch th? ?áng g?m c?a môn tr??t b?ng ngh? thu?t và t?ng ?o?t nhi?u gi?i th??ng âm nh?c.

Phim T? T? San


Bạn Đã Xem Chưa ?

Wonder Egg Priority

146 view

02/?? Tập
Sakamoto Desu Ga?

299 view

12/12 Tập
Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki

227 view

12/12 Tập
Attack On Titan - Shingeki No Kyojin Bd

796 view

25/25 Tập
Tây Hành Kỷ

608 view

38/38 Tập
Made In Abyss

272 view

13/13 Tập
Chuunibyou Demo Koi Ga Shitai! Ss1

522 view

12/12 Tập
Spiritpact

656 view

22/?? Tập
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan

210 view

13/13 Tập
Reikenzan: Hoshikuzu-tachi No Utage

388 view

12/12 Tập
Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha-bu

267 view

12/12 Tập
Nyanko Days

352 view

12/12 Tập