{T? T? San

T? T? San

Tên khai sinh: T? T? San

Tên Khác: Kate Tsui

Ngày sinh: 19.6.1979

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

T? T? San sinh ngày 19 tháng 6 n?m 1979 là di?n vi6n n? c?a H?ng Kông. T? T? San là m?t hoa h?u H?ng Kông và nhi?u gi?i ph? khác, cô ch?a qua b?t k? l?p di?n xu?t nào tr??c khi nào ngh?. Nh? v?y cô ???c TVB m?i v? giao cho nhi?u vai di?n, nh?ng v?n ch?a qua l?p ?ào t?o nên T? T? San không có chút kinh nghi?p di?n nào và th??ng hay b? khán gi? t?y chay. Sau r?t nhi?u vai di?n nh?ng tên tu?i c?a T? T? San v?n m? nh?t không ???c khán gi? chú ý ??n. C6 có ý chí kiên c??ng nên cô không g?t ngã quy?t tâm theo ngh?. N?m 2006 cô tham gia trong phim ?áng M?t N? Nhi m?i ?? l?i chút ?n t??ng v?i khán gi?. N?m 2007 cô nh?n ???c gi?i th??ng di?n viên ti?n b? nh?t c?a TVB và gi?i di?n viên ?n t??ng. N?m 2008 cô có b??c ??t phá ngo?n m?c cô nh?n r?t nhi?u l?i m?i ?óng phim t? nh?ng hãng phim l?n. N?m 2009 cô gác l?i s? nghi?p ?i?n ?nh cô chuy?n sang l?nh v?c âm nh?c. Chính nh? nh?ng b??c nh?y ?iêu luy?n khi ph? h?a thêm cho các bài hát thu?c th? lo?i dance mà mình ?ã ch?n nên T? T? San ?ã có thêm l?i th? khi ???c các fans ?? c? vào vai n? sát th? máu l?nh quy?n r? ch?t ng??i Thoát Thoát trong C?m Y V? c?a ??o di?n Lý Nhân C?ng. Tuy là m?t vai di?n nh? nh?ng cô ???c ?ánh giá là di?n r?t ??t và gây ?n t??ng v?i nhi?u khán g?a. T? T? San không nh?ng là m?t ng??i xinh ??p, h?c v?n cao, và hi?n t?i cô c?ng là m?t trong nh?ng di?n viên có s? nghi?p ?i lên v??t b?t, cô còn là m?t ngôi sao trong làng khiêu v?, là ??ch th? ?áng g?m c?a môn tr??t b?ng ngh? thu?t và t?ng ?o?t nhi?u gi?i th??ng âm nh?c.

Phim T? T? San


Bạn Đã Xem Chưa ?

Pandora Hearts

825 view

25/25 Tập
Thám tử Conan Movie 22: Kẻ Hành Pháp Zero

39 view

HD VietSub + Thuyết Minh
Dragon Ball Kai (remake)

2810 view

97/97 Tập
Saiki Kusuo no Ψ Nan 2

30 view

Full 24/24 Tập VietSub
Tây Hành Kỷ

1378 view

38/38 Tập
Date A Live: Encore Ova

237 view

01/01 Tập
Gabriel Dropout

716 view

12/12 Tập +2 OVA
Bungou Stray Dogs Ss2

1660 view

12/12 Tập
18if

475 view

13/13 Tập
Berserk 2016

514 view

12/12 Tập
Butlers: Chitose Momotose Monogatari

34 view

Full 12/12 Tập VietSub
Yami Shibai

33 view

Full 13/13 Tập VietSub