{T? T? San

T? T? San

Tên khai sinh: T? T? San

Tên Khác: Kate Tsui

Ngày sinh: 19.6.1979

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

T? T? San sinh ngày 19 tháng 6 n?m 1979 là di?n vi6n n? c?a H?ng Kông. T? T? San là m?t hoa h?u H?ng Kông và nhi?u gi?i ph? khác, cô ch?a qua b?t k? l?p di?n xu?t nào tr??c khi nào ngh?. Nh? v?y cô ???c TVB m?i v? giao cho nhi?u vai di?n, nh?ng v?n ch?a qua l?p ?ào t?o nên T? T? San không có chút kinh nghi?p di?n nào và th??ng hay b? khán gi? t?y chay. Sau r?t nhi?u vai di?n nh?ng tên tu?i c?a T? T? San v?n m? nh?t không ???c khán gi? chú ý ??n. C6 có ý chí kiên c??ng nên cô không g?t ngã quy?t tâm theo ngh?. N?m 2006 cô tham gia trong phim ?áng M?t N? Nhi m?i ?? l?i chút ?n t??ng v?i khán gi?. N?m 2007 cô nh?n ???c gi?i th??ng di?n viên ti?n b? nh?t c?a TVB và gi?i di?n viên ?n t??ng. N?m 2008 cô có b??c ??t phá ngo?n m?c cô nh?n r?t nhi?u l?i m?i ?óng phim t? nh?ng hãng phim l?n. N?m 2009 cô gác l?i s? nghi?p ?i?n ?nh cô chuy?n sang l?nh v?c âm nh?c. Chính nh? nh?ng b??c nh?y ?iêu luy?n khi ph? h?a thêm cho các bài hát thu?c th? lo?i dance mà mình ?ã ch?n nên T? T? San ?ã có thêm l?i th? khi ???c các fans ?? c? vào vai n? sát th? máu l?nh quy?n r? ch?t ng??i Thoát Thoát trong C?m Y V? c?a ??o di?n Lý Nhân C?ng. Tuy là m?t vai di?n nh? nh?ng cô ???c ?ánh giá là di?n r?t ??t và gây ?n t??ng v?i nhi?u khán g?a. T? T? San không nh?ng là m?t ng??i xinh ??p, h?c v?n cao, và hi?n t?i cô c?ng là m?t trong nh?ng di?n viên có s? nghi?p ?i lên v??t b?t, cô còn là m?t ngôi sao trong làng khiêu v?, là ??ch th? ?áng g?m c?a môn tr??t b?ng ngh? thu?t và t?ng ?o?t nhi?u gi?i th??ng âm nh?c.

Phim T? T? San


Bạn Đã Xem Chưa ?

Nobunaga No Shinobi

54 view

26/26 Tập
Kenka Banchou Otome: Girl Beats Boys

38 view

12/12 Tập
Date A Live: Encore Ova

27 view

01/01 Tập
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi No Kyoushitsu E

232 view

12/12 Tập
Deadman Wonderland

54 view

12/12 Tập + OVA
Omoide No Marnie

34 view

Movie
Quan Zhi Gao Shou

49 view

12/12 Tập
Haiyore! Nyaruko-san Bd

125 view

12/12 Tập + OVA
One Piece Film: Gold

33 view

Movie
Sekai No Yami Zukan

31 view

13/13 Tập
Boku No Hero Academia Ss2

70 view

25/25 Tập
Eromanga-sensei

90 view

12/12 Tập + OVA