{Tuyên Huyên

Tuyên Huyên

Tên khai sinh: Tuyên Huyên

Tên Khác: Jessica Hester Hsuan

Ngày sinh: 18.8.1970

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.65m

Vai diễn đáng chú ý:

Tuyên Huyên sinh ngày 18 tháng 8 n?m 1970 là n? di?n viên n?i ti?ng H?ng Kông. Sau khi t?t nghi?p ngành hóa h?c cô m?i c?m th?y mình không thích h?p v?i ngành và cô b?t ??u chuy?n sang làm ngh? thu?t. Kh?i ??u s? nghi?p là nh?ng vai r?t nh? và sau ?ó tham gia ?óng nh?ng vai l?n và ký h?p ??ng v?i TVB. Khi cô tham gia TVB b? phim ??u tiên cô ?óng là Truy Nh?t Hào hùng. N?m 1997 cô tr? thành n? di?n viên ???c yêu thích nh?t H?ng Kông Tên tu?i Tuyên Huyên ngày càng tr? nên n?i ti?ng và nhanh chóng tr? thành di?n viên hàng ??u TVB . Tuyên Huyên ???c ?ánh giá là m?t di?n viên tài n?ng nh?t c?a TVB. Tuyên Huyên có kh? n?ng di?n xu?t khá t?t, t? nh?ng vai hài h??c ??n tâm lý tình c?m, v?i vi?c th? hi?n thành công hàng tr?m vai di?n l?n nh?, Tuyên Huyên luôn gi? v?ng danh hi?u "N? di?n viên ???c yêu thích nh?t H?ng Kông" trong nhi?u n?m li?n và ???c gi?i truy?n thông n??c này m?nh danh là "Ch? c?" c?a TVB. Con ???ng s? nghi?p c?a cô phát tri?n r?t m? mãn th? nh?ng chuy?n tình c?m thì không suông s? và may m?n cho l?m nh?ng cô c?ng r?t hài lòng v?i cu?c s?ng hi?n t?i vì có r?t nhi?u khán thính gi? yêu thích cô...
Phim Tuyên Huyên


Bạn Đã Xem Chưa ?

Clannad After Story

1396 view

25/25 Tập
FAIRY TAIL MOVIE 2: DRAGON CRY

107 view

Full Movie 2
Shingeki No Bahamut: Virgin Soul

232 view

24/24 Tập
Gintama 2017

422 view

12/12 Tập
Chaos Child

226 view

12/12 Tập
One Room

316 view

12/12 Tập
Kore Wa Zombie Desu Ka Ss2

870 view

10/10 Tập
Little Witch Academia 2017

280 view

25/25 Tập
Koe No Katachi

465 view

Movie
Fate/apocrypha

506 view

25/25 Tập
Gotoubun No Hanayome

115 view

12/12 Tập
OVERLORD SPECIALS

235 view

09/?? Tập