{Viên V?nh Nghi

Viên V?nh Nghi

Tên khai sinh: Viên V?nh Nghi

Tên Khác: Anita Yuen Wing-Yi

Ngày sinh: 4.9.1971

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vai diễn đáng chú ý:

Viên V?nh Nghi sinh ngày 4 tháng 9 n?m 1971, là m?t n? di?n viên n?i ti?ng c?a H?ng Kông. Viên V?nh Nghi là hoa h?u H?ng Kông n?m 1990 và c?ng t? ?ó cô b?t ??u n?i ti?ng trong nh?ng b? phim truy?n hình c?a TVB. Viên V?nh Nghi không nh?ng là m?t di?n viên ??p mà còn là m?t di?n viên có kh? n?ng di?n xu?t t?t cô n?i danh trong làng ?i?n ?nh H?ng Kông là nh? vào tài n?ng c?a mình. T? 1990 ??n 1995 cô nh?n ???c r?t nhi?u gi?i th??ng trong ?i?n ?nh. Tuy thành công nh?ng con ???ng s? nghi?p c?a Viên V?nh Nghi c?ng không ???c b?ng ph?ng nhu nh?ng di?n viên khác. Có th? nói cô ???c bi?t ??n nh? m?t di?n viên l?m chiêu nhi?u t?t, là m?t s? t? hà ?ông trong làng ?i?n ?nh. Ph?i nói trong m?t th?i gian ng?n ng?i mà tên tu?i c?a Viên V?nh Nghi n?i ti?ng m?t cách v??t b?t ???c nhi?u khán gi? yêu thích nh?ng c?ng chính vì n?i ti?ng quá nhanh mà b?nh ngôi sao c?a cô ?y c?ng xu?t hi?n. Cô ??t k? lu?t thêm gia 13 phim nh?a trong n?m nh?ng ch?t l??ng không ???c t?t cho l?m ?? kh?c ph?c nh?ng sai l?m cô ?ã nhanh ch?ng ch?n ch?nh l?i b?ng cách ch?n l?c k?ch b?n r?t k? l??ng th?m chí c? k? thu?t di?n xu?t. Th?i gian sau này Viên v?nh Nghi tham gia ?óng phim ít l?i nh?ng ch?t l??ng thì ??t r?t t?t...
Phim Viên V?nh Nghi


Bạn Đã Xem Chưa ?

Isekai Shokudou

151 view

12/12 Tập
Idolish7 Vibrato

32 view

8/8 Tập
Sword Art Online Bd

111 view

25/25 Tập
Yuru Yuri Nachuyachumi!

20 view

Full
OVERLORD: PLE PLE PLEIADES (OVA)

29 view

04/?? Tập
Dance With Devils

120 view

12/12 Tập
Rewrite

130 view

13/13 Tập
Haikyuu!!

190 view

25/25 Tập
Mecha-ude

20 view

Full
Fairy Tail Movie Houou No Miko

25 view

Full Movie 1
Sora No Method: Mou Hitotsu No Negai

26 view

1 Tập
Hibike! Euphonium: Suisougaku-bu No Nichijou

104 view

7/7 Tập