{Xa Thi M?n

Xa Thi M?n

Tên khai sinh: Xa Thi M?n

Tên Khác: Charmaine Sheh See Man

Ngày sinh: 25.5.1975

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vai diễn đáng chú ý:

Xa Thi M?n là n? di?n viên ?i?n ?nh c?a H?ng Kông cô sinh ngày 25 tháng n?m n?m 1975. Cô là n? di?n viên r?t có tài di?n xu?t ? m?i th? lo?i t? c? trang, võ thu?t ki?m hi?p ??n phim ki?m hi?p tình c?m tâm lý xã h?i. ??n nay, m?c dù ? ?? tu?i 35 nh?ng Xa Thi M?n v?n ?ang còn ph?n ??u cho s? nghi?p di?n xu?t và luôn gây s? cu?n hút v?i khán gi? b?ng v? ??p m?n mà và l?i di?n xu?t tinh tê, thông minh và sáng t?o qua t?ng vai di?n. Xa Thi M?n là di?n viên không qua l?p ?ào t?o, không h?c l?p hu?n luy?n di?n xu?t nh?ng k? n?ng di?n xu?t c?a Xa Thi M?n r?t t?t. Lúc m?i vào ngh? k? thu?t còn non n?t hay b? phê bình nh?ng cô kh?c ph?c r?t nhanh. Cô t?ng b??c t?ng b??c n?m v?ng k? thu?t di?n xu?t, cô tham gia r?t nhi?u vai di?n, nh? s? c? g?ng h?c h?i c?a cô thành ?ng c? viên sáng giá trong TVb và ngành ?i?n ?nh, cô ?ã t?ng ?óng chung v?i r?t nhi?u di?n viên ?i?n ?nh n?i ti?ng khác dù là các b?c ti?n b?i nh? La Gia L??ng, Âu D??ng Ch?n Hoa, Quách T?n An, Lâm B?o Di, Tr?n C?m H?ng, Lâm Gia ??ng, Ngô Kh?i Hoa, hay là nh?ng di?n viên hi?m khi ?óng phim cho TVB nh? Tr??ng Trí Lâm, Ph??ng Trung Tín, Tr?n Ti?u Xuân, Hu?nh T? Hoa, Tr?nh Y Ki?n, ?àm Di?u V?n...S? nghi?p c?a Xa Thi M?n hi?n nay r?t thu?n bu?m xuôi gió càng ngày càng ?i lên phát tri?n tinh th?n không bao gi? ch?u khu?t ph?c m?i khó kh?n và thái luôn tôn tr?ng công vi?c ??i m?i vai di?n và thách th?c m?i là m?t nhân t? quan tr?ng t?o nên s? thành công c?a Xa Thi M?n ngày hôm nay. N? di?n viên xinh ??p ???c phong là n? hoàng tán t?nh và h?u h?t tài t? c?a ?ài TVB ??u r?i vào l??i tình c?a cô. Cô c?ng ???c m?nh danh là cô gái ngoan hi?n c?a TVB, thu nh?p c?a Xa Thi M?n ngày nay cao ng?t ng??ng nh?ng không vì th? mà cô ? l?i ?ó là x?ng ?áng v?i công s?c mình b? ra.....
Phim Xa Thi M?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 1 + 2

120 view

94/94 Tập
Granblue Fantasy The Animation

115 view

13/13 Tập
Centaur No Nayami

101 view

12/12 Tập
Senki Zesshou Symphogear Axz

57 view

13/13 Tập
Hitorijime My Hero

117 view

12/12 Tập
Karakuri Circus

117 view

36/36 Tập
School Rumble Ss2

189 view

26/26 Tập + OVA
Another

222 view

13/13 Tập
Knight's & Magic

136 view

13/13 Tập
Ao No Exorcist: Kyoto Fujouou-hen

34 view

12/12 Tập
Gabriel Dropout

100 view

12/12 Tập +2 OVA
Urara Meirochou

103 view

12/12 Tập