{Xa Thi M?n

Xa Thi M?n

Tên khai sinh: Xa Thi M?n

Tên Khác: Charmaine Sheh See Man

Ngày sinh: 25.5.1975

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vai diễn đáng chú ý:

Xa Thi M?n là n? di?n viên ?i?n ?nh c?a H?ng Kông cô sinh ngày 25 tháng n?m n?m 1975. Cô là n? di?n viên r?t có tài di?n xu?t ? m?i th? lo?i t? c? trang, võ thu?t ki?m hi?p ??n phim ki?m hi?p tình c?m tâm lý xã h?i. ??n nay, m?c dù ? ?? tu?i 35 nh?ng Xa Thi M?n v?n ?ang còn ph?n ??u cho s? nghi?p di?n xu?t và luôn gây s? cu?n hút v?i khán gi? b?ng v? ??p m?n mà và l?i di?n xu?t tinh tê, thông minh và sáng t?o qua t?ng vai di?n. Xa Thi M?n là di?n viên không qua l?p ?ào t?o, không h?c l?p hu?n luy?n di?n xu?t nh?ng k? n?ng di?n xu?t c?a Xa Thi M?n r?t t?t. Lúc m?i vào ngh? k? thu?t còn non n?t hay b? phê bình nh?ng cô kh?c ph?c r?t nhanh. Cô t?ng b??c t?ng b??c n?m v?ng k? thu?t di?n xu?t, cô tham gia r?t nhi?u vai di?n, nh? s? c? g?ng h?c h?i c?a cô thành ?ng c? viên sáng giá trong TVb và ngành ?i?n ?nh, cô ?ã t?ng ?óng chung v?i r?t nhi?u di?n viên ?i?n ?nh n?i ti?ng khác dù là các b?c ti?n b?i nh? La Gia L??ng, Âu D??ng Ch?n Hoa, Quách T?n An, Lâm B?o Di, Tr?n C?m H?ng, Lâm Gia ??ng, Ngô Kh?i Hoa, hay là nh?ng di?n viên hi?m khi ?óng phim cho TVB nh? Tr??ng Trí Lâm, Ph??ng Trung Tín, Tr?n Ti?u Xuân, Hu?nh T? Hoa, Tr?nh Y Ki?n, ?àm Di?u V?n...S? nghi?p c?a Xa Thi M?n hi?n nay r?t thu?n bu?m xuôi gió càng ngày càng ?i lên phát tri?n tinh th?n không bao gi? ch?u khu?t ph?c m?i khó kh?n và thái luôn tôn tr?ng công vi?c ??i m?i vai di?n và thách th?c m?i là m?t nhân t? quan tr?ng t?o nên s? thành công c?a Xa Thi M?n ngày hôm nay. N? di?n viên xinh ??p ???c phong là n? hoàng tán t?nh và h?u h?t tài t? c?a ?ài TVB ??u r?i vào l??i tình c?a cô. Cô c?ng ???c m?nh danh là cô gái ngoan hi?n c?a TVB, thu nh?p c?a Xa Thi M?n ngày nay cao ng?t ng??ng nh?ng không vì th? mà cô ? l?i ?ó là x?ng ?áng v?i công s?c mình b? ra.....
Phim Xa Thi M?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ikemen Sengoku: Toki Wo Kakeru Ga Koi Wa Hajimaranai

271 view

12/12 Tập
Date A Live Ii Bd

253 view

10/10 Tập
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni

285 view

12/12 Tập
School Rumble Ss2

602 view

26/26 Tập + OVA
Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka

299 view

13/13 Tập
Koe No Katachi

465 view

Movie
Demi-chan Wa Kataritai

265 view

12/12 Tập + Ova
Kaitou Tenshi Twin Angel

196 view

12/12 Tập
Battle Girl Project

163 view

8/?? Tập
OVERLORD II

237 view

13/13 Tập
Youjo Senki

241 view

12/12 Tập
Tales Of Zestiria The X

400 view

12/12 Tập