{Xa Thi M?n

Xa Thi M?n

Tên khai sinh: Xa Thi M?n

Tên Khác: Charmaine Sheh See Man

Ngày sinh: 25.5.1975

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vai diễn đáng chú ý:

Xa Thi M?n là n? di?n viên ?i?n ?nh c?a H?ng Kông cô sinh ngày 25 tháng n?m n?m 1975. Cô là n? di?n viên r?t có tài di?n xu?t ? m?i th? lo?i t? c? trang, võ thu?t ki?m hi?p ??n phim ki?m hi?p tình c?m tâm lý xã h?i. ??n nay, m?c dù ? ?? tu?i 35 nh?ng Xa Thi M?n v?n ?ang còn ph?n ??u cho s? nghi?p di?n xu?t và luôn gây s? cu?n hút v?i khán gi? b?ng v? ??p m?n mà và l?i di?n xu?t tinh tê, thông minh và sáng t?o qua t?ng vai di?n. Xa Thi M?n là di?n viên không qua l?p ?ào t?o, không h?c l?p hu?n luy?n di?n xu?t nh?ng k? n?ng di?n xu?t c?a Xa Thi M?n r?t t?t. Lúc m?i vào ngh? k? thu?t còn non n?t hay b? phê bình nh?ng cô kh?c ph?c r?t nhanh. Cô t?ng b??c t?ng b??c n?m v?ng k? thu?t di?n xu?t, cô tham gia r?t nhi?u vai di?n, nh? s? c? g?ng h?c h?i c?a cô thành ?ng c? viên sáng giá trong TVb và ngành ?i?n ?nh, cô ?ã t?ng ?óng chung v?i r?t nhi?u di?n viên ?i?n ?nh n?i ti?ng khác dù là các b?c ti?n b?i nh? La Gia L??ng, Âu D??ng Ch?n Hoa, Quách T?n An, Lâm B?o Di, Tr?n C?m H?ng, Lâm Gia ??ng, Ngô Kh?i Hoa, hay là nh?ng di?n viên hi?m khi ?óng phim cho TVB nh? Tr??ng Trí Lâm, Ph??ng Trung Tín, Tr?n Ti?u Xuân, Hu?nh T? Hoa, Tr?nh Y Ki?n, ?àm Di?u V?n...S? nghi?p c?a Xa Thi M?n hi?n nay r?t thu?n bu?m xuôi gió càng ngày càng ?i lên phát tri?n tinh th?n không bao gi? ch?u khu?t ph?c m?i khó kh?n và thái luôn tôn tr?ng công vi?c ??i m?i vai di?n và thách th?c m?i là m?t nhân t? quan tr?ng t?o nên s? thành công c?a Xa Thi M?n ngày hôm nay. N? di?n viên xinh ??p ???c phong là n? hoàng tán t?nh và h?u h?t tài t? c?a ?ài TVB ??u r?i vào l??i tình c?a cô. Cô c?ng ???c m?nh danh là cô gái ngoan hi?n c?a TVB, thu nh?p c?a Xa Thi M?n ngày nay cao ng?t ng??ng nh?ng không vì th? mà cô ? l?i ?ó là x?ng ?áng v?i công s?c mình b? ra.....
Phim Xa Thi M?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi

32 view

Full 16/16 Tập VietSub
Nobunaga No Shinobi

2391 view

26/26 Tập
Sword Art Online: Extra Edition

215 view

Movie
Donten Ni Warau Gaiden 2: Shukumei, Soutou No Fuuma

45 view

Movie
Yuru Yuri

671 view

12/12 Tập
Takunomi.

39 view

Full 12/12 Tập VietSub
Haiyore! Nyaruko-san Ss2

618 view

12/12 Tập + OVA
Jojos Bizarre Adventure: Stardust Crusaders

1874 view

48 Tập SS3
Deadman Wonderland

536 view

12/12 Tập + OVA
Uta No Prince Sama Ss1

808 view

13/13 Tập
Koi wa Ameagari no You ni

31 view

Full 12/12 Tập VietSub
Cuộc Chiến Chén Thánh (Phần 3)

38 view

Full 10/10 Tập VietSub