{Xa Thi M?n

Xa Thi M?n

Tên khai sinh: Xa Thi M?n

Tên Khác: Charmaine Sheh See Man

Ngày sinh: 25.5.1975

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vai diễn đáng chú ý:

Xa Thi M?n là n? di?n viên ?i?n ?nh c?a H?ng Kông cô sinh ngày 25 tháng n?m n?m 1975. Cô là n? di?n viên r?t có tài di?n xu?t ? m?i th? lo?i t? c? trang, võ thu?t ki?m hi?p ??n phim ki?m hi?p tình c?m tâm lý xã h?i. ??n nay, m?c dù ? ?? tu?i 35 nh?ng Xa Thi M?n v?n ?ang còn ph?n ??u cho s? nghi?p di?n xu?t và luôn gây s? cu?n hút v?i khán gi? b?ng v? ??p m?n mà và l?i di?n xu?t tinh tê, thông minh và sáng t?o qua t?ng vai di?n. Xa Thi M?n là di?n viên không qua l?p ?ào t?o, không h?c l?p hu?n luy?n di?n xu?t nh?ng k? n?ng di?n xu?t c?a Xa Thi M?n r?t t?t. Lúc m?i vào ngh? k? thu?t còn non n?t hay b? phê bình nh?ng cô kh?c ph?c r?t nhanh. Cô t?ng b??c t?ng b??c n?m v?ng k? thu?t di?n xu?t, cô tham gia r?t nhi?u vai di?n, nh? s? c? g?ng h?c h?i c?a cô thành ?ng c? viên sáng giá trong TVb và ngành ?i?n ?nh, cô ?ã t?ng ?óng chung v?i r?t nhi?u di?n viên ?i?n ?nh n?i ti?ng khác dù là các b?c ti?n b?i nh? La Gia L??ng, Âu D??ng Ch?n Hoa, Quách T?n An, Lâm B?o Di, Tr?n C?m H?ng, Lâm Gia ??ng, Ngô Kh?i Hoa, hay là nh?ng di?n viên hi?m khi ?óng phim cho TVB nh? Tr??ng Trí Lâm, Ph??ng Trung Tín, Tr?n Ti?u Xuân, Hu?nh T? Hoa, Tr?nh Y Ki?n, ?àm Di?u V?n...S? nghi?p c?a Xa Thi M?n hi?n nay r?t thu?n bu?m xuôi gió càng ngày càng ?i lên phát tri?n tinh th?n không bao gi? ch?u khu?t ph?c m?i khó kh?n và thái luôn tôn tr?ng công vi?c ??i m?i vai di?n và thách th?c m?i là m?t nhân t? quan tr?ng t?o nên s? thành công c?a Xa Thi M?n ngày hôm nay. N? di?n viên xinh ??p ???c phong là n? hoàng tán t?nh và h?u h?t tài t? c?a ?ài TVB ??u r?i vào l??i tình c?a cô. Cô c?ng ???c m?nh danh là cô gái ngoan hi?n c?a TVB, thu nh?p c?a Xa Thi M?n ngày nay cao ng?t ng??ng nh?ng không vì th? mà cô ? l?i ?ó là x?ng ?áng v?i công s?c mình b? ra.....
Phim Xa Thi M?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Kuusen Madoushi Kouhosei No Kyoukan

84 view

12/12 Tập
Souryo To Majiwaru Shikiyoku No Yoru Ni [uncen]

164 view

12/12 Tập
Berserk 2016

5 view

12/12 Tập
Alice To Zouroku

11 view

12/12 Tập
Kimi No Na Wa

42 view

Movie
Aikatsu Stars! Movie

31 view

Movie
Danshi Koukousei No Nichijou

60 view

12/12 Tập
Papa no Iukoto wo Kikinasai!

82 view

12/12 Tập + OVA
Atom: The Beginning

38 view

12/12 Tập
Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

81 view

26/26 Tập
Kore Wa Zombie Desu Ka Ss2

138 view

10/10 Tập
Hayate No Gotoku 2nd Season Ova [bd]

14 view

03/03 Tập