{Âu D??ng Ch?n Hoa

Âu D??ng Ch?n Hoa

Tên khai sinh: Âu D??ng Ch?n Hoa

Tên Khác: Bobby Au-yeung Tsan-wah

Ngày sinh: 28.7.1960

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.80m

Vai diễn đáng chú ý: T?ng T? trong B?c màn bí m?t

Âu D??ng Ch?n Hoa sinh ngày 28 tháng 7 n?m 1960 là di?n viên ?i?n ?nh c?a H?ng Kông. Tr??c khi tr? thành di?n viên anh là m?t ng??i có công vi?c ?n ??nh thu nh?p c?a anh hàng tháng 7 ??n 8 ngàn USD H?ng Kông. Nh?ng vì quá si mê Châu Nhu?t Phát nên anh ?ã b? vi?c theo h?c l?p ?ào t?o di?n xu?t vào kho?ng n?m 80. Lúc vào h?c anh b? chê r?t th?m t? b?i b?n thân anh là m?t ng??i không ??p trai, l?i không có kh? n?ng và n?ng khi?u di?n xu?t nh? nh?ng di?n viên khác. Âu D??ng Ch?n Hoa ti?p t?c rèn luy?n và c? g?ng h?c t?p theo Châu Nhu?t Phát, Tuy Âu D??ng Ch?n Hoa ch? ?óng nh?ng vai nh? nh?t không có gì ?áng k? nh?ng qua nh?ng vai nh? anh h?c h?i ???c r?t nhi?u kinh nghi?m và k? thu?t di?n xu?t. Vì Âu D??ng Ch?n Hoa không có n?ng khi?u c?ng không may m?n nh?ng m? anh v?n ?ng h? anh h?t lòng vì bà bi?t con trai mình yêu thích và có s? c? g?ng nh?t ??nh s? thành công. Anh b?t ??u thành công và n?i ti?ng ???c nhi?u ng??i bi?t ??n vào ??u nh?ng n?m 90. N?m 1991 Âu D??ng Ch?n Hoa nh?n vai chính ??u tiên trong phim H? S? Lu?t Pháp và phim thành công m? mãn càng ??y tên tu?i c?a anh ?i lên tr? thành ngôi sao n?i ti?ng. Âu D??ng Ch?n Hoa giành gi?i Nam chính xu?t s?c nh?t t?i l? trao gi?i TVB 2000 v?i vai T?ng T? trong b? phim B?c màn bí m?t. Âu D??ng Ch?n Hoa không x?u không ng?i c?c kh? tham gia ?óng phim v?i t?t c? các lo?i vai. Tuy không ??p trai nhung anh có nét duyên, nhi?u di?n viên n? r?t thích ?óng phim chung v?i anh, h? nói r?ng Âu D??ng Ch?n Hoa di?n r?t h?p ý và r?t nh?p vai. Âu D??ng Ch?n Hoa tên th?t c?a anh không ph?i là Âu D??ng Ch?n Hoa mà là Âu D??ng Di?u Tuy?n do s? anh không may m?n nên anh ?ã ??i tên. Bây gi? Âu D??ng Di?u Tuy?n ? tu?i ng? tu?n là m?t di?n viên ?i?n ?nh ?ình ?ám c?a H?ng Kông nh?ng anh không h? ? l?i coi th??ng ng??i khác, anh chia s? và giúp ?? nh?ng di?n vên m?i vào ngh? r?t nhi?t tình, b?i l? anh ?ã tr?i qua th?i gian r?t gian kh? vì không có kinh nghi?m....

Phim Âu D??ng Ch?n Hoa


Bạn Đã Xem Chưa ?

K: Seven Stories Movie 3 - Side:Green - Uwagaki Sekai

20 view

Movie
Full Metal Panic! SS1.5

8 view

Full 12/12 Tập VietSub
Seikaisuru Kado

517 view

12/12 Tập
Fate/Grand Order: Himuro no Tenchi - 7-nin no Saikyou Ijin-hen

12 view

Full Tập/Tập Tập VietSub
Rewrite: Moon And Terra

843 view

11/11 Tập
Em Gái Tôi Là Ma Vương (Phần 2)

9 view

Full 10/10 Tập VietSub
Butlers: Chitose Momotose Monogatari

9 view

Full 12/12 Tập VietSub
High School Dxd

13 view

Full 12/12 Tập VietSub
Shuumatsu Nani Shitemasu Ka? Isogashii Desu Ka? Sukutte Moratte Ii Desu Ka?

328 view

12/12 Tập
kyoukai No Rinne Ss3

394 view

13/?? Tập
Fukumenkei Noise

567 view

12/12 Tập
Nhất Nhân Chi Hạ (Phần 4)

7 view

Trailer