{Âu D??ng Ch?n Hoa

Âu D??ng Ch?n Hoa

Tên khai sinh: Âu D??ng Ch?n Hoa

Tên Khác: Bobby Au-yeung Tsan-wah

Ngày sinh: 28.7.1960

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.80m

Vai diễn đáng chú ý: T?ng T? trong B?c màn bí m?t

Âu D??ng Ch?n Hoa sinh ngày 28 tháng 7 n?m 1960 là di?n viên ?i?n ?nh c?a H?ng Kông. Tr??c khi tr? thành di?n viên anh là m?t ng??i có công vi?c ?n ??nh thu nh?p c?a anh hàng tháng 7 ??n 8 ngàn USD H?ng Kông. Nh?ng vì quá si mê Châu Nhu?t Phát nên anh ?ã b? vi?c theo h?c l?p ?ào t?o di?n xu?t vào kho?ng n?m 80. Lúc vào h?c anh b? chê r?t th?m t? b?i b?n thân anh là m?t ng??i không ??p trai, l?i không có kh? n?ng và n?ng khi?u di?n xu?t nh? nh?ng di?n viên khác. Âu D??ng Ch?n Hoa ti?p t?c rèn luy?n và c? g?ng h?c t?p theo Châu Nhu?t Phát, Tuy Âu D??ng Ch?n Hoa ch? ?óng nh?ng vai nh? nh?t không có gì ?áng k? nh?ng qua nh?ng vai nh? anh h?c h?i ???c r?t nhi?u kinh nghi?m và k? thu?t di?n xu?t. Vì Âu D??ng Ch?n Hoa không có n?ng khi?u c?ng không may m?n nh?ng m? anh v?n ?ng h? anh h?t lòng vì bà bi?t con trai mình yêu thích và có s? c? g?ng nh?t ??nh s? thành công. Anh b?t ??u thành công và n?i ti?ng ???c nhi?u ng??i bi?t ??n vào ??u nh?ng n?m 90. N?m 1991 Âu D??ng Ch?n Hoa nh?n vai chính ??u tiên trong phim H? S? Lu?t Pháp và phim thành công m? mãn càng ??y tên tu?i c?a anh ?i lên tr? thành ngôi sao n?i ti?ng. Âu D??ng Ch?n Hoa giành gi?i Nam chính xu?t s?c nh?t t?i l? trao gi?i TVB 2000 v?i vai T?ng T? trong b? phim B?c màn bí m?t. Âu D??ng Ch?n Hoa không x?u không ng?i c?c kh? tham gia ?óng phim v?i t?t c? các lo?i vai. Tuy không ??p trai nhung anh có nét duyên, nhi?u di?n viên n? r?t thích ?óng phim chung v?i anh, h? nói r?ng Âu D??ng Ch?n Hoa di?n r?t h?p ý và r?t nh?p vai. Âu D??ng Ch?n Hoa tên th?t c?a anh không ph?i là Âu D??ng Ch?n Hoa mà là Âu D??ng Di?u Tuy?n do s? anh không may m?n nên anh ?ã ??i tên. Bây gi? Âu D??ng Di?u Tuy?n ? tu?i ng? tu?n là m?t di?n viên ?i?n ?nh ?ình ?ám c?a H?ng Kông nh?ng anh không h? ? l?i coi th??ng ng??i khác, anh chia s? và giúp ?? nh?ng di?n vên m?i vào ngh? r?t nhi?t tình, b?i l? anh ?ã tr?i qua th?i gian r?t gian kh? vì không có kinh nghi?m....

Phim Âu D??ng Ch?n Hoa


Bạn Đã Xem Chưa ?

Fairy Tail (2018)

147 view

51/51 Tập
Dragon Ball Kai (remake)

596 view

97/97 Tập
Schoolgirl Strikers: Animation Channel

39 view

4/13 Tập
Rokudenashi Majutsu Koushi To Akashic Records

159 view

12/12 Tập
RADIANT 2ND SEASON

3 view

21/21 Tập
Gegege No Kitarou

378 view

97/97 Tập
Jikan No Shihaisha

115 view

13/13 Tập
Nisekoi Ss2

125 view

12/12 Tập
Hiyokoi

151 view

Full
Yuru Yuri

53 view

12/12 Tập
Tenshi No 3p!

176 view

12/12 Tập
Attack On Titan - Shingeki No Kyojin Bd

156 view

25/25 Tập