{Châu Nhu?n Phát

Châu Nhu?n Phát

Tên khai sinh: Châu Nhu?n Phát

Tên Khác: Donald Chow

Ngày sinh: 18.5.1955

Nơi sinh: Nam Nha ??o, H?ng Kông

Chiều cao: 1.85m

Vai diễn đáng chú ý: Lý Mã Kh?c trong Anh Hùng B?n S?c, H?a V?n C??ng trong B?n Th??ng H?i, Lý M? B?ch trong Ng?a H? Tàng Long

Châu Nhu?n Phát là m?t di?n viên ?i?n ?nh c?c k? n?i ti?ng c?a n?n ?i?n ?nh H?ng Kông.Châu Nhu?n Phát sinh ngày 18 tháng 5 n?m 1955 t?i Nam Nha ??o thu?c H?ng Kông, t? nh? Nhu?n Phát ?ã s?ng trong c?nh nghèo khó nên anh ?ã ph?i c?c kh? t? nh?,bu?i sáng s?m Nhu?n Phát cùng m? c?a mình ra ch? bán ?? ?n sáng sau ?ó chi?u ??n thì anh ra ??ng lo vi?c ??ng án ?? m?u sinh.Khi l?n lên,n?m anh lên 17 thì ph?i ngh? h?c và làm nhi?u ngh? khác nhau ?? m?u sinh cùng v?i gia ?ình, con ???ng công danh dang d?.
 
Vào n?m 1973,cu?c ??i Nhu?n Phát chuy?n sang m?t trang m?i khi anh bi?t tin hãng phim TVB t? ch?c cu?c thi tuy?n di?n viên và sau ?ó anh tham gia thi tuy?n,sau ?ó Nhu?n Phát ?ã chi?m ???c c?m tình c?a TVB và m?t b?n h?p ??ng làm vi?c 3 n?m ???c TVB v?ch ra.Nhu?n Phát d?n d?n tr? nên quen thu?c v?i khán gi? màn ?nh nh? nh? vào tài n?ng di?n xu?t r?t ??t c?a mình cùng v?i l?i th? cao l?n ??p trai.Và thành công c?a anh b?t ??u ??n t? vai di?n H?a V?n C??ng trong phim b?n Th??ng H?i ???c TVB s?n xu?t vào n?m 1980,và sau ?ó thành công n?i ti?p thành công v?i b? phim v?i vai di?n L?nh H? Xung trong Ti?u Ng?o Giang H?, phim do TVB s?n xu?t vào n?m 1984, t? ?ây Châu Nhu?n Phát b?t ??u b??c chân vào ng??ng c?a Ngôi Sao ?i?n ?nh.
 
Th?y ???c tài n?ng c?a Châu Nhu?n Phát,??o di?n Ngô V? Sâm ?ã m?i anh di?n vai nam chính trong b? phim Anh Hùng B?n S?c ???c th?c hi?n vào n?m 1986 và b? phim ?ã th?c s? thành công m? mãn v?i vai Lý Mã Kh?c.?ây c?ng là b? phim ??ng v? trí á quân trong top nh?ng phim hay nh?t c?a ?i?n anh Trung Hoa trong vòng 100 n?m tr? l?i. 
 
Nhu?n Phát và ??o di?n V? Sâm l?i ti?p t?c h?p tác trong các phim hành d?ng nh? Anh Hùng B?n S?c 2, ?i?p Huy?t Song Hùng....Và ??nh cao c?a s? nghi?p là khi anh tham gia b? phim Th?n Bài v?i vai nam chính,?ây là b? phim thành công vang d?i và là hình ?nh cho nh?ng b? phim v? c? b?c sau này noi theo.
 
V?i nh?ng thành công nh? th?, Nhu?n Phát b?t ??u chi?n d?ch l?n sân sang th? tr??ng ?i?n ?nh HollyWood và g?t hái ???c r?t nhi?u thành công cùng nhi?u gi?i th??ng c?a các hi?p h?i ?i?n ?nh.
Phim Châu Nhu?n Phát


Bạn Đã Xem Chưa ?

Saenai Heroine No Sodatekata Bd

222 view

12/12 tập + Special
Marginal #4: Kiss Kara Tsukuru Big Bang

404 view

12/12 Tập
Tales Of Zestiria The X Ss2

567 view

13/13 Tập
Mobile Suit Gundam: Twilight Axis

157 view

6/6 Tập
Eromanga-sensei

476 view

12/12 Tập + OVA
Kokkoku

8 view

Full 12/12 Tập VietSub
Kimi No Suizou Wo Tabetai

151 view

Full
Yama No Susume Ss3

237 view

13/13 Tập
Yama No Susume Ss2

424 view

24/24 Tập + Ova
Kuusen Madoushi Kouhosei No Kyoukan

384 view

12/12 Tập
Yama No Susume Ss1

288 view

12/12 Tập + Ova
Fate/Extra Last Encore

8 view

Full 10/10 Tập VietSub