{Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì

Tên khai sinh: Châu Tinh Trì

Tên Khác: Stephen Chow

Ngày sinh: 22/6/1962

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.74m

Vai diễn đáng chú ý: A Tinh trong ??i bóng Thi?u lâm, Tôn Ng? Không trong Tân Tây Du Kí

Châu Tinh Trì là m?t di?n viên ?i?n ?nh r?t n?i ti?ng c?a H?ng kong trong th? lo?i phim hài, anh ???c m?nh danh là Vua Hài c?a nên ?i?n ?nh Á Châu. Châu Tinh Trì sinh ngày 22 tháng 6 n?m 1962 t?i H?ng Kong, t? nh? anh ?ã có ni?m ?am mê võ thu?t nh?ng b? gia ?ình ng?n c?n do cha m? c?a anh không ?? kh? n?ng kinh t? cho anh theo ?u?i ??c m? c?a mình.

Sau này, Châu Tinh Trì theo h?c m?t l?p võ V?nh Xuân quy?n và anh th?n t??ng ngôi sao võ thu?t Lý Li?u Long.Lý Ti?u Long chính là c?m h?ng cho nh?ng tác ph?m ?i?n ?nh n?i danh c?a Châu Tinh Trì th?i gian sau này.Th?i gian sau này,Châu Tinh Trì sau khi anh h?c và t?t nghi?p ? hãng phim TVB, anh kh?i ??u s? nghi?p c?a mình b?ng vai trò c?a m?t ng??i MC cho m?t ch??ng trình truy?n hình thi?u nhi c?a ?ài truy?n hình TVB.

Trong 5 n?m, Châu Tinh Trì không h? có b??c nh?y v?t nào trong s? nghi?p mà ch? gi?m chân t?i ch? c?a vai trò ng??i d?n ch??ng trình và nh?ng vai di?n hoàn toàn không ?? l?i d?u ?n cho khán gi?.N?m 1990, Châu Tinh Trì tham gia vào b? phim ?? Thánh, anh ???c tr? thành di?n viên chính v?i vai A Tinh, b? phim thành công r?c r?,?ây th?c s? là b??c ngo?t v? ??i trong s? nghi?p c?a Vua Hài.Sau ?ó anh xây d?ng hình ?nh c?a mình trong nh?ng b? phim theo mô hình c?a nhân v?t A Tinh trong ?? Thánh, và m?t lo?t nhân v?t khác ra ??i trong các b? phim nh? qu?c s?n 007, h?c ???ng uy long, Th?n ?n....

D?n d?n hình t??ng c?a Châu Tinh Trì ngày càng in sâu trong lòng khán gi?. Sau ?ó vào n?m 1994,Châu Tinh Trì tham gia b? phim Tây Du Ký, trong phim anh ?óng vai T? Thiên ??i Thánh Tôn Ng? Không,và vai di?n này ?ã mang l?i cho anh danh hi?u Nam Di?n Viên chính xu?t s?c nh?t.Sau này khi ?ã có tu?i, Châu Tinh Trì tr? thành ??o di?n cho nh?ng b? phim, anh ít khi xu?t hi?n trên màn ?nh.Châu Tinh Trì ?ã l?p k? l?c v? s? ti?n thu v? trong nh?ng b? phim mà anh tham gia lên t?i con s? 200 tri?u USD,m?t con s? kh?ng khi?p và ch? ch?u lép v? tr??c ngôi sao ?i?n ?nh ?i?n trai L?u ??c Hòa

Phim Châu Tinh Trì


Bạn Đã Xem Chưa ?

Yuru Yuri Nachuyachumi! Plus

150 view

2/2 Tập
Enmusubi No Youko-chan

554 view

1/24 Tập
Marchen Madchen

491 view

12/12 Tập
Boruto: Naruto Next Generations

1350 view

185/?? Tập
Toàn Chức Cao Thủ 2

106 view

12/12 Tập
Danshi Koukousei No Nichijou

340 view

12/12 Tập
Tales Of Zestiria The X

400 view

12/12 Tập
Hayate No Gotoku

904 view

52/52 Tập
Dog Days Ss2

166 view

13/13 Tập
Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka Gaiden: Sword Oratoria

259 view

12/12 Tập
Fuuka

336 view

12/12 Tập
Ranpo Kitan: Game Of Laplace

154 view

11/11 Tập