{?ào ??i V?

?ào ??i V?

Tên khai sinh: ?ào ??i V?

Tên Khác: Michael Tao Dai-Yu

Ngày sinh: 26/8/1963

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 179cm

Vai diễn đáng chú ý: H? S? Trinh Sát

Michael Tao - ?ào ??i V? và Louisa So ?ã có c?nh t?i h? b?i trong TST East Hotel ngày hôm qua cho b? phim m?i "Harmony, Taste & Passion" và nhà s?n xu?t v?i s? thông c?m v? v?n ?? tin ??n c?a Michael nên ?ã c?nh báo tr??c v?i các kí gi? là ??ng h?i Michael v? chuy?n li d? c?a anh hi?n nay, n?u không thì l?n sau ông s? không m?i h? t?i n?a. ?? tránh nh?ng s? r?c r?i c?a h? sau này trong công vi?c, các kí gi? ?ã ch? có th? ch?p nh?n l?i yêu c?u ?ó. Tuy nhiên, Michael ?ã không bi?t ???c ý t?t c?a nhà s?n xu?t nên khi nhìn th?y các kí gi?, anh có v? không vui. Khi h? nói v?i anh v? yêu c?u c?a nhà s?n xu?t và nói anh ??ng có lo, anh th? ph?o nh? nhõm và nói: "Tôi ?ã không s? n?a." Trong c?nh quay này, Louisa ??i b? tóc gi? màu h?ng r?c, m? ??c tr? thành ngôi sao và ?ã tranh giành trang ph?c v?i Josephine Shum và m?c dù cu?i cùng cô c?ng ?ã th?ng, nh?ng Josephine ?ã làm cho cô tr? thành m?t trò h? khi xô cô xu?ng n??c. Nhân v?t c?a Michael ?ang ?i ngang qua h? b?i ?? giao sushi cho khách và anh nh?n th?y r?ng Louisa không bi?t b?i, vì v?y anh ?ã nh?y xu?ng n??c ?? c?u cô. Sau l?n nh?y xu?ng bi?n ? Lei King Wan tr??c ?ó, ?ây là c?nh quay l?n th? hai c?a Michael v?i n??c trong phim. M?c dù th?i ti?t h?i u ám và m?t chút l?nh nh?ng n??c trong h? thì khá ?m và anh ?ã không c?n ph?i m?c áo l?n ?? gi? ?m, tuy nhiên, anh ?ã có ph?n h?i run trong ti?t tr?i l?nh và ph?i ti?p t?c v?n ??ng ?? gi? ?m. ? ?ó ?ã có ??n 3 máy quay phim quay c?nh này, bao g?m c? máy quay ? d??i h? ch?p c?nh quay trong h?. Lúc ?ó, Louisa ?ã quá nh?p tâm trong vai di?n c?a cô ??n n?i cô không th? ng?ng khóc ???c khi ??o di?n hô "c?t".

Phim ?ào ??i V?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Date A Live: Mayuri Judgement

91 view

Movie
Rewrite

214 view

13/13 Tập
Clannad

1316 view

24/24 Tập
Kobayashi-san Chi No Maid Dragon

512 view

13/13 Tập
Akagami No Shirayuki-hime Ova

90 view

1/1 Tập
FAIRY TAIL OVA 5

103 view

1 Tập
Nana Maru San Batsu

413 view

12/12 Tập
Konbini Kareshi

262 view

12/12 Tập
Ballroom E Youkoso

273 view

24/24 Tập
One Punch Man

205 view

12/12 Tập
Pandora Hearts

294 view

25/25 Tập
Busou Shoujo Machiavellism

282 view

12/12 Tập