{H?ng Kim B?o

H?ng Kim B?o

Tên khai sinh: H?ng Kim B?o

Tên Khác: H?ng Tam Mao, Sammo Hung

Ngày sinh: 7 tháng 1

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: Ch?a C?p Nh?t

Vai diễn đáng chú ý: Ch?a C?p Nh?t

H?ng Kim B?o sinh n?m 1952 t?i H?ng Kông v?i tên khai sinh H?ng Tam Mao (???). Ông sinh ra trong m?t gia ?ình giàu truy?n th?ng ngh? thu?t, bà ngo?i c?a ông là Ti?n T? Anh (???), n? di?n viên võ thu?t n?i ti?ng vào th?i k? ??u c?a ?i?n ?nh Trung Qu?c[1].
T? n?m lên 9 tu?i H?ng ?ã theo h?c s? ph? Vu Chiêm Nguyên t?i tr??ng kinh k?ch H?ng Kông[2]. Trong 7 n?m ? ?ây ông là tr??ng nhóm[3] di?n viên nh? tu?i Th?t Ti?u Phúc (???) v?i ngh? danh Nguyên Long (??). V? sau trong nhóm này ngoài H?ng Kim B?o còn có nhi?u di?n viên n?i ti?ng khác nh? Thành Long, Nguyên B?u, Nguyên Hoa. N?m 14 tu?i, H?ng ???c s? ph? c? tham gia ?óng th? cho m?t b? phim ?i?n ?nh, nh? c? h?i này mà ông có d?p làm quen và tr? nên yêu thích n?n ?i?n ?nh H?ng Kông[2]. N?m 16 tu?i ch? m?t th?i gian ng?n sau khi r?i tr??ng, H?ng Kim B?o b? ch?n th??ng và ph?i n?m li?t gi??ng trong th?i gian dài, ?ây là lý do khi?n ông tr? nên to béo t? khi còn r?t tr?.
Phim H?ng Kim B?o


Bạn Đã Xem Chưa ?

Alice To Zouroku

217 view

12/12 Tập
Made In Abyss

170 view

13/13 Tập
Brothers Conflict

233 view

12/12 Tập
Clannad Movie: The Motion Picture

108 view

Movie
Nobunaga No Shinobi: Ise Kanegasaki-hen

518 view

26/?? Tập
Idolish7 Vibrato

74 view

8/8 Tập
Hayate No Gotoku 2nd Season Ova [bd]

85 view

03/03 Tập
Urara Meirochou

198 view

12/12 Tập
FAIRY TAIL OVA 5

103 view

1 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Ss2

118 view

12/12 Tập
Ao No Exorcist: Kyoto Fujouou-hen

80 view

12/12 Tập
Relife Live Action

56 view

Full