{H?ng Kim B?o

H?ng Kim B?o

Tên khai sinh: H?ng Kim B?o

Tên Khác: H?ng Tam Mao, Sammo Hung

Ngày sinh: 7 tháng 1

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: Ch?a C?p Nh?t

Vai diễn đáng chú ý: Ch?a C?p Nh?t

H?ng Kim B?o sinh n?m 1952 t?i H?ng Kông v?i tên khai sinh H?ng Tam Mao (???). Ông sinh ra trong m?t gia ?ình giàu truy?n th?ng ngh? thu?t, bà ngo?i c?a ông là Ti?n T? Anh (???), n? di?n viên võ thu?t n?i ti?ng vào th?i k? ??u c?a ?i?n ?nh Trung Qu?c[1].
T? n?m lên 9 tu?i H?ng ?ã theo h?c s? ph? Vu Chiêm Nguyên t?i tr??ng kinh k?ch H?ng Kông[2]. Trong 7 n?m ? ?ây ông là tr??ng nhóm[3] di?n viên nh? tu?i Th?t Ti?u Phúc (???) v?i ngh? danh Nguyên Long (??). V? sau trong nhóm này ngoài H?ng Kim B?o còn có nhi?u di?n viên n?i ti?ng khác nh? Thành Long, Nguyên B?u, Nguyên Hoa. N?m 14 tu?i, H?ng ???c s? ph? c? tham gia ?óng th? cho m?t b? phim ?i?n ?nh, nh? c? h?i này mà ông có d?p làm quen và tr? nên yêu thích n?n ?i?n ?nh H?ng Kông[2]. N?m 16 tu?i ch? m?t th?i gian ng?n sau khi r?i tr??ng, H?ng Kim B?o b? ch?n th??ng và ph?i n?m li?t gi??ng trong th?i gian dài, ?ây là lý do khi?n ông tr? nên to béo t? khi còn r?t tr?.
Phim H?ng Kim B?o


Bạn Đã Xem Chưa ?

Boku Dake Ga Inai Machi

109 view

12/12 Tập
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan

17 view

13/13 Tập
Boku No Pico Vietsub 18+

527 view

1/3 Tập
Seto No Hanayome

52 view

26 Tập + 2 OVA
18if

105 view

13/13 Tập
Tamako Market

145 view

12/12 Tập
Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho

110 view

12/12 Tập
Vua Hải Tặc

3318 view

957/??? Tập
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai

108 view

12/12 Tập
Yama No Susume Ss1

10 view

12/12 Tập + Ova
Kimi No Na Wa

65 view

Movie
Relife Live Action

29 view

Full