{H?ng Kim B?o

H?ng Kim B?o

Tên khai sinh: H?ng Kim B?o

Tên Khác: H?ng Tam Mao, Sammo Hung

Ngày sinh: 7 tháng 1

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: Ch?a C?p Nh?t

Vai diễn đáng chú ý: Ch?a C?p Nh?t

H?ng Kim B?o sinh n?m 1952 t?i H?ng Kông v?i tên khai sinh H?ng Tam Mao (???). Ông sinh ra trong m?t gia ?ình giàu truy?n th?ng ngh? thu?t, bà ngo?i c?a ông là Ti?n T? Anh (???), n? di?n viên võ thu?t n?i ti?ng vào th?i k? ??u c?a ?i?n ?nh Trung Qu?c[1].
T? n?m lên 9 tu?i H?ng ?ã theo h?c s? ph? Vu Chiêm Nguyên t?i tr??ng kinh k?ch H?ng Kông[2]. Trong 7 n?m ? ?ây ông là tr??ng nhóm[3] di?n viên nh? tu?i Th?t Ti?u Phúc (???) v?i ngh? danh Nguyên Long (??). V? sau trong nhóm này ngoài H?ng Kim B?o còn có nhi?u di?n viên n?i ti?ng khác nh? Thành Long, Nguyên B?u, Nguyên Hoa. N?m 14 tu?i, H?ng ???c s? ph? c? tham gia ?óng th? cho m?t b? phim ?i?n ?nh, nh? c? h?i này mà ông có d?p làm quen và tr? nên yêu thích n?n ?i?n ?nh H?ng Kông[2]. N?m 16 tu?i ch? m?t th?i gian ng?n sau khi r?i tr??ng, H?ng Kim B?o b? ch?n th??ng và ph?i n?m li?t gi??ng trong th?i gian dài, ?ây là lý do khi?n ông tr? nên to béo t? khi còn r?t tr?.
Phim H?ng Kim B?o


Bạn Đã Xem Chưa ?

Madan no Ou to Vanadis BD

775 view

13/13 Tập
Full Metal Panic! SS1.5

8 view

Full 12/12 Tập VietSub
Gotoubun No Hanayome

154 view

12/12 Tập
Fights Break Sphere

147 view

7/?? Tập
Sin: Thất Đại Tội

9 view

Full 12/12 Tập VietSub
Phòng Trà Rokuhoudou

9 view

Full 12/12 Tập VietSub
Dance With Devils

586 view

12/12 Tập
Búp Bê Ký Ức

319 view

13/13 Tập
Sakura Quest

294 view

25/25 Tập
Gochuumon wa Usagi Desu ka

11 view

Full 12/12 Tập VietSub
Beatless

50 view

Full 24/24 Tập VietSub
Toàn Chức Cao Thủ 2

151 view

12/12 Tập