{L?u Di?c Phi

L?u Di?c Phi

Tên khai sinh: L?u Di?c Phi

Tên Khác: An Phong, L?u Tây M? T?, Crystal Liu

Ngày sinh: 25/8/1987

Nơi sinh: V? Hán

Chiều cao: 1.72m

Vai diễn đáng chú ý: B?ch Tú Châu trong Kim Ph?n Th? Gia,Ti?u Long N? trong Th?n ?iêu ??i Hi?p

L?u Di?c Phi sinh ra t?i m?t b?nh vi?n ? ??ng T?-V? Hán c?a Trung Qu?c, cô sinh ngày 25 tháng 8 n?m 1987. Lúc m?i sinh ra, cha m? ??t tên cô là An Phong và ?ây c?ng là ten trong gi?y khai sinh c?a cô.Cha m? c?a cô ??u là nh?ng ng??i thành ??t và có ch?c có quy?n, h? ??u là bí th? ??ng ?y làm vi?c ? hai n?i khác nhau vì th? gia ?ình Di?c Phi r?t giàu có.

 
N?m Di?c Phi lên 7 thì gia ?ình tan v?,cha m? cô ly d? nhau, Di?c Phi v? s?ng c?i m? và t? ?ó ??i tên thành L?u Tây M? T? có ngh?a là  cao quý, nh? nhàng n? tính và thanh nhã.
 
N?m Di?c Phi tr? thành m?t cô gái th?c s? t?c v?a tròn 18 tu?i,cha ?? ??u c?a cô ?ã t? ch?c m?t bu?i ti?c sinh nh?t c?c k? hoành tráng cho cô,bu?i ti?c ?ó có kinh phí 1.8 tri?u t? ???c di?n ra ? qu?n ??o ?i?u Ng? hay còn g?i là Senkaku. T? thu? nh?, Di?c Phi ?ã b?t ??u theo con ???ng ngh? thu?t,cô có th? hát,khiêu v? và ch?i Piano, t?i khi 8 tu?i cô ?ã ?o?t gi?i quán quân trong m?t cu?c thi v? âm nh?c có quy mô r?t l?n ? Trung Qu?c.
 
Di?c Phi b?t ??u sang M? v?i m? cô lúc cô 11 tu?i và t? ?ó mang qu?c t?ch M?.Khi 13 tu?i, Di?c Phi tr? v? Trung Qu?c và theo ?u?i con ???ng ngh? thu?t ?i?n ?nh. 15 tu?i Di?c phi ?? vào tr??ng H?c Vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh và sau ?ó t?t nghi?p n?m 2006 t? ?ó tr? thành sinh viên có ít tu?i ??i nh?t trong l?ch s? c?a ngôi tr??ng này.
S? nghi?p ?i?n ?nh c?a L?u Di?c Phi b?t ??u k? t? khi cô tham gia ?óng phim qu?ng cáo cho ông Tr?n Kim Phi. Sau ?ó Di?c Phi ti?p t?c tham gia vào các vai di?n khác trong các b? phim nh? B?ch Tú Châu trong b? phim Kim Ph?n Th? Gia, V??ng Ng? Yên trong Tân Thiên Long Bát B? và Cô Cô D??ng Cô N??ng trong Th?n ?iêu ??i Hi?p và ?ây c?ng là b? phim c?c k? thành công c?a cô v?i danh hi?u b? phim có s? l??ng ng??i xem ?ông ??o nh?t châu Á trong n?m 2006. L?u Di?c Phi còn ???c khán gi? bi?t ??n qua con ???ng âm nh?c, cô ?ã th?c hi?n 2 Album âm nh?c mang tên L?u Di?c Phi và All My Words cùng Sony Entertainment. 
 
Gi? ?ây L?u Di?c Phi không ch? ???c bi?t ??n b?i khán gi? trong n??c mà còn c? trên th? gi?i.
Phim L?u Di?c Phi


Bạn Đã Xem Chưa ?

Souryo To Majiwaru Shikiyoku No Yoru Ni [uncen]

268 view

12/12 Tập
Alice To Zouroku

92 view

12/12 Tập
Kamen Rider Zi-o

207 view

Kuzu No Honkai: Ước Nguyện Của Kẻ Cặn Bã

77 view

12/12 Tập
Monster Strike The Animation

101 view

27/?? Tập
Sora No Method: Mou Hitotsu No Negai

28 view

1 Tập
Hibike! Euphonium Ss2

82 view

13/13 Tập
Hand Shakers

102 view

12/12 Tập
Non Non Biyori Movie: Vacation

29 view

Full
Nora To Oujo To Noraneko Heart

197 view

12/12 Tập
Elsword: El Lady

119 view

12/12 Tập
Hayate No Gotoku

233 view

52/52 Tập