{Lý Liên Ki?t

Lý Liên Ki?t

Tên khai sinh: Lý Liên Ki?t

Tên Khác: Jet Li

Ngày sinh: 26.4.1963

Nơi sinh: B?c Kinh, Trung Qu?c

Chiều cao: 1m80

Vai diễn đáng chú ý: Hoàng Phi H?ng trong phim Hoàng Phi H?ng,Ho?c Nguyên Giáp trong phim Ho?c Nguyên Giáp

Lý Liên Ki?t là m?t di?n viên r?t n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh H?ng Kông v? th? lo?i phim võ thu?t. Lý Liên Ki?t sinh ngày 26 tháng 3 n?m 1963 ? H?ng Kông, t? nh? anh ?ã s?m th? hi?n ni?m ?am mê v? võ thu?t,Lý liên Ki?t b?t ??u t?p môn võ Wushu vào n?m lên 8, lúc này s? ph? c?a anh c?ng là s? ph? c?a Chung T? ??n, tuy nh? tu?i nh?ng tài n?ng võ thu?t c?a Lý Liên Ki?t ?ã s?m b?c l? và h?a h?n anh s? tr? thành m?t cao th? v? võ thu?t. Lý Liên Ki?t có m?t th? tr?ng y?u ?u?i t? nh?, anh tuy có n?ng khi?u nh?ng không ?? s?c kh?e và nhi?u l?n có ý ??nh buông xuôi nh?ng s? ph? c?a anh ?ã c? g?ng làm cho anh có ???c m?t th? tr?ng t?t nh? ngày hôm nay.
 
N?m lên 11 tu?i Lý Liên Ki?t tham gia gi?i thi ??u võ thu?t Wushu tr? toàn qu?c và anh ?ã ?o?t gi?i quán quân,m?t th?n ??ng võ thu?t ?ã xu?t hi?n. T?  ?ó r?t nhi?u l?i m?i ?óng phim qu?ng cáo ???c g?i ??n nh?ng anh v?n ti?p t?c tr? v? luy?n võ bên s? ph? c?a mình ?? ??t t?i m?t t?m cao m?i v? võ h?c.N?m 1974, Lý Liên Ki?t sang M? ?? bi?u di?n võ thu?t cho t?ng th?ng m? lúc b?y gi? là Nixon xem,t? ?ó Lý Liên Ki?t ?ã ???c th? gi?i d?n bi?t ??n.Sau ?ó anh ti?p t?c giành r?t nhi?u gi?i th??ng quán quân trong nhi?u k? thi v? võ thu?t và khi anh m?i lên 16 tu?i,anh ???c trao gi?i th??ng thành t?u vàng c?a t?ng h?i võ thu?t Trung Hoa.
 
N?m 1982 là m?t d?u m?c ?áng nh? trong cu?c ??i và s? nghi?p ?i?n ?nh c?a anh v?i s? tham gia trong b? phim mang tên Thi?u Lâm T?,r?t nhi?u màn ??u võ ??c s?c làm cho t?t c? nh?ng ai yêu m?n võ thu?t ??u ph?i tr?m tr? thán ph?c.
T? ?ó danh hi?u siêu sao võ thu?t Lý Liên Ki?t ?ã ???c khán gi? trên toàn châu á bi?t ??n.Sau ?ó vào n?m 1991, b? phim Hoàng Phi H?ng ti?p t?c ra m?t công chúng,và l?n này anh l?i th?c s? xu?t s?c dành nhi?u tình c?m yêu m?n t? khán gi?, t? ?ó Holly Wood ?ã nh?n ra tài n?ng c?a Lý Liên Ki?t.
 
Sau này anh tham gia r?t nhi?u b? phim khác nh? Ph??ng Th? Ng?c 1 và 2,Hoàng Phi H?ng 2,3,4,5,6,?áng chú ý là b? Hoàng Phi H?ng 2 ?óng v?i Chung t? ??n.N?m 2006, Lý Liên Ki?t chính th?c khép l?i con ???ng ?óng phim võ thu?t c?a mình b?ng b? phim Ho?c Nguyên Giáp tên ti?ng anh là Fearless, b? phim thành công vang d?i trên toàn th? gi?i,ch? trong tu?n ??u tiên b? phim ra m?t khán gi?, nó ?ã leo lên v? trí th? hai trong b?ng x?p h?ng nh?ng phim ?n khách.
Phim Lý Liên Ki?t


Bạn Đã Xem Chưa ?

Seiren

374 view

12/12 Tập
Date A Live Bd

384 view

12/12 Tập
Piano no Mori (2018)

168 view

12/12 Tập
Akagami No Shirayuki-hime Ova

145 view

1/1 Tập
Naruto Shippuuden

7195 view

500/500 Tập
Tokimeki Memorial: Only Love

821 view

25/25 Tập
Alice To Zouroku

387 view

12/12 Tập
Haiyore! Nyaruko-san Ss2

320 view

12/12 Tập + OVA
OVERLORD MOVIE : FUSHISHA NO OU THE UNDEAD KING

133 view

Full
Hibike! Euphonium Movie: Kitauji Koukou Suisougaku-bu E Youkoso

142 view

Movie
Madan no Ou to Vanadis BD

606 view

13/13 Tập
Shin Koihime Musou [ss2]

499 view

12/12 Tập