{Lý Liên Ki?t

Lý Liên Ki?t

Tên khai sinh: Lý Liên Ki?t

Tên Khác: Jet Li

Ngày sinh: 26.4.1963

Nơi sinh: B?c Kinh, Trung Qu?c

Chiều cao: 1m80

Vai diễn đáng chú ý: Hoàng Phi H?ng trong phim Hoàng Phi H?ng,Ho?c Nguyên Giáp trong phim Ho?c Nguyên Giáp

Lý Liên Ki?t là m?t di?n viên r?t n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh H?ng Kông v? th? lo?i phim võ thu?t. Lý Liên Ki?t sinh ngày 26 tháng 3 n?m 1963 ? H?ng Kông, t? nh? anh ?ã s?m th? hi?n ni?m ?am mê v? võ thu?t,Lý liên Ki?t b?t ??u t?p môn võ Wushu vào n?m lên 8, lúc này s? ph? c?a anh c?ng là s? ph? c?a Chung T? ??n, tuy nh? tu?i nh?ng tài n?ng võ thu?t c?a Lý Liên Ki?t ?ã s?m b?c l? và h?a h?n anh s? tr? thành m?t cao th? v? võ thu?t. Lý Liên Ki?t có m?t th? tr?ng y?u ?u?i t? nh?, anh tuy có n?ng khi?u nh?ng không ?? s?c kh?e và nhi?u l?n có ý ??nh buông xuôi nh?ng s? ph? c?a anh ?ã c? g?ng làm cho anh có ???c m?t th? tr?ng t?t nh? ngày hôm nay.
 
N?m lên 11 tu?i Lý Liên Ki?t tham gia gi?i thi ??u võ thu?t Wushu tr? toàn qu?c và anh ?ã ?o?t gi?i quán quân,m?t th?n ??ng võ thu?t ?ã xu?t hi?n. T?  ?ó r?t nhi?u l?i m?i ?óng phim qu?ng cáo ???c g?i ??n nh?ng anh v?n ti?p t?c tr? v? luy?n võ bên s? ph? c?a mình ?? ??t t?i m?t t?m cao m?i v? võ h?c.N?m 1974, Lý Liên Ki?t sang M? ?? bi?u di?n võ thu?t cho t?ng th?ng m? lúc b?y gi? là Nixon xem,t? ?ó Lý Liên Ki?t ?ã ???c th? gi?i d?n bi?t ??n.Sau ?ó anh ti?p t?c giành r?t nhi?u gi?i th??ng quán quân trong nhi?u k? thi v? võ thu?t và khi anh m?i lên 16 tu?i,anh ???c trao gi?i th??ng thành t?u vàng c?a t?ng h?i võ thu?t Trung Hoa.
 
N?m 1982 là m?t d?u m?c ?áng nh? trong cu?c ??i và s? nghi?p ?i?n ?nh c?a anh v?i s? tham gia trong b? phim mang tên Thi?u Lâm T?,r?t nhi?u màn ??u võ ??c s?c làm cho t?t c? nh?ng ai yêu m?n võ thu?t ??u ph?i tr?m tr? thán ph?c.
T? ?ó danh hi?u siêu sao võ thu?t Lý Liên Ki?t ?ã ???c khán gi? trên toàn châu á bi?t ??n.Sau ?ó vào n?m 1991, b? phim Hoàng Phi H?ng ti?p t?c ra m?t công chúng,và l?n này anh l?i th?c s? xu?t s?c dành nhi?u tình c?m yêu m?n t? khán gi?, t? ?ó Holly Wood ?ã nh?n ra tài n?ng c?a Lý Liên Ki?t.
 
Sau này anh tham gia r?t nhi?u b? phim khác nh? Ph??ng Th? Ng?c 1 và 2,Hoàng Phi H?ng 2,3,4,5,6,?áng chú ý là b? Hoàng Phi H?ng 2 ?óng v?i Chung t? ??n.N?m 2006, Lý Liên Ki?t chính th?c khép l?i con ???ng ?óng phim võ thu?t c?a mình b?ng b? phim Ho?c Nguyên Giáp tên ti?ng anh là Fearless, b? phim thành công vang d?i trên toàn th? gi?i,ch? trong tu?n ??u tiên b? phim ra m?t khán gi?, nó ?ã leo lên v? trí th? hai trong b?ng x?p h?ng nh?ng phim ?n khách.
Phim Lý Liên Ki?t


Bạn Đã Xem Chưa ?

Jaku-chara Tomozaki-kun

47 view

02/?? Tập
Violet Evergarden Gaiden: Eien To Jidou Shuki Ningyou

33 view

Full
Doukyuusei

67 view

Movie
Kemono Friends

103 view

12/12 Tập
Dragon Ball Gt

413 view

64/64 Tập
Deadman Wonderland

73 view

12/12 Tập + OVA
Ushio To Tora 2nd Season

57 view

13/13 Tập
Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki

76 view

12/12 Tập
Dragon Ball Kai (remake)

598 view

97/97 Tập
Busou Shoujo Machiavellism

146 view

12/12 Tập
Boku No Hero Academia Ss2

114 view

25/25 Tập
OVERLORD MOVIE 2: SHIKKOKU NO EIYUU

41 view

Full