{Lý Liên Ki?t

Lý Liên Ki?t

Tên khai sinh: Lý Liên Ki?t

Tên Khác: Jet Li

Ngày sinh: 26.4.1963

Nơi sinh: B?c Kinh, Trung Qu?c

Chiều cao: 1m80

Vai diễn đáng chú ý: Hoàng Phi H?ng trong phim Hoàng Phi H?ng,Ho?c Nguyên Giáp trong phim Ho?c Nguyên Giáp

Lý Liên Ki?t là m?t di?n viên r?t n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh H?ng Kông v? th? lo?i phim võ thu?t. Lý Liên Ki?t sinh ngày 26 tháng 3 n?m 1963 ? H?ng Kông, t? nh? anh ?ã s?m th? hi?n ni?m ?am mê v? võ thu?t,Lý liên Ki?t b?t ??u t?p môn võ Wushu vào n?m lên 8, lúc này s? ph? c?a anh c?ng là s? ph? c?a Chung T? ??n, tuy nh? tu?i nh?ng tài n?ng võ thu?t c?a Lý Liên Ki?t ?ã s?m b?c l? và h?a h?n anh s? tr? thành m?t cao th? v? võ thu?t. Lý Liên Ki?t có m?t th? tr?ng y?u ?u?i t? nh?, anh tuy có n?ng khi?u nh?ng không ?? s?c kh?e và nhi?u l?n có ý ??nh buông xuôi nh?ng s? ph? c?a anh ?ã c? g?ng làm cho anh có ???c m?t th? tr?ng t?t nh? ngày hôm nay.
 
N?m lên 11 tu?i Lý Liên Ki?t tham gia gi?i thi ??u võ thu?t Wushu tr? toàn qu?c và anh ?ã ?o?t gi?i quán quân,m?t th?n ??ng võ thu?t ?ã xu?t hi?n. T?  ?ó r?t nhi?u l?i m?i ?óng phim qu?ng cáo ???c g?i ??n nh?ng anh v?n ti?p t?c tr? v? luy?n võ bên s? ph? c?a mình ?? ??t t?i m?t t?m cao m?i v? võ h?c.N?m 1974, Lý Liên Ki?t sang M? ?? bi?u di?n võ thu?t cho t?ng th?ng m? lúc b?y gi? là Nixon xem,t? ?ó Lý Liên Ki?t ?ã ???c th? gi?i d?n bi?t ??n.Sau ?ó anh ti?p t?c giành r?t nhi?u gi?i th??ng quán quân trong nhi?u k? thi v? võ thu?t và khi anh m?i lên 16 tu?i,anh ???c trao gi?i th??ng thành t?u vàng c?a t?ng h?i võ thu?t Trung Hoa.
 
N?m 1982 là m?t d?u m?c ?áng nh? trong cu?c ??i và s? nghi?p ?i?n ?nh c?a anh v?i s? tham gia trong b? phim mang tên Thi?u Lâm T?,r?t nhi?u màn ??u võ ??c s?c làm cho t?t c? nh?ng ai yêu m?n võ thu?t ??u ph?i tr?m tr? thán ph?c.
T? ?ó danh hi?u siêu sao võ thu?t Lý Liên Ki?t ?ã ???c khán gi? trên toàn châu á bi?t ??n.Sau ?ó vào n?m 1991, b? phim Hoàng Phi H?ng ti?p t?c ra m?t công chúng,và l?n này anh l?i th?c s? xu?t s?c dành nhi?u tình c?m yêu m?n t? khán gi?, t? ?ó Holly Wood ?ã nh?n ra tài n?ng c?a Lý Liên Ki?t.
 
Sau này anh tham gia r?t nhi?u b? phim khác nh? Ph??ng Th? Ng?c 1 và 2,Hoàng Phi H?ng 2,3,4,5,6,?áng chú ý là b? Hoàng Phi H?ng 2 ?óng v?i Chung t? ??n.N?m 2006, Lý Liên Ki?t chính th?c khép l?i con ???ng ?óng phim võ thu?t c?a mình b?ng b? phim Ho?c Nguyên Giáp tên ti?ng anh là Fearless, b? phim thành công vang d?i trên toàn th? gi?i,ch? trong tu?n ??u tiên b? phim ra m?t khán gi?, nó ?ã leo lên v? trí th? hai trong b?ng x?p h?ng nh?ng phim ?n khách.
Phim Lý Liên Ki?t


Bạn Đã Xem Chưa ?

Tokyo Ghoul Live Action

26 view

Full
Yuru Yuri

671 view

12/12 Tập
Island

209 view

Full 12/12 Tập VietSub
Tamako Love Story

256 view

Movie
Chain Chronicle: The Light Of Haecceitas Movie 1 (2017)

222 view

4/4 Tập
HISONE TO MASO-TAN

216 view

Full 12/12 Tập VietSub
Saiki Kusuo No Ψ-nan (tv)

36 view

24/24 Tập
Hibike! Euphonium Ss2

510 view

13/13 Tập
Working!!

1062 view

13/13 Tập
Madan no Ou to Vanadis BD

1206 view

13/13 Tập
Fate/Grand Order: Himuro no Tenchi - 7-nin no Saikyou Ijin-hen

37 view

Full Tập/Tập Tập VietSub
Huyết Chiến (Phần 2) - Strike The Blood II

18 view

Full 8/8 Tập VietSub