{T? ?ình Phong

T? ?ình Phong

Tên khai sinh: T? ?ình Phong

Tên Khác: Nicholas Tse

Ngày sinh: 29/8/1980

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: Ko Có

T? ?ình Phong là m?t di?n viên n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh H?ng Kông, không ch? xi?n xu?t r?t hay mà anh còn s? h?u m?t khuôn m?t làm ngây ng?t phái ??p. T? ?ình Phong sinh ngày 29 tháng 8 n?m 1990 t?i H?ng Kông. Gia ?ình c?a anh v?n có truy?n th?ng ngh? thu?t, cha c?a anh là m?t ng??i di?n viên r?t n?i ti?ng tên là T? Hi?n,m? c?a anh là ??ch Bá L?p, bà là m?t ??i m? nhân th?i b?y gi?.

T? ?ình Phong t? nh? ?ã có ni?m ?am mê âm nh?c,khi m?i lên 4 tu?i anh ?ã c?m dùi t?p tr?ng và khi lên 13, anh b?t ??u h?c ch?i ?àn Guitar.Sau m?t th?i gian dài s?ng ? Canada thì khi anh lên 16 tu?i, c? gia ?ình chuy?n v? H?ng Kông sinh s?ng, ?ình Phong sang Nh?t B?n du h?c trong th?i gian 4 tháng,n?i ?ây anh ?ã sáng tác ca khúc ??u tay c?a mình có tên là D? Tính Sai L?m sau m?t l?n anh bi?u di?n và v? tr? xe ?i?n ng?m bu?c anh ph?i ? l?i m?t khách s?n t?i tàn và tr?i qua m?t ?êm c?c k? t?i t? n?i ?ây.
 
T? ?ình Phong b?t ??u n?i ti?ng v?i b? phim ??u tiên mà mình tham gia có tên là Ng??i Trong Giang H? hay còn g?i là Young And Dnagerous vào n?m 1998, b? phim này ?ã mang l?i cho anh danh hi?u ??u tiên trong s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình ?ó là gi?i th??ng nam di?n viên m?i xu?t s?c nh?t. T? ?ình Phong luôn ???c m?i ng??i so sánh v?i nam di?n viên võ thu?t Thành Long vì nh?ng pha hành ??ng nguy hi?m ??u do chính anh th? hi?n ?? ??t ???c ?? chân th?c cao nh?t cho b? phim, c?ng vì th? mà anh ?ã b? dính ch?n th??ng l?ng sau m?t l?n quay phim và t?i nay nó v?n còn tái phát.
 
Sau này ?ình Phong còn tham gia vào nh?ng b? phim ?n khách khác nh? Tân Câu Chuy?n C?nh Sát khi anh ?óng cùng di?n viên Thành Long, phim Long H? Môn ?óng v?i Chung T? ??n và 14 Blade v?i Chung T? ??n. Và ?n t??ng sau b? phim K? Ch? ?i?m, T? ?ình Phong ?o?t gi?i Kim T??ng c?a ?i?n ?nh H?ng Hông vào n?m 2011 ?ánh d?u s? thành công xu?t s?c c?a anh.T? ?ình Phong g?p r?t nhi?u tr?c tr? trong chuy?n hôn nhân gia ?ình,anh ?ã tr?i qua r?t nhi?u m?i tình v?i nhi?u ng??i khác nhau,và anh k?t hôn v?i Tr??ng Bá Chi, c? hai có v?i nhau hai ng??i con nh?ng cu?i cùng h? ?ã ly d? vào n?m 2011.
 
Anh gi? là T?ng Giám ??c c?a m?t t?p ?oàn tên là Post Production Office Group.Ngoài ra anh còn là m?t ca s? tài n?ng, m?t ng??i r?t hay làm công tác t? thi?n và c?ng là m?t di?n viên l?m scnadal.

 

Phim T? ?ình Phong


Bạn Đã Xem Chưa ?

Jigoku Shoujo: Yoi No Togi

77 view

5/12 Tập
Kore Wa Zombie Desu Ka

221 view

13/13 Tập
Bất Lương Nhân Phần 3

63 view

40/40 Tập
To Love-ru Darkness 2nd Bd - Season 4

110 view

14/14 tập + OVA
Monster Strike

92 view

23/51 Tập
Fairy Tail Ova 2

28 view

1 Tập
Little Witch Academia

23 view

1 Tập
Masou Gakuen Hxh Bd

164 view

12/12 Tập
Relife

357 view

13/13 Tập
OVERLORD: PLE PLE PLEIADES (OVA)

31 view

04/?? Tập
Non Non Biyori Ss1

248 view

12 Tập + OVA
Jojo No Kimyou Na Bouken: Diamond Wa Kudakenai

139 view

39 Tập Phần 4