{T? ?ình Phong

T? ?ình Phong

Tên khai sinh: T? ?ình Phong

Tên Khác: Nicholas Tse

Ngày sinh: 29/8/1980

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: Ko Có

T? ?ình Phong là m?t di?n viên n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh H?ng Kông, không ch? xi?n xu?t r?t hay mà anh còn s? h?u m?t khuôn m?t làm ngây ng?t phái ??p. T? ?ình Phong sinh ngày 29 tháng 8 n?m 1990 t?i H?ng Kông. Gia ?ình c?a anh v?n có truy?n th?ng ngh? thu?t, cha c?a anh là m?t ng??i di?n viên r?t n?i ti?ng tên là T? Hi?n,m? c?a anh là ??ch Bá L?p, bà là m?t ??i m? nhân th?i b?y gi?.

T? ?ình Phong t? nh? ?ã có ni?m ?am mê âm nh?c,khi m?i lên 4 tu?i anh ?ã c?m dùi t?p tr?ng và khi lên 13, anh b?t ??u h?c ch?i ?àn Guitar.Sau m?t th?i gian dài s?ng ? Canada thì khi anh lên 16 tu?i, c? gia ?ình chuy?n v? H?ng Kông sinh s?ng, ?ình Phong sang Nh?t B?n du h?c trong th?i gian 4 tháng,n?i ?ây anh ?ã sáng tác ca khúc ??u tay c?a mình có tên là D? Tính Sai L?m sau m?t l?n anh bi?u di?n và v? tr? xe ?i?n ng?m bu?c anh ph?i ? l?i m?t khách s?n t?i tàn và tr?i qua m?t ?êm c?c k? t?i t? n?i ?ây.
 
T? ?ình Phong b?t ??u n?i ti?ng v?i b? phim ??u tiên mà mình tham gia có tên là Ng??i Trong Giang H? hay còn g?i là Young And Dnagerous vào n?m 1998, b? phim này ?ã mang l?i cho anh danh hi?u ??u tiên trong s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình ?ó là gi?i th??ng nam di?n viên m?i xu?t s?c nh?t. T? ?ình Phong luôn ???c m?i ng??i so sánh v?i nam di?n viên võ thu?t Thành Long vì nh?ng pha hành ??ng nguy hi?m ??u do chính anh th? hi?n ?? ??t ???c ?? chân th?c cao nh?t cho b? phim, c?ng vì th? mà anh ?ã b? dính ch?n th??ng l?ng sau m?t l?n quay phim và t?i nay nó v?n còn tái phát.
 
Sau này ?ình Phong còn tham gia vào nh?ng b? phim ?n khách khác nh? Tân Câu Chuy?n C?nh Sát khi anh ?óng cùng di?n viên Thành Long, phim Long H? Môn ?óng v?i Chung T? ??n và 14 Blade v?i Chung T? ??n. Và ?n t??ng sau b? phim K? Ch? ?i?m, T? ?ình Phong ?o?t gi?i Kim T??ng c?a ?i?n ?nh H?ng Hông vào n?m 2011 ?ánh d?u s? thành công xu?t s?c c?a anh.T? ?ình Phong g?p r?t nhi?u tr?c tr? trong chuy?n hôn nhân gia ?ình,anh ?ã tr?i qua r?t nhi?u m?i tình v?i nhi?u ng??i khác nhau,và anh k?t hôn v?i Tr??ng Bá Chi, c? hai có v?i nhau hai ng??i con nh?ng cu?i cùng h? ?ã ly d? vào n?m 2011.
 
Anh gi? là T?ng Giám ??c c?a m?t t?p ?oàn tên là Post Production Office Group.Ngoài ra anh còn là m?t ca s? tài n?ng, m?t ng??i r?t hay làm công tác t? thi?n và c?ng là m?t di?n viên l?m scnadal.

 

Phim T? ?ình Phong


Bạn Đã Xem Chưa ?

Fukumenkei Noise

726 view

12/12 Tập
Youkai Watch: Shadow Side

101 view

Tập 15 VietSub
Chain Chronicle: The Light Of Haecceitas Movie 1 (2017)

174 view

4/4 Tập
Cửa Hàng Kẹo Ngọt (Phần 2)

19 view

Full 12/12 Tập VietSub
Tay Đua Siêu Đẳng Phần 2

15 view

Full 24/24 Tập VietSub
Yakusoku no Nanaya Matsuri

22 view

HD VietSub
Beatless Final Stage

48 view

Full 4/4 Tập VietSub
Kuzu No Honkai: Ước Nguyện Của Kẻ Cặn Bã

431 view

12/12 Tập
Shingeki No Kyojin Ss2

325 view

12/12 Tập
Koihime Musou

1005 view

12/12 Tập + OVA
OVERLORD

469 view

13/13 Tập
Hand Shakers

488 view

12/12 Tập